tisdag 16 januari 2018

Sanningen vs Faktaresistens

Åsa Wikforss gavs ett nytt tillfälle i söndags att sälja sitt budskap/bok om Faktaresistens till svenska folket i ett nytt avsnitt betitlat Sanningen av SVTs storsatsning Idé-världen, en "tänkande talkshow". Om tidigare tillfälle se här.

Som främsta exempel på medborgare som är faktaresistenta utpekar Åsa s k klimatskeptiker dvs bildade personer som studerat det vetenskapliga underlaget för koldioxidalarmismen och funnit det vara synnerligen bristfälligt och ingalunda giltigt som skäl för att driva mänskligheten mot ett fossilfritt samhälle (Sveriges uttalade mål till 2040) som bara låter de rika överleva.

Jag har tidigare frågat Åsa hur hon kan vara så säker på att hon besitter Sanningen utan att behöva äga kunskap om (något av) alla de fakta som vi klimatskeptiker så hårt sliter med att tillägna oss och rätt tolka. En del av dessa fakta presenterades i de 500 skeptiska artiklar som publicerades 2017.

Jag har ställt frågan igen och även frågat om Åsa skulle vilja komma och ta del av de fakta som kommer att presenteras på det kommande klimatmötet Climate Sense 2018 i Mölndal 16-17/2, där flera världskända forskare presenterar fakta de funnit i noggranna studier.

Åsa har inte svarat på denna fråga. Så har väl då att se fram emot nya presentationer i statlig svensk TV/Radio av Åsa av begreppet faktaresistens med klimatskepticism som skräckexempel.

måndag 15 januari 2018

The Atmosphere Effect vs Climate Sensitivity

The global mean temperature on the Earth surface is about 15 C or 288 K. What would the temperature be if there was no atmosphere on Earth, that is what is the atmosphere effect? Klimatrealistene suggests 90 K after a comparison with an observed mean temperature of the Moon claimed to be 198 K. IPCC suggests 55 K.

But one can also argue that it is about 15 K  based on the attenuation effect of the radiation from the Sun surface at 5778 K spread over the Earth surface in a direct application of Stefan-Boltzmann's radiation law for a black/grey body, see earlier post, which gives Earth a temperature of about 273 K.

For Mars with a very thin atmosphere the same computation gives about 230 K in accordance with observation.

So we have a wide range for the atmosphere effect, from 15 K to 90 K, and one may say that the bigger the atmosphere effect is, the bigger can the effect be from changing properties of the atmosphere such as the amount of so called "green house gases". So which value for the estimated atmosphere effect is more relevant? 15 K or 90 K? Or the IPCC value in between?

The 90 K posted by Klimatrealsitene comes from an estimate of the mean temperature of the Moon (198 K) at the same distance to the Sun as Earth and without atmosphere, seemingly the perfect factual evidence. But the Moon-day is about 28 Earth days and so the temperature from day to night on the Moon varies from 100 K to 400 K (with then a mean of 250 K and not 198 K) and so a mean value may not be very meaningful.

With the evidence from Mars the value 15 K would seem to be a better estimate of the atmosphere effect, suggesting a climate sensitivity 0.15 C as the warming upon doubling of CO2 representing a 1% change of atmosphere properties, compare upcoming talk.