fredag 11 december 2020

Panel Debate on Research Reproducibility Crisis

KI President Ottersen describes the Research Reproducibility Crisis as follows:
  • We are in the midst of what some have called a research reproducibility crisis. While scientific discovery and complexity are developing at an unprecedented speed, less than 50% of scientific research studies can be reliably replicated. Left unchecked, this troubling fact may threaten our ability to generate sound, evidence-based knowledge that meets society’s needs. It is time to look beyond the traditional measures of quality and re-examine the very concept of quality itself.
A Panel Debate on this topic with Hanne Kjöller and Members of Swedish Parliament takes place as a Webinar via Zoom on Monday December 14 at 14-15 CET see http://digimat.tech/paneldebate-kth/
Take the chance get perspective on this important issue.

tisdag 8 december 2020

Skolverket Missnöjt med Svensk Skolmatematik i TIMSS 2019

Skolverkets Generaldirektör Peter Fredriksson meddelar vid presskonferens om TIMSS 2019  att han är missnöjd med de svenska resultaten i matematik (knappt medel). 

Jag skall visa för Peter hur Sverige kan ta en tätposition genom fortbildning för lärare tillsammans med elever enligt DigiMat School. Återkommer med rapport om hur Peter ställer sig till ett sådant perspektiv. Frågan om vem som bär ansvaret för att svensk skola inte presterar bättre berörs vid presskonferensen. Skall be Peter tala om vilket ansvar Skolverket har.

Ta del av NCM-seminarium där jag presenterar DigiMat School.

söndag 6 december 2020

Ny Världsordning genom DN

Dagens Nyheter DN är Sveriges största dagstidning med stort inflytande över opinion och politik i Sverige.  Greta Thunberg är gästande chefredaktör 6 dec 2020 och pumpar ut 58 sidor av klimatalarmism utan ett enda lite ifrågasättande av nödvändigheten av en total omställning till en fossilfri värld med det enorma lidande som skulle bli konsekvensen. Låt oss se hur Greta i sin ledare hanterar frågan om vilket lidande som kan accepteras mot det högre målet av fossilfrihet:

  • Det här är den svåraste och mest krävande frågan mänskligheten ställts inför. 
  • Den utmanar rådande världsordning.
  • Inget av det här kommer hända utan medias hjälp.
  • Det handlar om att (hos DN)... genomsyra det dagliga arbetet i allt från innehåll, verksamhet till annonsering (med klimatalarmism). 
  • Den kräver ett rättvist helhetstänkande där vi ser till att ingen blir lidande av de förändringar som omställningen till ett hållbart samhälle kommer innebära.
Greta(17) säger: Ny världsordning måste inrättas snarast, men ingen skall bli lidande på omställningen (Hur genomtänkt/möjligt är det?). Det är DN som skall bana väg för nyordningen genom att i allt underställas detta höga mål (redan uppfyllt?).  

Så kan vi öppna morgondagens DN under den trygga förvissningen att hädanefter allt från innehåll, verksamhet till annonsering är underställt skapandet av en ny världsordning. Vill vi läsa en sådan tidning?
 
Vad innebär den nya världsordningen? Vad innebär omställningen? Och är det inte lite synd att det finns en betalvägg som hindrar det angelägna budskapet från att nå alla de som inte kommer bli lidande, och inte minst alla de som kommer att tjäna på kuppen och som vill få information av DN Börs och Ekonomi om alla de nya gröna hållbara marknader som omställningen öppnar?


onsdag 2 december 2020

Symbolic vs Digital Mathematics

Traditional mathematics eduction formed before the computer is symbolic mathematics based on manipulation of mathematical symbols in forms of symbolic computation. A typical example is to express the integral of an elementary function f(x) with a symbol (e g cos (x)) in terms of another elementary function F(x) with a symbol (e g sin(x)) by using the fact the DF= f ( Dsin(x)= cos(x)) where D = d/dx denotes derivation. F(x) is referred to as a primitive function of f(x) if DF=f.

A traditional Calculus book contains a list of primitive functions of elementary functions expressed in symbolic form, together with techniques of symbolic computation (e g integration by parts) allowing symbolic computation of not listed primitive functions. The symbolic computation can be very cumbersome and lengthy and is automated in software such as Mathematica. This is Symbolic Calculus.

In digital mathematics primitive functions/integrals are computed digitally by simply performing the summation building the integral digitally as a Riemann sum, with a certain precision. The computation is steered by a one-line code performing the summation term by term. By digital computation Calculus is thus reduced to a one-line code which the student writes and thus can understand and be allowed to use not simply as a black box. This is Digital Calculus. From experience with Digital Calculus the true meaning of symbols such as cos(x) can be learned and understood.

Another example is the following symbolic computation with fractions:
  • 1/3 + 1/4 = 7/12
which takes the digital form
  • 0.3333333…+ 0.250000… = 0.5833333…
Symbolic computation with fractions fills a large portion of school mathematics and is generally perceived as troubling, non-illuminating and destructive to enthusiasm for mathematics. 

Summary:
  • Symbolic Calculus is limited, tricky to use and hard to learn.
  • Digital Calculus is unlimited, easy to learn and use. 
Digital Calculus of DigiMat School can be taught in basic school and give many students a tool for life. Symbolic Calculus is a traditional core topic of university level, but only few can profit.

Symbolic Calculus in symbiosis with Digital Calculus gives a new tool ready to be used by many. Digital Calculus does not replace Symbolic Calculus (thought processes have symbolic not digital form), but gives Symbolic Calculus a richer meaning by supplying substance to symbols.