söndag 6 december 2020

Ny Världsordning genom DN

Dagens Nyheter DN är Sveriges största dagstidning med stort inflytande över opinion och politik i Sverige.  Greta Thunberg är gästande chefredaktör 6 dec 2020 och pumpar ut 58 sidor av klimatalarmism utan ett enda lite ifrågasättande av nödvändigheten av en total omställning till en fossilfri värld med det enorma lidande som skulle bli konsekvensen. Låt oss se hur Greta i sin ledare hanterar frågan om vilket lidande som kan accepteras mot det högre målet av fossilfrihet:

  • Det här är den svåraste och mest krävande frågan mänskligheten ställts inför. 
  • Den utmanar rådande världsordning.
  • Inget av det här kommer hända utan medias hjälp.
  • Det handlar om att (hos DN)... genomsyra det dagliga arbetet i allt från innehåll, verksamhet till annonsering (med klimatalarmism). 
  • Den kräver ett rättvist helhetstänkande där vi ser till att ingen blir lidande av de förändringar som omställningen till ett hållbart samhälle kommer innebära.
Greta(17) säger: Ny världsordning måste inrättas snarast, men ingen skall bli lidande på omställningen (Hur genomtänkt/möjligt är det?). Det är DN som skall bana väg för nyordningen genom att i allt underställas detta höga mål (redan uppfyllt?).  

Så kan vi öppna morgondagens DN under den trygga förvissningen att hädanefter allt från innehåll, verksamhet till annonsering är underställt skapandet av en ny världsordning. Vill vi läsa en sådan tidning?
 
Vad innebär den nya världsordningen? Vad innebär omställningen? Och är det inte lite synd att det finns en betalvägg som hindrar det angelägna budskapet från att nå alla de som inte kommer bli lidande, och inte minst alla de som kommer att tjäna på kuppen och som vill få information av DN Börs och Ekonomi om alla de nya gröna hållbara marknader som omställningen öppnar?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar