fredag 30 september 2011

Hubble Law Without Dark Energy

The expansion of the Universe observed by Hubble is commonly connected to a mystical form of dark energy (and/or to a mystical cosmological constant of relativity theory). It is natural to ask if Hubble's observation can be explained by Newtonian mechanics without mysticism?

Hubble observed that far away galaxies appear to recede from the Earth with a velocity V proportional to distance D according to Hubble's Law:
 • V = H x D ,
where H is Hubble's constant (about ~ 70 km/s per 1 Mpc ~ 3 million light-years).

Let us assume a Big Bang scenario with the Universe starting out at time T_0 = 0 in a hot dense uniform spherical initial state centered at the origin of a Euclidean coordinate system, and then expanding under a pressure gradient force increasing linearly with the distance to the origin. This could be the force from a (quadratic) pressure satisfying a Poisson equation with constant right hand side connecting to a heat source of constant intensity.

Allowing the Universe to expand from rest under this force for a certain length of time T_1 will bring it into a state with velocity V(r,T_1) increasing linearly with distance r to the origin, that is in accordance with a Hubble Law V(r,T_1) = H_1 r.

Assume now that after time T_1 the expansion force disappears, reflecting that the heat source is no longer active. The Universe will then expand with each galaxy having a constant radial velocity increasing linearly with the distance to the origin at any given time.

Assume now that the galaxies of the Universe visible at a time T > T_1 are observed by an observer at the origin measuring velocity through red-shift and distance by brightness.

Assuming first an infinite speed of light, the observer will thus record
 • D(r,T) = r + V(r,T_1) (T-T_1)
 • V(r,T) = V(r,T_1) = H_1 r
for a galaxy at distance r at time T_1. Thus
 • V(r,T)/D(r,T) = H_1/(1 + H_1(T-T_1)) = H(T) for a galaxy at distance r,
which is again a Hubble Law (recorded at the specific time T), with a modified Hubble constant
H(T).

The conclusion is similar in the case of a finite speed of light causing a linear shift in time of observation depending on the distance to the origin.

We have thus derived a Hubble's Law which is consistent with a Newtonian Big Bang scenario with an initial expansion phase from a uniform hot dense state with accelleration from a pressure force from a constant heat forcing, into a state with expansion velocity proportional to distance, which is then maintained under continued expansion with constant velocity and heat forcing put to zero.

The apparent increase of expansion velocity with distance is here not an effect of a permanent accelleration, but instead a reflection of the linearly increasing velocity of an initial expansion under linearly increasing pressure compatible with a constant heat source.

Notice that the fact that the observer can see only visible galaxies, makes it impossible to detect if the apparent increase of velocity with distance is the effect of (i) a constant contiunued accelleration or (ii) an accelleration during an initial expansion phase after which the expansion force is shut off.

In the case (ii) there is no need to introduce any dark energy to explain Hubble's Law and since (ii) is consistent with observation, by Ockham's razor, it seems to be preferable. We understand that (ii) is a universe with large scale structure governed by inertia and not gravitation, a universe described by Newton's 2nd law.

A similar conclusion is obtained with the Newton law of many-minds relativity of the form
 • 1/(1+V) dV/dt = F,
which allows the initial expansion to be exponentially fast with a velocity V(r,t) = exp(rt) which is superlinear in the distance r in accordance with observations of accelerating expansion.

torsdag 29 september 2011

S och Skolan i eSamhället 1

Efter att Björklund markerat att han inte vill höra på någon enda av mina många synpunkter på Mattelyftet, vände jag mig till S och har nu fått följande svar från Mikael Damberg, vice ordf i Utbildningsutskottet:
 • Hej, Jag har fått mailet men inte hunnit hantera frågan än. Men frågan om regeringens mattesatsning (och skolverkets förslag) finns i vår planering. Vi kommer att återkomma till dig för ett möte för att diskutera detta inom kort.
Finns förutsättningar för ett konstruktivt möte? Låt se vad Mikael Damberg skriver på SKls Blogg om eSamhället:
 • Det är inte mycket vi kan säga säkert om framtiden, men två saker vet vi när vi försöker förbereda oss inför den – den kommer att vara mer digital, och förmågan att lära mer kommer alltid att vara viktig.
 • Vi behöver metoder som förbereder för arbete och medborgarskap i ett kunskapsintensivt och högteknologiskt samhälle. Det som har gjort Sverige till ett framgångsrikt välfärdssamhälle är starkt kopplat till höga ambitioner på utbildningsområdet.
 • Den digitala klyftan mellan de som har och de som inte har riskerar att övergå i en klyfta mellan de som kan och de som inte kan.
 • Morgondagens människa kommer med all sannolikhet att vara än mer beroende av informations- och kommunikationsteknologi, såväl i vardagslivet som i arbetet.
 • Både näringsliv och offentlig förvaltning kommer att förändras med den nya tekniken.
 • Nationer som investerar klokt i den nya teknikens potential kommer med stor sannolikhet att stå starkare än andra länder.
 • EU-kommissionen har också listat just digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för framtiden.
 • Sverige är ett av världens mest teknikutvecklade länder. Däremot har Sverige halkat efter när det gäller utvecklandet av lärandet med stöd av digital teknik, att utveckla lärararbetet med IKT och att utveckla skolan med samma verktyg – flera av våra grannländer jobbar systematiskt med frågan.
 • Vi socialdemokrater har i riksdagen föreslagit att Sverige borde utarbeta en nationell strategi för digital kompetens i skolan.
 • Vi är öppna för diskussion och inspel, men vi har tills vidare föreslagit följande utgångspunkter för en sådan strategi:alla elever och lärare ska ha tillgång till digitala hjälpmedelen nationell organisation bör inventera skolornas resurser, uppmuntra samarbeten mellan olika kommunala och fristående skolor och vara till stöd vid gemensamma investeringarsärskilda lärandemål för elevernas digitala kompetens ska upprättas.
 • IKT är ett verktyg för att nå kunskap, men att behärska IKT är också en viktig kunskap i sig.satsa på kompetensutveckling för befintliga lärare och skapa tillgång till särskilda IT-pedagoger till stöd för lärarna.upprätta ett samarbete mellan staten, läromedelsproducenter och IT-branschen för att göra fler läromedel digitala.
 • På en direkt fråga om de växande digitala klyftorna och bristen på moderna datorer i svenska skolor svarade skolminister Björklund det är inget som han ligger sömnlös över.
 • Jag önskar verkligen inte skolministern dålig nattsömn. Men jag vill att Sverige ska ha en regering och en skolpolitik som är fokuserad på framtidens kunskaper i stället för att drivas av längtan tillbaka till gårdagens skola.
Allt Damberg skriver är vad jag själv säger. Det verkar alltså finns goda förutsättningar till konstruktiv samverkan med S. Skall bli mycket intressant att se vad som kan göras konkret. S har en unik chans att ta initiativet i skolpolitiken eftersom Björklund så komplett låst sig
i meningslös kostsam revisionism.

onsdag 28 september 2011

Many-Minds Relativity: Hubble's Law

The American astronomer Edwin Hubble discovered in 1929 that far away galaxies seem to recede from the Earth with a velocity V approximately proportional to their distance D according to Hubble's Law:
 • V = H x D ,
where H is the Hubble constant (about 70 km/s/Mpc with 1 Mpc about 3 million light-years). The velocity V is computed from observed redshift and the distance D is determined from observed luminosity. Galaxies with greatest observed distances (about 13-14 billion light-years) appear to recede with a velocity greater than the speed of light.

Hubble's law is a corner stone in the Big-Bang theory with the Universe being initiated in a very hot dense state and then expanding under high pressure.

Let us now see what many-minds relativity has to say about Hubble's law. We recall Newton's law in its many-minds relativity form:
 • 1/(1+V) dV/dt = F ,
where V(t) is the velocity of a unit mass moving under the action of a force F and we assume the velocity of light is normalized to 1. We get if F is a (positive) constant, for t > 0:
 • V(t) = exp(Ft) - 1
 • D(t) = exp(Ft)/F - t
for the velocity V(t) and position D(t) of a galaxy starting from rest at t = 0. We see that for t >> 1
 • V/D ~ F
which looks like Hubble's Law if F = H.

But how can we motivate that F = H? What is this mystical force F (directly connecting to equally mystical dark energy) causing the Universe to expand?

Note that with the usual Newton's Law dV/dt = F, we would get V/D = 1/t which does not conform with Hubble's Law. Neither does Einstein's relativistic form with 1/(1 + V) replaced by 1/ the square-root of 1 - V^2.

måndag 26 september 2011

Too Clever Physicists on (Anthropogenic) Global Warming

The resignation of the Nobel laurate Ivar Giaever from the American Physical Society APS has triggered APS to clarify its previous statement on Anthropogenic Global Warming:
 • Emissions of greenhouse gases from human activities are changing the atmosphere in ways that affect the Earth's climate. They are emitted from fossil fuel combustion and a range of industrial and agricultural processes. The evidence is incontrovertible: global warming is occurring. If no mitigating actions are taken, significant disruptions in the Earth's physical and ecological systems, social systems, security and human health are likely to occur. We must reduce emissions of greenhouse gases beginning now.
as follows:
 • The APS says climate change statement does not assert that "anthropogenic" (man-made) climate change is incontrovertible – but that the evidence of global warming is.
 • The graph of global temperature vs. time for the last 30 years shows just that.
 • Emissions of greenhouse gases from human activities are changing the atmosphere in ways that affect the Earth's climate.
 • That statement is based on basic principles of molecular physics and thermodynamics.
We see here an example of suggestive logic evidently embraced by the 48.000 members of the society, minus 2 (Ivar Giaever and Hal Lewis):
 1. Global temperature has been observed to increase the last 30 years (why/how much?).
 2. Greenhouse gases from human activities affect global climate because of basic principles of physics (why/how much?)
As such, 1 + 2 says nothing from a physics point of view since the question why/how much? is not addressed at all.

However, the intention with the coupling 1 + 2 made by APS is to make the innocent reader
draw the conclusion that AGW is a threat to humanity, because of basic physics.

APS is clever enough not to repeat the conclusion in in the original statement, or draw any conclusion, but instead helps the reader on the road by
 • APS does not assert that AGW is incontrovertible.
Of course APS knows that nothing but definitions are incontrovertible in physics, and so the clarification is completely empty, but evidently believed to be highly suggestive.

APS gives yet another piece of evidence that something is seriously wrong with modern physics: We must reduce emissions of greenhouse gases beginning now, because of basic principles of physics.

The next step is to reduce the number of greenhouse gas emitting human beings (beginning now), because of basic principles of molecular physics and thermodynamics, which of course are incontrovertible.

söndag 25 september 2011

Positivism vs Negativism in Science


Einstein's special theory of relativity is supposedly based on an idea of no-aether or no-preferred-reference-frame, while many-minds relativity is based on an idea of many-aethers or many-preferred-reference-frames.

In many-minds relativity each observer uses a reference frame in which the observer is at rest. Different observers moving with respect to each other, will thus use different reference frames moving with respect to each other, and a main concern is to what degree different observers will agree in their observations.

Einstein's special relativity is thus based on (i) non-existence, while many-minds relativity is based on a (ii) multitude of existence.

We may compare the following religious ideas: (i) there is no God, and (ii) there are many Gods.

From scientific point of view (ii) represents a form of positivism building on the existence of certain things, while (i) would represent some form of negativism building on the non-existence of certain things.

But can negativism be viewed to be science? Can ateism be viewed to be religion? Well, the answer can only by No. Ateism is not religion. Negativism is not science. It is impossible to draw a positive conclusion about existence of something from an assumption of non-existence.

As explained in detail in many-minds relativity, Einstein's special theory of relativity is not a scientific theory about reality, which may be false, but a pseudo-scientific theory about non-reality which cannot be false because it builds on a definition (the Lorentz transformation connecting observations in different reference frames). This is confirmed by the statement made by Einstein When asked by his assistant what his reaction would have been if general relativity had not been confirmed by Eddington and Dyson in 1919:
 • Then I would feel sorry for the dear Lord. The theory is correct anyway.
A theory which is true independent of the design of reality by the dear Lord, is not a scientific theory, only a logical truism or tautology.

We may compare with:

1. Sherlock Holmes famous statement:
 • How often have I said to you that when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth?
2. NASA presents 4 incorrect theories of flight, but no theory claimed to be correct.

3. CO2 alarmism claims that an observed rise in global temperature of 0.5 C in postindustrial time (if correct), cannot be explained by anything else than an observed rise of CO2.

Is Sherlock Holmes´strategy applicable to NASA's flight theories. Has NASA by listing several impossible theories, effectively given a true theory, however improbable it may be? Is it so that the less we can explain about global warming, the more sure we can be that CO2 is the cause?

We are led to make a distinction between a case with a small number of potential possibilities, in which elimination of a few impossibilities may single out the true possibility, and a case with many potential possibilities in which elimination of a few does not improve the level of understanding. In science the second case is probably more common.

As concerns experimental confirmation of general relativity, the existence of gravitational waves is viewed to be a critical test. Without gravitational waves general relativity cannot be valid. No observations of gravitational waves have been reported, despite intensive efforts.

PS1 Note that verification of positive universal claims or negative existential claims, may be impossible, while negative universal claims and positive existential claims may be verifiable.
As an example, the statements "alla swans are white" or "there is no black swan" may be impossible to verify, while "it is not true that all swans are white" and "there is a black swan" become verified as soon as a black swan is dectected.

This connects to the ancient Phyrrhonistic Skepticism or fallibilism reminding us that we can learn that we are wrong, but never that we are right, picked in our time by Karl Popper with falsifiability or refutability as a necessary quality of a scientific theory.

Einstein's special relativity postulate "there is no aether/preferred reference frame" appears to be non-verifiable (depending on how "preferred" (by whom?) is defined), while the statement "there are more than one aethers/preferred reference frames" is verified as soon as two different preferred aethers (coordinate systems) are detected.

We understand that Einstein's special relativity requires one unique universal observer/mind, while many-minds relativity allows many observers. Einstein's relativity is mono-theistic, while many-minds relativity is poly-theistic.

PS2 Recall that Einstein's special theory of relativity is not falsifiable because it is based on the postulates (i) there is no preferred reference frame and (ii) the speed of light is constant, where (i) is non-falsifiable (= true) because there are more than one reference frames, and (ii) is a definition and thus is non-falsifiable. Einstein's special theory thus does not pass Popper's falsifiability test.


Bending of Light by Gravity?

Eddinton's plate superimposed on a comparison plate showing outward displacements of stars near the sun during an eclipse.

Einstein's general theory of relativity is believed to be confirmed by an observed apparent shift of position of a star appearing in the sky close to the Sun, claimed to coincide with a bending of light ray by the gravitation from the Sun predicted by relativity theory of size:
 • 1.75" x R/D
where R is the radius of the Sun and D the minimal distance of the light ray from the center of the Sun. For a light ray passing close to the Sun the bending would thus be 1.75".

Since it is difficult to observe a star close to the Sun in the sky, because the Sun light is very much stronger than the light from the star, observations have been made during a full eclipse when the Sun light is shaded by the Moon. The first such observation was made in 1919 by Eddington, who claimed to observe precisely the predicted 1.75" and thereby rocketed Einstein to world fame. Later eclipse observations are claimed to confirm Eddington's results.

Let us now subject the eclipse observations as confirmation of general relativity, to scientific scrutiny. The following questions present themselves:
 1. Why use only eclipse observations with R = D, when the bending effect should present also for say D = 10 R in which case the star may be visible without eclipse shading?
 2. Are there confirming such observations without eclipse?
 3. Is it possible that light rays passing close to the Sun are subject to aberration from other effects than gravitation, like strong magnetic fields?
 4. Is it possible that during an eclipse the phenomenon of stellar aberration varying between 0 and 20" (as discussed in a previous post), disappears because the motion of the Earth with respect to the Sun in the case of no Sun light has no effect?
To use eclipse observations as confirmation of general relativity, it seems as if the answers to the above questions would have to be: 2 Yes, 3 No, 4 No. Is this so?

lördag 24 september 2011

The Reality of CO2 Alarmism


 • According to a report released by the aid group Oxfam on Wednesday, more than 20,000 people say they were evicted from their homes here in recent years to make way for a tree plantation run by a British forestry company, emblematic of a global scramble for arable land.
 • In this case, the government and the company said the settlers were illegal and evicted for a good cause: to protect the environment and help fight global warming.
 • The case twists around an emerging multibillion-dollar market trading carbon-credits under the Kyoto Protocol, which contains mechanisms for outsourcing environmental protection to developing nations.
 • The company involved, New Forests Company, grows forests in African countries with the purpose of selling credits from the carbon-dioxide its trees soak up to polluters abroad.
 • Its investors include the World Bank, through its private investment arm, and the Hongkong and Shanghai Banking Corporation, HSBC.
 • But there was just one problem: people were living on the land where the company wanted to plant trees. Tensions brewed. The company and government said the residents were living illegally in a forest. Residents said they had rights.
The event illustrates the reality of CO2 alarmism: Emission control of CO2 at the price of human suffering. Since there is no science showing that CO2 emission control is needed, the eviction serves only the purpose of generating profit for the company.

The article marks a shift in NYT editorial policy from politically correct alarmism to correct reality.

I write this during a visit to Nairobi meeting my 2 year grand-daughter being adopted by my son and his wife from a Mother Theresa orphanage located in the middle of the Horuma slum. The people in the slum are not asking for meaningless CO2 emission control at the price of even more suffering.

Many-Minds Relativity: Stellar Aberration


Stellar aberration is an astronomical phenomenon of an apparent motion of celestial objects about their real locations upon observation in a telescope, discovered by James Bradley in 1729, who attributed it to the finite speed of light and the motion of Earth in its orbit around the Sun.

On the other hand the two stars of a binary star orbiting each other do not give rise to any aberration; they appear in the telescope as one star. This poses a serious difficulty for Einstein's relativity theory in which the there would be no difference between the case of a moving telescope and the case of a moving star.

In Many-Minds Relativity (or Many-Aethers Relativity) there is a natural explanation of the observed phenomena of telescopic stellar aberration which connects to Bradley's original explanation. In Many-Aethers Relativity a Star being observed and the Sun interact by electromagnetic waves described by Maxwell's equations in a coordinate system fixed to the Star and the Sun. The Earth moves in this coordinate system, which thus acts as a fixed reference coordinate system, and the motion of the Earth gives rise to an effect of aberration, just like that encountered when moving through wind or rain.

Many-Aethers Relativity thus allows a preferred reference frame to be defined by the major actors (Star and Sun) establishing the coordinate system for Maxwell's equations. The same coordinate system would be defined by a binary star, because the distance between the binary star and Sun is so large. In this coordinate system the Star would be fixed and the Earth would be moving which would explain the different observations of (i) stellar aberration and (i) binary star without aberration.

In Einstein's relativity there is no preferred reference frame and no Aether, and the different observations of (i) and (ii) appear contradictory.

Another nail in the Einstein coffin.

Many-Minds Relativity: The Sagnac Effect


The Sagnac effect arises when two beams of light are sent in both directions in a rotating circuit, one beam in the direction of rotation and the other in the opposoite direction, and an interference pattern or fringe shift is observed as the two beams meet at a detector.

In Many-Minds Relativity (Many-Aethers Relativity) there is a natural explanation of the Sagnac effect: The idea is that both beams use a coordinate system fixed to the rotating circuit and in this coordinate system the common detector will move towards the source or away from the source depending on the direction of the beam. This will give rise to a Doppler effect or frequency shift, which will appear as a fringe shift.

The Sagnac effect lies outside Einstein's special relativity, because it cannot be described in inertial systems, and presented explanations using general relativity are very complicated.

Another nail in the Einstein coffin.

fredag 23 september 2011

Was Einstein Wrong?


A CERN experiment with neutrinos exceeding the speed of light has sent waves around the physics world by indicating that the basic postulate of Einstein's theory of relativity may not be
true, see press release and article and watch webcast.

This is yet another nail in the coffin of a sinking Einstein legacy, which I have explored in Many-Minds Relativity and Dr Faustus of Modern Physics.

Note that far away galaxies appear to recede from our galaxy with a speed of light much larger than the speed of light, because the light from these galaxies are observed to have a large red-shift. Thus, speeds larger than the speed of light is not a new discovery on astronomical scales, only on human scales.

söndag 18 september 2011

Skolverket Sågar Björklund: Mattelyftet Meningslöst

Björklunds Mattelyft till en kostnad av 2.6 miljarder: bluff eller verklighet?

 • Skolverket poängterar även behovet att ute på skolorna initiera och understödja självgående grupper vilka fortlöpande formulerar sina kompetensutvecklingsbehov så att inte insatsen blir tillfällig och undergrävs av en dominerande traditionell skol- och undervisningskultur.
Björklund skall nu spendera 1 miljard av de 2.6 på fortbildning i Skolverkets regi där lärarna skall läras katederundervisning, samtidigt som Skolverket anser att denna omskolning undergräver vad skolans självgående grupper med stöd av Skolverket söker åstadkomma. En total kollaps till noll: På Skolverkets hemsida finns inte heller ett ord om Mattelyftet.

Detta vet Björklund. Björklund vet att han förstör stora resurser till ingen nytta. Men Björklund tror att svenska folket kommer att tacka honom för Mattelyftet eftersom dom inte förstår matematik och kan luras till vad som helst. Men så korkat är inte svenska folket, inkl Göran Greider och Marcus Birro.

När den sanna innebörden av Björklunds Mattelyft avslöjas, så kommer Björklund och Alliansen att få betala ett högt pris för sin svindel med skattepengar och den unga generationens utbildning. Och jag är inte ensam om denna insikt.

Men om detta vill inte Björklund höra talas, utan stänger bara sin dörr och drar ned gardinen.
Inte så begåvat. Björklund behöver omskolas, men vill inte.

lördag 17 september 2011

Skolverkets Fortbildning av Matematiklärare = 0

Skolverket har på uppdrag av regeringen utarbetat ett förslag till didaktisk fortbildning för alla matematiklärare avseende metod, innehåll och genomförande. Skolverket redovisar först en Utredning med följande huvudpunkter:
 • Utredningen ger en bild av att matematikundervisningen ofta präglas av för mycket individuell, enskild räkning och därmed inte ger eleverna möjlighet att utveckla samtliga kunskaper och förmågor som finns uttryckta i styrdokumenten.
 • Många elever gör systematiska fel i beräkningsprocedurer som det är nödvändigt att upptäcka tidigt och bearbeta, bl.a. i aritmetik, algebra och geometri.
 • Utredningen visar också på betydelsen av skickliga lärare som en förutsättning för elevers positiva kunskapsutveckling och på ett behov av att lärare mer strukturerat och kontinuerligt erbjuds möjlighet att samtala om undervisning och didaktik.
 • Genomgången pekar också starkt på betydelsen av att rektor tar aktiv del i processerna för att utveckla och förbättra matematikundervisningen på skolorna.
 • Det levande mötet och växelspelet mellan människor som lär av varandra är avgörande för fortbildningens dynamik och framgång över tid...
 • ...så att inte insatsen blir tillfällig och undergrävs av en dominerande traditionell skol- och undervisningskultur.
 • Fortbildning för lärare bör ta sin utgångspunkt i det kollegiala samtalet... lyfts bl.a. den kommunikativa samspelsfunktionen kring lärarnas undervisning fram som central.
 • ...vikten av en understödjande ledning och organisation som främjar en utveckling där arbetsprocesser skapas som leder till goda resultat.
Skolverket avger på grundval av denna sin analys följande Förslag:
 • bygger på kollegialt lärande med stöd av resurspersoner
 • ...ta sin utgångspunkt i lärarnas vilja att utveckla undervisningens kvalitet snarare än att fokusera på de svenska elevernas försämrade matematikresultat.
 • Man bör också betona att denna fortbildning sätter fokus på matematikämnet.
 • En didaktisk fortbildning sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet, dvs. vad läraren ska tänka på vid planering och genomförande av undervisningen, dess mål och medel samt sambanden mellan dem.
 • Läraren måste behärska såväl ämnesinnehåll som didaktik i det som ska undervisas och innehållet i fortbildningen bör därför bestå av såväl didaktiska resurser som mer ämnesinriktade – matematiska.
 • ...föreslår Skolverket att ett webbaserat fortbildningsprogram tas fram där innehållet är indelat i moduler.
 • Arbetet med innehållet i modulerna blir ett stöd och en inspiration för en gradvis förändring i lärarens sätt att planera klassrumsaktiviteter och genomföra undervisningen.
 • ...arbetet med modulerna förutsätter en aktiv och ansvarsfull attityd av alla lärare.
 • ...vikten av att överlåta ansvaret på lärare, som experter på sin egen undervisning.
 • Här kan det handla om undervisning med laborativa eller andra praktiska inslag som utomhuspedagogik eller användning av digitala verktyg, som interaktiva skrivtavlor och datorer.
 • ...utgångspunkten är metoder och verktyg för att lärare kontinuerligt och över tid ska kunna synliggöra, förändra, utveckla och förstärka sin egen undervisning i syfte att erbjuda alla elever den effektivaste och mest ändamålsenliga undervisningen.
Vad säga om Skolverkets analys och förslag? Ur mängden av tomma fraser kan följande mantra vaskas fram:
 • för mycket enskilt arbete där elever gör systematiska fel
 • traditionell skol- och undervisningskultur skall motarbetas
 • gradvis förändring av lärarens arbete
 • fortbildning via kollegialt lärande.
Detta är inte vad Björklund hade tänkt sig när han från Skolverket sökte stöd till sitt Mattelyft med återgång till traditionell "katederundervisning". Skolverket sågar alltså Björklund, men talar inte om vad "förändringen" av lärarens arbete skall gå ut på annat än att den skall ge den "effektivaste" undervisningen.

Slutsatsen är att det hade varit bättre för både Björklund och svenska folket om Skolverket inte funnits.

fredag 16 september 2011

SMHI följer IPCC i Fall

SMHI höjer i sin nyligen publicerade Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet alarmnivån ytterligare ett steg:
 • Sammantaget ter sig riskerna för allvarliga klimateffekter större jämfört med IPCC AR4.
 • För att nå ett 1,5-gradersmål med en sannolikhet runt 70 % krävs globala nollutsläpp redan runt år 2050.
För SMHI är IPCC ledstjärnan och SMHI vill nu hjälpa till att förhindra den totala kollaps av IPCC och AGW hysteria som nu väntar. SMHI har satsat allt på ett enda IPCC kort och om IPCC faller så faller också SMHI.

När ropet att vargen kommer har tappat sin verkan, är en naturlig reaktion att ropa ännu högre, och det är vad SMHI gör. Men när lavinen har gått kan inget rop stoppa den.

torsdag 15 september 2011

Är Juholt Redo att Lyfta Skolan?

Björklunds vision av morgondagens nya skola är en återgång till den gamla skola, som jag själv genomlevde på 1950-talet. Den bestod av en 7-årig praktisk folkskola från vilken fåtalet, de som bäst lyckats lära sig att räkna och stava rätt, efter 4 år utskiljdes för att i realskola, gymnasium och universitet ytterligare skolas i teoretiska ämnen med matematik som högsta standard.

Uppdelningen i teori och praktik var tydlig och speglade 1950-talets industrisamhälle: Fåtalet med teoretiska kunskaper kunde med symboler i form av bokstäver och siffror kommendera flertalet att utföra allt det praktiska arbete som det framväxande välståndet krävde.

Industrisamhället övergår nu i ett IT-samhälle och både teori och praktik förändras. Arbetsförmedlingen lär nu ut den komplexa teorin att skriva ett övertygande CV till den som söker ett rent praktiskt arbete (för det lär inte skolan ut). Chefer vidareutbildas i datorns praktik (för det lär inte skolan heller ut).Teori och praktik flyter samman därför att IT består av symboler som bearbetas av datorns mikroprocessor enligt instruktioner förmedlade av fingrar på tangentbord och touch-screen styrda av mänsklig tanke. Att ge kommando och utföra kommando blir en och samma sak, när datorn utför jobbet.

IT-samhället upplöser industrisamhällets hierarki med praktik styrd av teori och ger flertalet ett liv fyllt av både teori och praktik. Skolans uppgift är att leda den unga generation in i detta samhälle genom att ge redskap för både teori och praktik.

Men Björklunds skola är inte IT-samhällets skola. Björklunds skola är den gamla realskolan uppblåst till en skola för alla. Björklund kommenderar med
Mattelyftet skolan tillbaka till "katederundervisning" med huvudmål att säkerställa att flertalet efter 9 års skolgång kan multiplikationstabellen och den därpå grundade divisionsalgoritmen för heltal. I Björklunds skola är det fortfarande de få som kan multiplikationstabellens teori som skall premieras, medan de som snabbt kan lära sig nya datorspels praktik inte skall hjälpas till meningsfull omsättning av sina talanger.

Björklunds nya skola förmedlar inte de kunskaper som IT-samhällets medborgare behöver, därför att alla resurser förslösas på meningslös revisionism. Björklund lämnar därmed fältet helt öppet för oppositionen att ta över skolpolitiken enligt följande:
 • Låt skolan introducera till IT-samhället.
 • Ge alla barn en Ipad vid skolstart (som i Rwanda och i USA).
 • Ge alla kunskap att hantera sina liv i IT-samhället.
 • Låt IT hjäpa resurssvaga elever och stimulera resursstarka.
 • Ge alla kunskap att hantera ord, bild, film, siffror och symboler med hjälp av datorns beräkningskraft.
 • Ge alla en reell kapacitet att tolka informationsflödet av ord, tabeller, bilder, grafer och siffror.
 • Kombinera säga och göra, kommendera och utföra.
 • Låt inte formell teori ha högsta status. Uppvärdera reell praktik.
Eftersom Björklund nu för andra gången hittar en ursäkt att inte låna sitt öra ens en minut, kommer jag att kontakta Håkan Juholt och föreslå en valvinnande ny skolpolitik enligt ovan med tex följande punchlines:
 • Juholt: En skola för flertalet för framtiden med både teori och praktik.
 • Björklund: En skola för fåtalet för dåtiden fylld av teori.
Juholt kan själv hitta formuleringar som kopplar Björklunds skola till det gamla privilegiesamhället och sin egen skola till ett nytt mer jämställt samhälle fyllt av social demokrati med teori och praktik i samklang:
 • Katederundervisning är envägs kommunikation med passiva elever som inte lär sig.
 • IT är tvåvägs kommunikation med aktiva elever som lär sig.
 • IT-learning is learning-by-doing.
Jag återkommer med Juholts reaktion på mitt förslag. Mona förstod inte, men det gör säkert Håkan.

Björklund Har inte Tid

Här är svaret på mitt Öppna Brev till Jan Björklund med begäran om möte:

Hej Claes,

Jan Björklund tackar för ditt brev. Han har bett mig, som medarbetare i den politiska staben, att svara på det.
Jan Björklund har tyvärr inte tid för ett möte för tillfället.

Att vända den negativa trenden när det gäller svenska elevers kunskaper i matematik är givetvis inte en enkel sak. Genom höjning av matematiklärarnas kompetens, införande av mer undervisningstid och tidiga satsningar på matematiken i lågstadiet, tar vi emellertid tydliga steg i den riktningen.


Med vänliga hälsningar

Emma Söderberg Majanen
Departementsledningen
Utbildningsdepartementet
08-405 18 50
emma.soderberg-majanen@education.ministry.se

Jag svarar:

Hej Emma:

Tack för svar. Du skriver att Jan Björklund inte har tid för ett möte för tillfället?

När kommer då Jan Björklund att ha tid för ett möte med mig? Frågan är av stor vikt och jag kan omöjligen tänka mig att JB inte vill träffa mig i min egenskap av professor i matematik med stort engagemang och lång erfarenhet av matematikutbildning.

Vänligen

Claes

Nu träder Karin Frostell (politisk assistent hos JB) in med följande skärpning av tidigare uppgift om att JB inte har tid för tillfället:

Tack för Ditt mail med förfrågan om möte med Jan Björklund om matematikutbildning. Dessvärre är Jans kalender så hårt uppbokad att han inte har möjlighet till ett möte.
Bästa hälsningar

Karin

onsdag 14 september 2011

Many-Minds Explanation of Michelson-Morley Null Result


Einstein's 1905 special theory of relativity came out from a necessity to explain the null result of the 1887 Michelson-Morley experiment designed to detect the motion of the Earth through a luminiferous aether as a space-filling medium carrying electromagnetic waves.

In the experiment, light was reflected along the two perpendicular arms of an interferometer and it was expected that a phase or fringe shift would occur if there was an aether medium through which the Earth was plowing on its lonely journey around the Sun. But no fringe shift was detected as an observation of a negation to the following statement:
 • There is a unique aether medium carrying electromagnetics waves.
Logic says that the negation takes the form
 • (i) there is no aether whatsoever or (ii) there are more than one different aethers.
Einstein, who was not trained in logic, concluded that the negation was (i), and in the absence of any medium he was led into his special theory with space and time being strangely distorted by uniform motion. Einstein thus explained the null result by simply eliminating any form of aether: If there was no aether, no experiment seeking to detect motion through the aether could be meaningful. Einstein dismissed the Michelson-Morley experiment by simply denying it, and thus did not explain the null result.

In Many-Minds Relativity I explore instead (ii), which offers the following explanation of the Michelson-Morley null result:

Each arm of the interferometer has an aether carrying electromagnetic waves described by Maxwell's equations in a coordinate system tied to the arm. Since there are two arms, there are two coordinate systems and thus two aethers. Maxwell's equations take the same form in both systems, and because there is no way to distinguish one coordinate system from the other, there will be no fringe shift.

An aether in many-minds relativity can be seen as a standard Euclidean coordinate system in which electromagnetic waves propagate according to Maxwell's equations. An observer is assumed to be tied to rest in his coordinate system. Two observers moving with respect to each other thus will use different coordinate systems and thus different aethers. Many-minds relativity explores to what degree different observers moving with respect to each other, can agree in their observations.

Note that since an aether is a non-material medium, like a coordinate system, there is no inherent contradiction in the idea of many aethers, or many minds with different aethers. There is no contradiction in two observers using two different coordinate systems. There is only a contradiction of two different full owners of the same material house.

The punchline is that Einstein did not explain the Michelson-Morley null result, just made it devoid of meaning, while many-minds relativity offers an explanation. What do you think is most constructive, to claim something is meaningless or to carefully explain it in scientific rational terms?

PS The idea of many aethers was suggested by Ebenezer Cunningham, but did not survive under Einstein's simplistic no-aether dogmatism. Maybe it is now time for a revival...in fact the late Einstein reintroduced the aether eliminated by the young one.

This post was stimulated by reading Questioning Einstein, Is Relativity Necessary? by Tom Bethell. No relativity is neither necessary nor sufficient...

There is a connection to my new derivation of Planck's radiation law describing the radiative heat exchange between two (black) bodies carried by electromagnetic waves described by Maxwell's equations in a coordinate system fixed to the bodies, assuming the bodies are moving with the same velocity.

söndag 11 september 2011

Öppet Brev till Björklund: Hur Lösa Skolmatematikens Kris


Följande brev skickades 11/9 kl 20.00:

Jan Björklund
Utbildningsminister

Du har bestämt att spendera 2.6 miljarder av allmänna medel på ett Mattelyft, med 1 miljard för mattelärares omskolning till det Du kallar "katederundervisning", där läraren "förklarar, berättar, instruerar och repeterar i helklass". Du anger som skäl till Dina åtgärder att mätningar visar att svenska elevers prestationer har en nedåtgående trend, en utveckling Du önskar vända med Ditt Mattelyft.

Ditt mål är hedervärt, men Dina åtgärder kommer inte att ha någon effekt eftersom de inte utgår från de verkliga orsakerna till skolmatematikens kris.

Jag önskar få ett direkt möte med Dig, där jag kan upplysa Dig om krisens verkliga orsaker och framlägga adekvata åtgärder. Jag ger en ingång i artiklar i ämnet Matematik på Newsmill, som jag ber Dig ta del av.

Vänliga hälsningar

Claes Johnson
prof i tillämpad matematik KTH


lördag 10 september 2011

Mattelyftet: Ge Alla Barn en Ipad! Som i Rwanda.


Alla barn i Rwanda i åldern 9-12 (1.3 miljoner) kommer nästa år att gratis förses med en laptop via OLPC One Laptop Per Child, som ett väsentligt medel för den snabba ekonomiska och sociala utveckling som Rwanda nu genomgår efter sammanbrottet på 90-talet.

I svenska skolan kan barn med särskilda behov som dysleksi, dyskalkuli, ADHD, Aspberger et cet, få en laptop eller en Ipad efter särskild prövning av berörd myndighet efter vederbörlig ansökan. En vanlig svensk elev vill ogärna ta med sin Ipad till skolan då det anses stigmatiserande att använda ett sådant redskap. Jag vet, för jag har barnbarn som skickligt använder sin Ipad, hemma.

Björklund satsar 2.6 miljarder på ett mattelyft med 1 miljard för lärares omskolning till den "katederundervisning" som staten nu stipulerar, men inte en enda krona till datorer för vare sig lärare eller elever. Detta trots att datorn, IT-samhällets redskap, är en matematikmaskin.

Är detta vettigt? Ingen säger något, varken matematiker, lärarutbildare, lärare, elever eller företrädare för vetenskap, teknik, industri, inte ens oppositionspolitiker. Björklund har talat från sin kateder och alla tiger och lyder och lider.

Vad skulle hända om alla svenska barn fick en laptop eller Ipad när de börjar skolan? Det skulle kosta några hundra miljoner, en bråkdel av 2.6 miljarder. I själva verket skulle det bli en nettovinst på flera hundra miljoner eftersom kostnaden för e-boken är mycket mindre än pappersboken.

Eleverna skulle slippa att som nu dela böcker, och skulle kunna bevara boken och dess kunskap genom livet, och inte tvingas lämna ifrån sig boken och därmed glömma det mesta efter genomgången kurs. Vilken revolution!

Skulle detta kunna vara den injektion som svenska skolan så väl behöver? I alla läsämnen och särskilt i kärnämnena svenska och matematik. Skulle detta kunna fånga det naturliga intresse att lära sig nya saker som barn har, men som nuvarande skola så effektivt dödar?

Jag tror det. Jag tror mig veta detta efter att studerat och jobbat med frågan länge och ingående.

När Ipaden kom för 1.5 år sedan var det ingen som visste vad den skulle användas till. Nu finns det 100.000 Ipad appar och IT-världen är på väg mot en ny boom. Samma sak skulle hända i skolans värld med Ipaden som effektivt läromedel för alla barn.

Vad säger Björklund? Jag skall fråga honom och återkomma.

Jag skall be Björklund läsa följande Mission Statement av OLPC:
 • To create educational opportunities for the world's poorest children by providing each child with a rugged, low-cost, low-power, connected laptop with content and software designed for collaborative, joyful, self-empowered learning.
 • When children have access to this type of tool they get engaged in their own education. They learn, share, create, and collaborate.
 • They become connected to each other, to the world and to a brighter future.
Jag skall fråga Björklund om detta kan gälla även svenska elever?


Björklunds Matematiska Statskupp

Gustaf III utförde sin statskupp 19 augusti 1772. Björklund sin 6 sept 2011.

Björklund presenterar sin nya statliga satsning Mattelyftet om 2.6 miljarder på följande sätt (tid 7.32):
 • Detta är också skall jag säga, för er som nu inte är skolreportrar, det här är ju något nytt att svenska staten går in och genom en sån här satsning också påverkar didaktiken inne i klassrummet.
 • Detta är av så stort nationellt intresse...och när vi nu har så stora tunga utvärderingar som visar att den didaktiska pedagogiska metoden som används med eget arbete har slagit så fel kan vi inte stillatigande titta på utan det är därför vi gör denna satsning.
 • 1 miljard för fortbildning för att utveckla undervisningen. I klartext, mer katederundervisning:
 • Lärare skall förklara, berätta, instruera och repetera i helklass och dessutom leda diskussion och samtal i helklass för att säkerställa att eleverna förstår det matematiska tänkandet och matematiska begreppen
 • Mindre av eget arbete mer av katederundervisning.
 • Sanningen är att katederundervisning är väl beprövad och väl fungerande.
Björklund gör en statskupp över huvudet på alla matematiker, vetenskapsmän, ingenjörer, lärare och pedagoger, elever, föräldrar och samhällsmedborgare, enligt en egen hemsnickrade modell som han beskriver som "katederundervisning", som inte säger något om mål, innehåll och form av undervisningen annat än att läraren predikar inför "helklass".

Alla som stått i en kateder eller suttit av en föreläsning, vet hur dåligt fungerande katederundervisning är. Denna erfarenhet har gått Björklund förbi.

Det märkliga är att ingen reagerar på Björklunds kupp, denna meningslösa förstörelse av mänskliga och materiella resurser.

Universitetsmatematiker har inget ansvar för skolans matematik och tiger samfällt. Skolans matematiker är omyndigförklarade och får och kan inget säga. Politiker förstår inte matte, utom Björklund, och inga andra heller. Bara Björklund talar, till en "helklass" av svenska folket som tiger och fogar sig.

Och varför säga något när det regnar skattepengar som fri resurs att slösa bort?

Men varför inte använda några hundra miljoner av alla dessa 2.6 miljarder på ett vettigt sätt? En bra början vore att som i Rwanda ge varje barn som börjar skolan en laptop eller Ipad. Då skulle Sverige kunna hålla jämna steg med Rwanda som nu utvecklas snabbt.

Rwanda var tidigare hänvisat till katederundervisning, eftersom det enda som fanns var en kateder, och fattigdomen var stor, likväl som i katederns tid i Sverige på 1800-talet.

PS "Helklass" ger ju associationer till Nordkorea där alla likriktas genom enkelriktad indoktrinering. Hur kan en liberal omfatta en sådan ide?

fredag 9 september 2011

Climate Sensitivity from Basic Data < 0.4 C

Variation of monthly mean value temperature in Stockholm over the year.

The basic model of global climate, used by e.g. Spencer and Lindzen to determine climate sensitivity, takes the form
 • C dT/dt = F(t) - lambda T(t),
where T(t) is some zonal temperature over some period of time t, F(t) is forcing, C is a constant heat capacity and lambda is a positive constant. Here climate sensitivity S = 1/lambda measures the change of temperature per unit change of forcing. The model underlies the recent Spencer-Braswell paper causing an uproar among climate alarmists.

The model can be used to determine S by fitting the model to measurements of T(t) and F(t) over time. If S is small then climate is not sensitive to changes in forcing e.g. from increased CO2.

To understand the dependence of S on characteristics of data (amplitudes and phase lag), assume F(t) = cos(t) with corresponding solution
 • T(t) = A (lambda cos (t) + C sin(t)), where A = 1/(C^2 + lambda^2).
We see that the phase lag is determined by the quotient lambda/C:
 • small lambda/C: phase lag 1/4 period = large phase lag
 • large lambda/C: small phase lag
 • lambda/C = 1: phase lag 1/8 period.
Let us now consider two specific cases: (i) diurnal and (ii) yearly variation of some zonal temperature T(t) under varying insolation F(t).

Diurnal:
 • variation of F(t) = 200 W/m2 (from day to night)
 • variation of T(t) = 10 C
 • phase lag = 3 hours (max temp at 3 pm)
 • C = lambda > 10
Yearly:
 • variation of F(t) = 150 W/m2 (from Summer to Winther)
 • variation of T(t) = 15 C
 • phase lage = 1.5 month (max temp mid August)
 • lambda > C > 10.
In both cases we find a climate sensitivity S < 0.1. We find that the value S =1 by IPCC is a factor 10 too big.

There is massive data duplicating the above and there is thus massive data indicating that:
 • the global warming from doubled CO2 of 3-4 C by IPCC, is a factor 10 too big.
Note that climate has a natural variability over day and night and over the year under large variations of the insolation-forcing, which can be used to assess climate sensitivity with respect to small CO2 forcing.

onsdag 7 september 2011

Lyft Ner Björklund från Katedern

Jan Björklund presenterar ett Mattelyft på 2.6 miljarder 2012-15 med 1 miljard helt nya fräscha pengar till lärares omskolning. Jag kommenterar på Newsmill tillsammans med Göran Greider. Som vanligt tiger ansvariga matematiker och lärarna vet inte vad dom skall säga. Men när det regnar skattepengar så är det kanske dumt att säga något.

Björklund har funnit att matematikämnets didaktik radikalt måste förändras via ett direkt resolut ingripande från statsmakterna genom återinförande av katederundervisning, enligt följande av Björklund prisade 1800-tals modell:
 • läraren pratar och eleven lyssnar
 • läraren skriver på tavlan och eleven tittar
 • läraren räknar och eleven räknar med
 • läraren tänker och eleven följer med så gott det går
 • eleven skall inte arbeta själv för då blir det bara fel, fel, fel
 • katederundervisning istället för eget arbete.
För att det inte skall bli fel när läraren visar på tavlan så skall läraren utbildas att tänka rätt enligt samma katederundervisning förmedlad av lärarutbildare som för blivande lärare visar på tavlan hur räkning skall utföras enligt statligt direktiv.

Men dessa lärarutbildare finns inte. Dom dog alla ut under första halvan av 1900-talet. Detta har uppenbarligen Björklund inte tänkt på, kanske för att hans egna arbete bara har blivit fel, fel, fel.

Så nu får Björklund sätta sig i katedern och utbilda en hord av nya lärarutbildare som kan förmedla Björklunds nya didaktiska metod till det väntade folket som så gärna vill ha det välstånd som Björklund tror är ett resultat av katederundervisning.

Björklund ställer så frågan: När ger denna satsning effekt? Det vet vi inte. Det tar tid. Nya didaktiska metoder tar tid att slå igenom. Säger Björklund och kliver ner från katedern...

Men Björklund borde själv sätta sig på skolbänken och försöka förstå att det som karakteriserar dagen IT-samhälle är att människor utför eget arbete via datorn, när dom tänker, skriver, räknar, kommunicerar, planerar, organiserar, skapar, roar sig,...allt ytterst med hjälp av en
IT-matematik som Björklund inte lärt sig.

När jag försöker säga detta till Björklund från min kateder, så sluter Björklund bara öronen och vill inte lyssna, inte ens om jag skriker. Tänk om det gick att fortbilda Björklund och få honom att öppna öronen.

Då skulle vi kunna reformera matematikutbildningen på ett meningsfullt sätt och inte som nu bara vräka ut stora pengar till ingen som helst nytta. Tänk om Björkund ville kliva ner från katedern och sätta sig på skolbänken istället, och lära sig något om IT-matematik. Tänk om...


tisdag 6 september 2011

War Against Spencer-Braswell Low Climate SensitivityClimate science is fascinating: It concerns the complex system of global climate but it is studied using very simplistic mathematics. The Spencer-Braswell paper concerns fitting a very simplistic mathematical model of global climate of the form
 • C dT/dt = F(t) - lambda T(t)
to measured data in order to determine the (positive) feedback coefficient lambda. Here T(t) can be sea surface temperature SST as function of time t, C is the heat capacity of the Earth-atmosphere system, F(t) is radiative forcing and S = 1/lambda measures climate sensitivity as change dT of T vs change dF of F in stationary state:
 • dT = S dF
If lambda is small, then the sensitivity S is large and a small change of forcing dF can have a large effect dT on temperature T.

S is the holy grail of climate science: If S = 1 (large) then there may be reason for climate alarmism. If S = 0.1 (small) then there is no reason for alarm. The climate system is then so stable that an effect of doubled CO2 can never be measured or detected.

If S = 0.1 then a change of radiative forcing of 10 W/m2 (quite big out of a total of about 250 W/m2 with natural variability about 5 W/m2) could cause 1 C of warming. Nothing to worry about.

The radiative forcing from doubled CO2 can be estimated to be in the range 0f 1 - 4 W/m2, which with S = 0.1 gives a climate sensitivity of 0.1 - 0. 4 C, which is not at all alarming.

Now Spencer and Braswell determine the coefficients C and lambda in the above model from a best fit to measured time series of T(t) (from SST) and F(t) (from ERBE), and make the following observations:
 • S < 0.3
 • IPCC models give S > 1
 • if F(t) is not properly measured then S cannot be reliably determined.
That this has caused an uproar is understandable: If S < 0.3, then climate alarmism collapses.

Now, there is a wealth of measurements of time series T(t) and F(t) which all indicate that S is smaller than 0.2, presented in work by Spencer, Lindzen and many others.

One can also use variations over time (diurnal, seasonal) and space (regional) of T and F to estimate S, see a summary of my posts on climate sensitivity on Basic Science: Climate Sensitivity < 0.3 C.

The Spencer-Braswell paper in all its innocence is thus a blockbuster to climate alarmism, and it is clear that it has to be eliminated, one way or the other no matter what the costs are.

Spencer is expecting the worst: More Thoughts an the War Being Waged Against Us.

The story is unfolding in real time with an IPCC in free fall...see What is IPPC Afraid Of? ...

PS A simple model correctly illustrating some fundamental real aspect, is valuable because this helps understanding . The above model can serve this purpose in the stable case with lambda > 1, but the model is too simple to detect a small lambda and large sensitivity.

2011 World Engineers' Convention: 2% Target

Projected New Society under New Political Framework based on solar and wind energy:
In the middle a Center of Calculation is circled and up right Intelligent Buildings tower over Smart Homes. The sharp observer also notes dumb nuclear and fossil power stations...

The Call to the World Engineers' Convention this week in Geneva states:
 • The peak of cheap oil, global warming, scarcity of resources, risk factors in energy production, higher prices and the war on energy are all creating fear and raising questions.
 • We must leave our ivory towers, universities, research laboratories and libraries, contribute to public debate and answer the questions people are asking about the future of our energy supply.
 • Our conclusion is that there is enough green energy to meet the increasing global demand for energy.
 • We already have the technologies we need to achieve an environmentally friendly low-carbon energy supply and rational use of energy.
 • The challenge is to convert, store and transport available energy in a way that is both affordable and causes no damage.
 • The time has come, therefore, for societies and politicians at national level to take the necessary steps to avoid a further increase in global warming and finally meet the 2-degree target.
 • It is our duty to inform people all around the world about what we know.
The Call is detailed in the following theses:
 1. Global energy consumption is expected to increase by some 40% by 2030.
 2. There is abundant renewable energy available particularly from solar radiation.
 3. The goal is a low-carbon supply of energy services at reasonable cost. In particular CO2 emissions, must be drastically reduced in order to meet the 2-degree target.
 4. In the transport sector, modifying unsustainable energy consumption patterns will entail difficult adjustments.
 5. Between 2010 and 2030, additional worldwide investment in energy-related infrastructure and equipment totalling around US$9.3 trillion will be required. By 2020, approximately € 1 trillion need to be invested to secure the supply of oil, gas and electricity within Europe alone.
 6. In industrial regions like Europe, investments in a low-carbon energy supply could be carried out at stable or not significantly higher energy costs. This would probably not entail any major disadvantage with respect to Europe's international competitiveness. The ensuing tremendous gains in innovation through the development of new technologies have not been taken into consideration in the calculation.
 7. A region with a high per capita percentage of CO2 emissions can reorganise its energy supply system without necessarily substantially increasing energy costs or creating competitive disadvantages. Thus, there is no a priori reason why global decisions should be necessary. But there must be a willingness to adapt the political framework accordingly.
This is nothing but political propaganda for solar and wing energy, which may be appreciated by investors and engineers in green energy. But what about all others who have to make their living from something else than installing solar panels? And what is the meaning of the necessity to "adapt the political framework"? A one-party system maybe?

Van Ypersele who last week censored Fred Singer and myself in Brussels, delivers a Keynote Lecture with title:
 • The Climate Change Challenge: Which Scope for Action?
It appears that one of the actions contemplated by van Ypersele is censorship of anything which questions the dogma of AGW and the new political framework.


måndag 5 september 2011

The Basic Scientific Errors of IPCC

Proof by IPCC of the existence of the Loch Ness monster of global warming.

IPCC CO2 alarmism is based on an estimate of climate sensitivity of 1.5 - 4.5 C with a best estimate of 3 C as the global warming from doubled CO2. This estimate is based on the following argument chain:
 1. Radiative forcing dQ from doubled CO2 = 4 W/m2 from the formula dQ = 6.3 log(2).
 2. No-feedback climate sensitivity dT = 1 C by Stefan-Boltzmann in the form dQ = 4 dT.
 3. Feedback factor 1.5 - 4.5 resulting in dT = 1.5 - 4.5 C with mean value dT = 3 C.
In the previous post I gave evidence that the formula dQ = 6.3 log(2) does not fit with observation of radiation spectra, which instead indicate that dQ < 1 W/m2. So 1. is incorrect
and accordingly the formula dQ = 6.3 log(2) has no scientific motivation.

Next, 2. is simply a definition without specified connection to reality since Stefan-Boltzmann's
law for an ideal blackbody is not a model of global climate with any predictive value. So 2. has no scientific meaning beyond a definition and thus says nothing about reality.

Finally, the feedback factor of about 3 is simply invented and has no scientific support.

The net result is none of the steps of the argument chain 1. - 3. underlying CO2 alarmism can be motivated on scientific grounds, and thus that the IPCC alarm of 3 C is three-fold without scientific value, as little scientific value as a picture of the Loch Ness monster.söndag 4 september 2011

IPCC Trick of Radiative Forcing

Outgoing longwave radiation from NASA FIRST project.

The radiative effect of CO2 in the atmosphere can be read from the above picture as the reduction of the area under the above curves from the dip centered at a wave number of about 700 of width about 100. The depth of the dip ranges from 0.07 for Mid-Lat Summer to 0.02 for Sub-Arc Winter, with a mean value of about 0.05, and so the area is about 5.

The total area under the curves is about 2000 x 0.12/2 = 120. We conclude that the total effect of CO2 can be viewed as a change of radiative forcing of 5/120 or about 4%.

What could then the effect of doubled CO2 be? Well the depth of the dip is not likely to change because of saturation, only the width by some form of broadening of the absorption/emission spectrum. How much broadening?

Assuming 10% we get a radiative forcing from doubled CO2 of 0.4% of total radiative forcing of about 250 W/m2, that is about 1 W/m2.

This is to be compared with the radiative forcing by IPCC of 4 W/m2, which is a factor 4 bigger.
IPCC pulls the 4 W/m2 miraculously out of the pocket by the trivial formula dQ = 6.3 log(C/C0) with C/C0 = 2 for doubled CO2, a formula which on Climate Audit is shown to lack scientific support.

We see here yet another indication from observation of the IPCC trick of inventing a factor 5-10 to sell climate alarmism.


Note that the radiative forcing of doubled CO2 of 1 W/m2 (or the 4 W/m2 by IPCC) does not directly translate to global warming. In fact, the natural variability of the radiative forcing seems to be in the range of 5 W/m2, and so the effect of 1 W/m2 from doubled CO2 cannot be detected.