fredag 8 oktober 2021

Styrs Skolan av Läromedelsföretagen?

Statistik från Läromedelsföretagen visar att Skolan till Läromedelsföretagen betalar 500-1000 kr (snitt 650 kr) ca 0.5% av totalkostnaden per år och elev. Det ger en stor läromedelsmarknad om minst 650 miljoner kr att dela mellan läromedelsjättar som Gleerups, Studentlitteratur, Liber och Natur och Kultur. 

För huvudämnet matematik skulle då kanske varje elev per år få tillgång till läromedel för 200 kr. Hur mycket lärdom kan det rymmas inom en sådan ram? Räcker det? Inte i alla skolor tydligen, eftersom många lägger det dubbla, förmodligen för att det krävs. Men kanske inte ens det räcker för att ge alla elever tillgång till rikt material för utveckling och förkovran.

Skolans undervisning verkar styras av läromedelsföretagen som producerar och säljer läromedel med speciellt funktionalitet som gör att läraren i detalj kan övervaka varje elevs prestation uppgift för uppgift minut för minut, vilket då kan bli lärarens huvuduppgift eftersom det utmärkta läromedlet sköter själva undervisningen. Matematikämnet är särdeles lämpat för denna övervakade detaljstyrda utbildning. Men kanske är det inte det bästa för vare sig elev eller lärare.

Här erbjuder Leibniz World of Math ett alternativ i form av konkret realisering av den nya läroplanen i matematik+programmering i form av:  

  • open textbook fritt tillgänglig utan kostnad,
  • ny skolmatematik som konstruktiv matematik för en digital värld,
  • sammanhållet rikt program från förskola till högskola där eleven själv bygger matematik 
  • utvecklat av högsta akademiska kompetens.
Som Rektor, testa vad Leibniz WoM kan ge Dina Lärare.
Som Lärare, testa vad Leibniz WoM kan ge Dina Elever.
Som Elev, testa vad Leibniz WoM kan ge Dig själv.


tisdag 5 oktober 2021

Nobel Prize in Physics to Climate Models which Do Not Model Climate

The Nobel Committee in Physics has as an act of scientific political correctness today given half of the Nobel Prize in Physics in 2021 to Syukuro Manabe and Klaus Hasselmann for the physical modelling of Earth's climate quantifying variability and reliably predicting global warming.

In other words, the Prize has been given to Climate Models which Do Not Model the Climate, as is shown in the following graph of Global Warming over time comparing Climate Model predictions with Real World observations (second image from Roy Spencer Global Warming) : 
These graphs must have been unknown to the Committee. What is the meaning of "reliably predicting global warming" when the prediction has nothing to do with the actually observed absence of observable global warming (0.2 C over 40 years)? Is the "reliability" that all climate models show too much warming, or that the spread is so big that even virtually no warming is included in the predictions?