fredag 8 oktober 2021

Styrs Skolan av Läromedelsföretagen?

Statistik från Läromedelsföretagen visar att Skolan till Läromedelsföretagen betalar 500-1000 kr (snitt 650 kr) ca 0.5% av totalkostnaden per år och elev. Det ger en stor läromedelsmarknad om minst 650 miljoner kr att dela mellan läromedelsjättar som Gleerups, Studentlitteratur, Liber och Natur och Kultur. 

För huvudämnet matematik skulle då kanske varje elev per år få tillgång till läromedel för 200 kr. Hur mycket lärdom kan det rymmas inom en sådan ram? Räcker det? Inte i alla skolor tydligen, eftersom många lägger det dubbla, förmodligen för att det krävs. Men kanske inte ens det räcker för att ge alla elever tillgång till rikt material för utveckling och förkovran.

Skolans undervisning verkar styras av läromedelsföretagen som producerar och säljer läromedel med speciellt funktionalitet som gör att läraren i detalj kan övervaka varje elevs prestation uppgift för uppgift minut för minut, vilket då kan bli lärarens huvuduppgift eftersom det utmärkta läromedlet sköter själva undervisningen. Matematikämnet är särdeles lämpat för denna övervakade detaljstyrda utbildning. Men kanske är det inte det bästa för vare sig elev eller lärare.

Här erbjuder Leibniz World of Math ett alternativ i form av konkret realisering av den nya läroplanen i matematik+programmering i form av:  

  • open textbook fritt tillgänglig utan kostnad,
  • ny skolmatematik som konstruktiv matematik för en digital värld,
  • sammanhållet rikt program från förskola till högskola där eleven själv bygger matematik 
  • utvecklat av högsta akademiska kompetens.
Som Rektor, testa vad Leibniz WoM kan ge Dina Lärare.
Som Lärare, testa vad Leibniz WoM kan ge Dina Elever.
Som Elev, testa vad Leibniz WoM kan ge Dig själv.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar