lördag 21 april 2018

Att Dela ut Nobelpris eller Inte


Den samlade kompetensen hos Svenska Akademien

Nobelpriset har länge skänkt glans till svensk vetenskap och litteratur genom att låna prestige från pristagare till de som utser pristagare.

Att som författare skriva det verk som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning enligt Nobels testamente, är en sak som är nog så svår. Men att rätt förstå att just detta verk är det utmärktaste, är ännu svårare och ännu mer beundransvärt, och det är precis vad Svenska Akademiens ledamöter har lyckats med så utomordentligt väl under mer än hundra år.

Detsamma gäller Vetenskapsakademien som genom att dela ut Nobelpris i Fysik och Kemi kan sägas äga den högsta vetenskapliga kompetensen på denna planet, för att inte tala om Karolinska Institutet.

Men det finns en skörhet i denna syn, som så genomsyrat vår svenska självbild, där så att säga skuggan fått äga samma dignitet och färg som originalet, eller kanske till och med snäppet bättre.

Om skuggans gråhet plötsligt, i likhet med Kejsarens nakenhet, uppenbaras för de som betraktar genom att skuggan själv börjar krumbukta sig till snedsprång, då faller illusionen och det sker snabbt.

Och då kan inte längre några Nobelpris delas ut , för vem vill utses till pristagare av sådana som begriper föga?

Så resonerade den världsberömde matematikern Grigori Perelman när han tackade nej till både Fields Medal och Clay Millennium Prize, med motiveringen att priskommitten begripit alltför lite.

PS1 Ett mått på Svenska Akademiens samlade kompetens av idag kan avläsas i det Pressmeddelande som Akademien skickade ut 20 april, vilket är en hopplös röra av dunkla motsägelser, platta vilseledanden och tomma urskuldanden, uppenbarligen skriven av inhyrd PR-konsult fjärran från Akademiens främsta uppgift att arbeta för svenska språkets "renhet, styrka och höghet", dvs. dess klarhet, uttrycksfullhet och anseende.

PS2 Dagens Nyheter meddelar 25 april  att Nobelstiftelsen överväger att låta inställa Nobelpriset i litteratur 2018.

torsdag 12 april 2018

SR Ger Röst åt Klimatskeptiker

Sveriges Radio P1 Studio Ett tar idag upp 2 nya forskningsrapporter som påstår att Golfströmmen på senare tid något försvagats, detta pga av isavsmältningen från Grönland, och som därmed sänder larmsignalen att om Golfströmmen helt stannar av, så skulle det ha potentiellt oerhörda konsekvenser (inte minst för svenskar och norrmän).

Det anmärkningsvärda är nu att Sveriges Radio låter klimatskeptiker prof Anders Stigebrandt, oceanograf vid Göteborgs Universitet (vetenskapen är inte enig om klimatlarmen), komma till tals och säga att avsmältningen från Grönland är alldeles för liten för att kunna ha någon effekt på Golfströmmen och därmed avfärda larmet: Helt orimligt!

Reportern  kämpar på och försöker blåsa liv i den svaga larmsignalen, men Stigebrandt står på sig:
Larmet oseriöst!

Innebär detta en förändring av SRs policy, som under de senaste 10 år i allt strängare former portat klimatskeptiker? Snart kanske en forskare som Nils-Axel Mörner också får komma till tals i radio, och TV.

Kanske jobbar redan Uppdrag Granskning med en ordentlig genomlysning av klimatalarmismens sanna natur? Om inte, uppmanas Janne Josefsson härmed att sätta igång! Ingen uppgift kan vara viktigare, då det gäller den mänskliga civilisationens överlevnad.

onsdag 11 april 2018

Tove Lifvendahl vid Skiljevägen: Censur?

Betrakta följande fakta:

1. Tove Lifvendahl är politisk chefredaktör på SvD. 

2. SvD för en uttalad kampanj för CO2-hypotesen om farlig global uppvärmning från användning av fossil energi. SvD för en aktiv kampanj mot vetenskap som inte stödjer CO2-hypotesen, där det senaste uttrycket är rapporteringen från Climate Sense 2018 och åtföljande censur och baktalande, enligt presentation hos Klimarealistene samt föregående blogg-post SvD Censurerar Kunskap: Varför?   

3. År 2009 gav Lifvendahl ut boken Sedelärande berättelser från förr med historien Kejsarens Nya Teori som visar att de som tror på CO2-hypotesen är lika korkade som de som inte ser att kejsaren är naken. En mycket välskriven berättelse i sanningssägande god satirisk tradition. Läs!

4. Brevet till chefredaktör Fredric Karen i föregående post ha nu också skickats till Lifvendahl med samma frågor att besvara.

Här står då Lifvendahl inför en skiljeväg: 
  • Skall SvD fortsätta sin censur av vetenskap som inte stödjer CO2-hypotesen?
  • Skall SvD publicera en faktaredovisning från Climate Sense 2018?
Det skall bli synnerligen intressant att se vad Lifvendahl väljer, vilket naturligtvis kommer att rapporteras här...Har Tove kvar insikten från 2009 eller har den fått böja sig för SvDs policy?
tisdag 10 april 2018

SvD Censurerar Kunskap: Varför?

Hos Klimarealistene finns idag upplagt en debattartikel insänd till SvD av mig och Nils-Axel Mörner med titel SvD Censurerar Kunskap: Varför? Läs och begrunda! Se även News Voice rapportering.

Med anledning av SvDs reaktion på våra debattartiklar med koppling till Climate Sense 2018 har vi idag skickat följande brev till chefredaktör SvD Fredric Karlen:

Till chefred SvD Fredric Karen

Angående Censur av Kunskap: Varför?

Den 16-17 februari avhölls den vetenskapliga konferensen Climate Sense 2018 i Mölndal. Program och föredrag finns på hemsidan för den vetenskapliga sammanslutningen Klimarealistene (se nedan), som tillsammans med nätverket Klimatsans och Klimatupplysningen var arrangör.

Den 3 mars gav SvDs klimatreporter Jenny Stiernstedt en stort uppslagen 3-sidig rapport från konferensen:


som i stort var en ad hominem attack med avsikt att misstänkliggöra konferensens föreläsare och deltagare utan att alls redogöra för den vetenskap som presenterades.  

Den 7 mars inskickades till SvD Debatt en artikel undertecknad av konferensens ledande deltagare med avsikt att kompensera för det bristande sakinnehållet
i SvDs långa artikel. 

Vår debattartikel refuseras av debattredaktör Carina Stensson efter en tid utan annan motivering än att vi som utsatts för SvDs personangrepp “inte har någon självklar rättighet att komma med på debattsidorna”.

Vi undertecknade skriver så 9 april en ny debattartikel under titeln “SvD Censurerar Kunskap: Varför?” där vi mot en bakgrund av klimatfrågans stora betydelse frågar varför SvD i sin rapportering väljer bort vetenskapen för osakliga angrepp på person. 

Den nya debattartikel refuseras omgående av Carina Stensson nu med motivering att “debattredaktionen är inte rätt forum för kritik riktad till andra avdelningar/artiklar på tidningen”.

Vi möts alltså av en Kafka-värld där SvD står över varje form av kritik eller diskussion vad gäller sin rapportering. SvD kan misskreditera och censurera utan möjlighet till rättelse.
Vi anser inte detta vara förenligt med god pressetik.

Innan vi låter andra tidningar ta upp SvDs censur och missrapportering och vi vänder oss till Pressombudsmannen, ber vi Dig i Din roll som chefredaktör att 
läsa om konferensen på Klimarealistenes hemsida:


samt läsa debattartiklar 1 2  och refuseringar 1 2 som bifogas nedan. 

Därefter ber vi Dig besvara följande frågor:

1. Har SvD givit en korrekt saklig rapportering från den vetenskapliga konferensen utan insinuanta personangrepp?

2. Varför tillåter inte SvD någon form av bemötande av missvisande rapportering?

3. Är Du villig att ändra debattredaktionens beslut och låta publicera våra artiklar?


Hälsningar

Claes Johnson prof em tillämpad matematik KTH 
Nils-Axel Mörner docent, prefekt för Paleogeofysik & Geodynamik vid SU (1991-2005)


onsdag 4 april 2018

CO2: Warming or Cooling or Nothing?

Fred Singer has new post on the fundamental postulate of climate alarmism as a global temperature increase of 3 C upon doubled atmospheric CO2 as predicted by climate models.

Fred starts from the poor  correspondence between climate models predicting warming and observations of no warming, and asks the question if in fact more CO2 may have a cooling rather than warming effect.

Fred then brings in the customary elements of an Atmospheric Lapse Rate ALR and an "Effective" Altitude EA for emitting Outgoing Long Wave Radiation (OLR) from CO2, and notes a warming effect if EA lies in the troposphere and a cooling effect if EA lies in the stratosphere, assuming ALR stays the same.

Altogether, Fred's discussion shows a that it is not written in stone that CO2 has a warming effect:
  • Such is the power of group-think that even experts, with some exception, find the idea that CO2 might cool the climate difficult to accept.
Here the exception may include myself, even if I may not count as an expert, with message that the effect on global temperature of a bit more CO2 as an atmospheric trace gas, is not measurable. 

It thus may well be impossible to experimentally determine warming or cooling and the whole question of CO2 warming will only be of concern interior to climate models, which tell nothing about real climate.

This connects to a discussion I had with Fred in 2011 on the question: