onsdag 28 mars 2018

The Unfinished Quest for the Meaning of Quantum MechanicsThe new book What Is Real: The Unfinished Quest for the Meaning of Quantum Mechanics by AdamBecker gives yet another account of quantum mechanics still in a state of deep confusion 100 years after its conception:
 • Thus, nearly a century after quantum theory was first developed—after it has thoroughly altered the world and the lives of every single human in it, both for better and worse—we still don’t know what it’s telling us about the nature of reality. This thoroughly strange story is the subject of this book. This is an astonishing state of affairs, and hardly anyone outside of physics knows about it. 
 • Quantum physics works, but ignoring what it tells us about reality means papering over a hole in our understanding of the world—and ignoring a larger story about science as a human process. Specifically, it ignores a story about failure: a failure to think across disciplines, a failure to insulate scientific pursuits from the corrupting influence of big money and military contracts, and a failure to live up to the ideals of the scientific method. And this failure matters to every thinking inhabitant of our world, a world whose every corner has been reshaped by science. 
 • But why should anyone else care? After all, quantum physics certainly works. For that matter, why should physicists care? Their mathematics makes accurate predictions; isn’t that enough?
 • So what is real? Pilot waves? Many worlds? Spontaneous collapse? Which interpretation of quantum physics is the right one? I don’t know. 
 • Every interpretation has its critics (though the proponents of basically every non-Copenhagen interpretation are usually agreed that Copenhagen is the worst of the lot). 
 • Somehow, something is going on in the world that is related to the mathematics of quantum physics. There is a correct interpretation, though it may not be any of the ones that we have yet.
 • Simply dismissing the quantum world as a convenient mathematical fiction means we aren’t taking our best theories of the world seriously enough, and we are hobbling ourselves in the search for a new theory. 
 • Stating that the conclusions of the Copenhagen interpretation are “inevitable” or “forced upon us by the mathematics of the theory” is simply wrong. 
 • It is not true that it’s meaningless to talk about reality existing independently of our perceptions, that we must think of the world solely as the subject of our observations.
 • The Copenhagen interpretation, with its vagueness, its seeming promise of a fundamental role for human consciousness, and its bevy of internal contradictions, has turned quantum physics into a wellspring of purported scientific support feeding a constant river of New Age nonsense and junk pseudo-science.
So there we have it: New Age nonsense and junk pseudo-science and other evils are rooted in the fact that quantum mechanics does not describe a reality existing independent of observation, but something else which is beyond human understanding.

In this state of no hope I suggest that you take a look at a new approach named Real Quantum Mechanics also presented in blog posts under the label RealQM.

In short, Real Quantum Mechanics offers a new type of Schrödinger equation as a free boundary problem i three space dimensions which has a direct real physical meaning. This is to be compared with the standard multi-dimensional Schrödinger equation, which can only be given a non-real non-physical statistical meaning and which is the origin of the confusion.torsdag 22 mars 2018

Dyster Klimatalarmism vs Hoppfull Framtidstro

Hoppfull Partisekreterare med Hoppfullt Budskap.
Miljöpartiets partisekreterare Amanda Lind meddelade svenska folket i SVT Aktuellt igår att Miljöpartiet kommer att  vända sin dystra alarmistiska valparoll Klimatet Kan Inte Vänta till ett motsatt glatt hoppfullt budskap:
 • Vill skall sticka ut ett mer hoppfullt budskap i debatten.
 • Jag vet att det är efterlängtat av väldigt många.
 • Väljarna vill se ett parti som står för framtidstro, och det gör Miljöpartiet. 
När inte ens Miljöpartiet längre vill frambära hotet om undergång till folket, då är snart klimatalarmismens saga all. 

Ännu bättre: Den dag Miljöpartiet går ut och säger sanningen att koldioxidhotet är överdrivet och att därför fortsatta flygresor till Thailand skall vara möjliga, kommer partiet att klara 4% spärren med råge och kanske till och med bli statsbärande. Men med det motsatta budskapet att Klimatet Kan Inte Vänta, är det nog kört. 
måndag 19 mars 2018

SMHI:s Klimatmodeller: Extra Känsliga för Koldioxid med Förstärkt Växthuseffekt

SMHI:s klimatmodell som möjliggör (ganska) säker prediktion av snöfall 50 år framåt i tiden.

DN går idag ut med ett stort uppslag under rubriken Så blir den svenska vintern i framtiden:
 • Hur kommer vädret att se ut om 50 år? Frågan är speciellt angelägen när kylan hugger tag i Sverige och våren känns långt borta. Enligt prognoser från SMHI:s Rossby Centre väntar stora förändringar i det svenska vinterklimatet.
Prognoserna bygger på s k klimatmodeller:
 • Klimatmodellerna som forskningen på Rossby Centre utgår ifrån har utvecklats i över 20 år och inkluderar scenarier för Sverige, Europa och i viss mån klimatprognoser i ett globalt perspektiv. 
 • En del av klimatmodellerna är extra känsliga för ändringar i atmosfärens koldioxidhalt, vilket kan påverka prognosernas resultat. Det kan alltså innebära olika utslag beroende på hur växthuseffekten artar sig.
En svårighet är att modellerna inte idag kan kalibreras mot framtida mätningar: 
 • Vi har en ganska bra förståelse för växthuseffekten, men att den ändrar klimatet över tid innebär problem i vårt arbete med modellutvärdering. Det betyder att klimatet vi försöker säga något om 50 år i framtiden inte är detsamma och för det framtida varmare klimatet finns i dag inga mätningar som vi kan testa modellerna mot. Vi vet inte exakt hur mycket klimatsystemet kommer att svara på höjda halter av koldioxid, säger Erik Kjellström.
Vi förstår att klimatmodellerna är extra känsliga för koldioxidhalten, men inte kan kalibreras mot framtiden och att man därför inte vet hur klimatsystemet kommer att reagera. Men det hindrar inte att man kan göra ganska precisa förutsägelser:
 • Trots osäkerheten kring hur den förstärkta växthuseffekten kommer att påverka klimatet regionalt säger Erik Kjellström att det mesta pekar på att svenska vintrar kommer att bli kortare i framtiden.
 • Man kommer fortfarande kunna åka skidor i Norrland om 50 år, dock inte lika ofta som i dag.
 • Det kommer innebära mer halka och fler krockar på grund av att man inte är van vid halt underlag, sådant som norrlänningar kan tycka att vi sörlänningar är dåliga på.
 • Vintersäsongen blir kortare med färre snökanoner, men när de väl kommer kan inte jag utesluta att de blir kraftigare, avslutar han. 
Vad skall man säga om detta sammelsurium i sann Grönköpingsanda: Extra känsliga klimatmodeller med förstärkt växthuseffekt, som mycket väl medger att snöstormarna kan bli kraftigare och att även kommande generationer av sörlänningar måste se upp med halka. 

Ännu en triumf för den svenska klimatmodellen!

PS SMHI meddelar att i år är våren kraftigt försenad, och kommer så att förbli till den dag den äntligen inträder, då den kommer att meddelas att ha inträtt ca 10 dagar tidigare än normalt, allt enligt SMHI:s klimatmodell.

onsdag 7 mars 2018

Föredragen från Climate Sense 2018 som Video

Nu finns föredragen från Climate Sense 2018 tillgängliga i videoform hos Klimatrealisterne, inklusive mitt eget.

Utmärkta presentationer, väl värda att ta del av!

tisdag 6 mars 2018

Är (Klimathots)Skeptiker Inte Överens?

Per Welander som representerar Klimatupplysningen säger i intervju i SvD under klimatkonferensen Climate Sense 2018, att
 • Någon gemensam syn på forskningsläget har inte "klimathotsskeptikerna".
 • Det är inte fel att vara oense inom en organisation heller. Men vi slåss inte. Vi är vetenskapligt lite oense.
Jag har bett Per, som kommentar till Pers rapport från Climate Sense 2018 på Klimatupplysningen, utveckla denna utsaga och tala om vad det är som skeptiker inte är överens om.

Naturligtvis är det så att om skeptiker ägnar sig åt att (mest) träta inbördes, så försvagar det skepticismens röst. 

Det skall alltså bli intressant att höra vad Per nu anför som meningsskiljaktigheter skeptiker emellan. Det kan väl inte vara den gamla "återstrålningen" som spökar?

Här är meningsutbytet på Klimatupplysningen:

Claes:

Per, enligt SvD säger Du: ”Någon gemensam syn på forskningsläget har inte ”klimathotsskeptikerna”. Vad är det som skeptikerna inte är överens om?
Att påstå att skeptikerna inte är överens, är mumma för alarmister, eller hur?
Per:

Claes Johnson #32: Jag håller inte med dig. Jag berättar vad jag tror är sanningen och det anser jag inte gynnar alarmisterna.
Jag sa också i meningen efter att ”Vi är vetenskapligt LITE oense” (min kursiv.). Det som förenar klimathotskeptiker är att vi inte tror på stora delar av IPCC:s rapporter. Likaså tror vi inte att vi med stor säkerhet vet att mänskliga utsläpp kommer att orsaka en stor uppvärmning. . Vi anser också att media och politiker grovt förvanskar vetenskapen. 
Men vi har inte alla svar om hur klimatet drivs. Vetenskap innebär att testa nya hypoteser, granska dessa och eventuellt falsifiera hypotesen. Bland skeptikerna är vi inte helt överens om hur mycket solen påverkar, kosmiska strålningen och koldioxiden utan återkoppling. Vi vet inte säkert. Det finns de av skeptikerna som säger att koldioxiden har noll påverkan, andra att det har en modest påverkan.
Vi har inte all kunskap om klimatet. Långt ifrån. Att testa nya hypoteser driver oss framåt. Och ju mer kunskap vi får desto lättare blir det att tydligt falsifiera alarmisterna. Kanske redan innan verklighetens klimat gjort alarmisterna till åtlöje.

Claes:

Per, på min fråga om vad det är som skeptiker inte är överens om, svarar Du att det finns osäkerheter som ingen vet svaret på. Men det innebär väl inte att skeptiker är oense? Man kan väl inte vara oense om något som är oklart, utan man delar väl istället uppfattningen att det är oklart? Och då är man väl inte oense?
Du tror inte det skadar skeptikernas sak om man trumpetar ut att skeptiker är oense.
Hur resonerar Du för att komma till denna slutsats?
Min erfarenhet är att skeptiker i Sverige, inte minst Klimatupplysningen, ägnar en massa kraft åt internt käbbel, vilket skadar saken. Jämför med Klimatrealisterne i Norge, som inte håller på med sånt trams. Eller hur ser Du på saken? Finns det något hos Klimatrealisterne som vi i Sverige skulle kunna ta efter?
(PS det där med LITE oense har bortfallit i SvD intervjun, och det visar väl faran med att snacka om att skeptiker inte är överens?)

Per:

Claes Johnson #35: Du bidrar just nu till interna käbblet på Klimatupplysningen. Men nu är vi utanför dagens ämne så vi slutar debatten här och nu.
Det finns säkert saker vi och även Klimarealistene kan bli bättre på. Men vi tar vår diskussion på annan plats än i kommentarsfältet.
Claes slutkommentar: Ja, där ser man hur svårt det är att få till en meningsfull dialog med Klimatupplysningen. Synd på så rara ärtor.

lördag 3 mars 2018

SvDs Osakliga Infama Rapportering från Climate Sense 2018

Så kommer då till slut Jenny Stiernstedts med sin rapportering från Climate Sense 2018 och riktar ett  dråpslag på hela 3 sidor i SvD för att få stopp på den vetenskapliga, samhälleliga och politiska analys av koldoxidalarmismen, som utgjorde konferensens ämne:
 • Träffar jag bara personer som inte längre är i yrkesaktiv ålder, som finner sig själva i samhällets utkant?
 • Ett hundratal individer som förnekar etablerad klimatvetenskap – vad spelar det för roll? De är ju ändå utdöende...
 • Flera av deltagarna i Mölndal gräver sig allt djupare ner i förnekelse ju mer klimatpolitiken skärps med brett politiskt stöd.
 • Många av klimatförnekarna har byggt hela sina liv på att vara med i verksamheter som släpper ut koldioxid.
Maken till oseriös journalistik hittar man inte ens i sämsta kvällspress. Jenny har inte begripit något av all den information och vetenskap som presenterades. Men det behövs inte eftersom den nidbild hon presenterar bara representerar hennes egen förutfattade mening om ovidkommande saker, som formats efter total förnekelse av vetenskap. Hur kan SvD publicera sådan tendentiös, osaklig, illvillig (man skulle kunna säga satanisk) sörja? Men Jenny har uppenbarligen ledningens fulla stöd:
 • Jag säger att jag är helt övertygad om att jag kommer att få behålla mitt jobb.
Men varför ägna 3 sidor åt denna fördömda grupp "i samhällets utkant", i klass med Hells Angles?

Jo, det kommer att framgå av den replik som SvD nu måste publicera. Koldioxidalarmismen är i fritt fall och vad vi ser är bara ett förtvivlat försök att stoppa det som inte längre går att stoppa.

Men vem har då talat om för SvDs ledning vad som önskas på pränt? (Jo, det är tydligen Schibstedt som har koldioxidalarmsim som agenda, men varför?)

Läs repliken när den kommer!