fredag 30 december 2011

Lennart Bengtssons Dubbla Budskap


Vem är LB? Varför så glad?

Lennart Bengtsson, prof i meteorologi och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), är huvudansvarig för KVAs uttalande Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar. KVA slår fast följande vetenskapliga grund för svensk klimatpolitik:
 • FN:s klimatpanel IPCC har gjort en bred och systematisk sammanfattning av den vetenskapliga litteratur som behandlar klimatförändringen.
 • Gruppen har dragit slutsatsen att antropogena utsläpp av växthusgaser har lett till en ökning av temperaturen vid jordens yta.
 • Medan effekten av växthusgaser är väletablerad, är förståelsen för effekten av aerosoler (vilka huvudsakligen orsakar en kompenserande nedkylning) mycket mindre.
 • En ökning av koldioxidhalten i atomsfären orsakar också en försurning av haven, vilket kan få mycket allvarliga effekter på marina ekosystem.
 • Samtidigt som en mindre uppvärmning kan vara acceptabel, åtminstone i vissa regioner, kommer en högre grad av uppvärmning sannolikt orsaka mycket allvarliga problem världen över.
 • Det finns också en möjlighet, även om den troligen är liten, att stabiliteten hos vissa landisar kommer att minska vilket kan leda till en snabbare höjning av havsnivåerna.
 • För det första förväntas den långa uppehållstiden av CO2 i atmosfären påverka atmosfärens sammansättning under flera hundra år, förmodligen med oåterkalleliga konsekvenser för jorden under för människan överskådliga tidsrymder.
 • För det andra finns det en möjlighet, om än liten, för extrema och snabba svängningar i klimatsystemet, vilket kan resultera i en snabb höjning av havsnivån eller långvariga perioder av torka i utbredda områden som är viktiga för matproduktion.
 • Omfattande åtgärder mot klimatförändringarna måste därför innehålla både
 • ett vetenskapligt förhållningssätt, med huvudmålet att åstadkomma en bättre kvantifiering av allvarliga och oacceptabla risker,
 • och ett samhälleligt förhållningssätt med målet att, baserat på det rådande kunskapsläget, begränsa riskerna.
Vi ser att KVAs uttalande är helt i linje med den koldioxidalarmism som IPCC propagerar över världen.

LB har skrivit KVAs uttalande, men frågan är om LB står bakom vad han låtit KVA uttala?

Det verkar inte så om man läser LBs debattartikel i SvD med rubriken Att Minska Utsläpp Löser Inte Problemen där LB tar avstånd från koldioxidalarmism.

Det är nu dags att visa Dina kort Lennart Bengtsson!

När Du så gjort kommer svensk klimatpolitik att skrivas om.

Go ahead! Svenska folket väntar på besked!

Följ den spännande upplösningen i direktsändning från The Climate Scam.

2 kommentarer:

 1. Lite spännande att läsa vad du har emot Lennart Bengtsson.

  Vad du menar att svensk klimatpolitik ska ställa in sig mot är lättare att förstå.

  Du menar nog som många andra att politiker inte ska bry sig om saker som kan kosta skattepengar på vägen mot en omställning till ett annat samhälle. Ett annat samhälle med en annan inställning till ökande förbrukning av ändliga resurser.

  SvaraRadera
 2. Att förbruka ändliga resurser på meningslös koldioxidjakt är ett brott mot mänskligheten. Notera att LB säger att denna jakt är meningslös, samtidigt som han stödjer IPCC med främsta mål att jaga just koldioxid. Detta dubbelspel är vad jag har emot LB. Men LB har möjlighet att förklara sig...

  SvaraRadera