torsdag 29 december 2011

Lennart Bengtssons Svenska Klimatpolitik

Lennart Bengtsson: Meningslöst att minska utsläppen av koldoxid.

Lennart Bengtsson är ansvarig för KVAs uttalande Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar med stöd till FNs och IPCCs koldioxidalarmism.

Lennart Bengtsson är därmed vetenskaplig garant för svensk klimatpolitik med radikala utsläppsbegränsningar som mål.

Men Lennart Bengtsson är en dubbelnatur, som både säger A och icke-A: I dagens SvD Brännpunkt sågar Bengtsson samma svenska klimatpolitik under titeln Att minska utsläpp löser inte problemen:
 • Al Gore och många klimataktivister menar att om vi bara kan få stopp på växthusgasutsläppen kommer situationen att förbättras. Tyvärr är det inte så enkelt.
 • Extrema väderhändelser är allvarliga och allt bör göras för att minska risk för liv och egendom...Men att föreställa sig att skadeökningarna främst beror på koldioxidutsläppens ökning är naivt och missledande.
 • Det saknar dessutom vetenskaplig substans.
 • I många länder är extrem kyla faktiskt värre än extrem värme och ger upphov till större förlust i människoliv.
För mera i samma kritiska anda, se Bengtsson sågar IPCCs Klimatmodellering.

Bengtsson säger alltså
 • A = begränsa utsläppen av koldioxid (KVA)
 • icke-A = begränsa inte utsläppen eftersom det är meningslöst (SvD).
Men man kan inte säga både A och icke-A om man via KVA skall vara vetenskaplig garant för svensk klimatpolitik.

Vad som nu behövs är att KVA reviderar sitt uttalande och tar avstånd från IPCC. När kommer det Lennart Bengtsson?

Bengtsson's eget förslag till lösning av klimatfrågan är enkelt och klart genomförbart:
 • föreslår jag som en praktisk åtgärd att man fäller litet mer skog längs vägar, järnvägar och högspänningsledningar...
PS Bengtsson har också offentligt uttalat att min klimatmatematik är "rappakalja". Kanske även detta behöver revideras?

4 kommentarer:

 1. Claes!

  Han är en smart klimatpolitiker. Han måste ha tänkt till några minuter innan formuleringarna kom på plats. Se humorn i det Claes! När utsläppsminskingspolitiken kollapsat så får man söka ny position helt enkelt.

  Han säger en massa bra saker i artikeln också.

  SvaraRadera
 2. Det är farligt med person i ledande ställning som säger helt olika saker. Det håller inte i längden. B får nu bestämma sig eller avgå.

  SvaraRadera
 3. Du har helt rätt, Claes J. Tyvärr måste nog Bengtsson och alla andra ge sken av att dom trots allt tror på AGW (fast dom egentligen inte gör det...) för att öht få artiklar publicerade i MSM. Mycket prekär situation han satt sig i dock... =)

  /Hans

  SvaraRadera
 4. Lennart Bengtsson (tillsammans med Lindzen, Stibls, mfl) är mästare i grenen att inte säga något särskilt om någonting, för att när krutröken har lagt sig betyga att det vinnande konceptet var precis vad dom sagt hela tiden från början. Den kvarvarande vetenskapliga dilemmat är väl att utröna hur dessa personer står ut med att se sig själva i spegeln. Men taktiken fungerar bara så länge som folk går på det.

  SvaraRadera