söndag 5 november 2017

Undantagstillstånd Behöver Inte Alls Utlysas!

Klimat eller CO2-alarmismen går på högvarv i Expressen och i SvD med följande budskap:
Anders Wijkman lägger ut texten:
  • Fördelen med ett centraliserat toppstyrt system är att när de väl bestämmer sig så går det ganska snabbt. Det finns ingen opposition som bråkar.
SvD fortsätter:
  • En annan förespråkare för ett slags ”klimatdiktatur” är Jørgen Randers som är professor i klimatstrategi vid Handelshögskolan BI i Oslo. Hans huvudpoäng är att problemen med den globala uppvärmningen är så allvarliga och akuta att vi inte kan invänta att demokratin får ha sin gång.
  • Randers slutsats blir alltså att ett elitstyre med flertalets bästa för ögonen vore den ultimata lösningen i kampen för klimatet. Men han tillstår att det är svårt att hitta ett ord som inte skrämmer folk.
Mot detta kan ställas Climate Sense 2018 som ger en helt annan bild av verkligheten: CO2-alarmismen saknar vetenskaplig grund och är ett uppdiktat hot som tjänar krafter som vill knäcka det demokratiska samhället byggt på vetenskap och humanism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar