söndag 5 november 2017

Regeringen: Sveriges Bäst i Världen på Digitalisering: Matte-IT

Regeringskansliet meddelar att Sveriges Regering har beslutat att
  • Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
  • Utbildningspolitiken har en viktig roll att spela för att nå denna ambition. 
  • Regeringen har därför tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.
Detta är en uppföljning av Regeringens tidigare beslut att reformera skolmatematiken att omfatta programmering i enlighet med ny läroplan gällande fr o m HT18. Målet är på detta sätt ge alla elever grundkunskaper att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Matte-IT erbjuder en konkret realisering av denna nya läroplan som nytt läromedel i form av en syntes av matematik och programmering, se Presentation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar