torsdag 14 januari 2010

Svar från Mona på Öppet Brev om Matematik-IT

Jag har fått följande svar på mitt öppna brev till Mona Sahlin:

Hej Claes

Tack för ditt mail och ditt öppna brev angående matematik-IT som valfråga.
Mona Sahlin har tagit del av ditt brev och jag har fått hennes förtroende
att svara på det.

Mona Sahlin delar din frustration över den nuvarande regeringens politiska
prioriteringar inom skolområdet. För oss socialdemokrater kan svaret på de
utmaningar som den svenska skolan står inför, inte handla om att återgå
till en gammaldags skola med auktoritära drag och gammal pedagogik.

Under åren i opposition har vi lagt ned mycket kraft på att förändra och
utveckla vår skolpolitik. I det arbetet har vi lyssnat på många som har
erfarenheter och idéer om hur den svenska skolan kan och bör utvecklas.
Våra främsta företrädare inom utbildningsområdet tar gärna del av dina
synpunkter och förslag på hur matematikutbildningen kan förbättras. Jag har
därför skickat en kopia på ditt brev och till Marie Granlund, som är
Socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor.

Tack för att du tog dig tid att skriva i denna angelägna fråga.

Med vänlig hälsning

Mikael Sundesten
Socialdemokraterna i riksdagen

Ser man på: Kanske Matematik-IT kan bli en valfråga, kanske t o m avgöra valet. Skall bli intressant att se vad Marie Granlund kommer att säga. Framåt med Mona, bakåt med Janne? Stay tuned...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar