måndag 18 januari 2010

Wibjörn Karlen i Studio Ett

Studio Ett P1 ställde idag klimatalarmist professor Michael Tjernström mot klimatforskare professor Wibjörn Karlen under rubriken Klimathot eller klimatbluff? med frågan Vem skall man tro på?

Forskare mot forskare utan konsensus. Koldioxid farligt eller ej? Vem skall vi tro på? Sveriges Radio fäller avgörandet med hjälp av Ekots miljöreporter Ingrid Gustavsson som förklarar för svenska folket:
  • Wibjörn är ju en mycket kunnig, på sitt område, men det här handlar ju en mycket bredare forskning och det har ju kommit väldigt mycket ny forskning också...
  • Man tittar ju nu på liksom olika saker som skulle kunna ta en vändning som man är rädd för att det skall göra, med tröskeleffekter alltså...
  • En sak som ju är odiskutabel är att koldioxid leder till försurning av havet med förödande konsekvenser för en del skelettbildande djur...
  • Det är ju så brett det här...så komplicerat...så forskningen är aldrig färdig...
  • (Reportern frågar: Vem kan man då lita på?)
  • Om man lyssnar på om man säger (skratt) majoriteten av forskare som publicerat sina studier i internationella tidskrifter och sedan har blivit granskade fram och tillbaka i FNs klimatpanels rapporter, så tror jag nog att man kan lita mer på det... (och inte på Wibjörn Karlen alltså)
  • Det är många forskare som uttalar sig i klimatfrågan visar sig vara forskare i helt andra discipliner som inte alls har nåt med klimatforskning att göra...(stämmer väl på mig själv och på Pachauri)...
Så avgör då SRs miljöreporter den vetenskapliga frågan, medan vetenskapsmännen fortfarande inte är eniga. Men är det verkligen förenligt med SRs public-service uppdrag att SR agerar överdomare i vetenskapliga frågor. Det passar väl VR bättre? Eller KVA, för den delen. Eller forskarsamhället.

Men det är ju ett enormt steg framåt att SR överhuvudtaget släpper in Wibjörn och låter ställa frågan: Vem skall man tro på när forskarna är oeniga? Intressant fråga. Det fina med vetenskap är att det går att avgöra vem som har fel, om än inte vem som har rätt, eller att det går att enas om att man inte vet. Processen pågår...Daily Express skriver...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar