söndag 3 januari 2010

Logisk Analys av Matematikutbildning

Varför fungerar inte skolmatematiken? Därför att 
  1. Elever är obildbara i matematik?
  2. Matematiklärare har otillräcklig utbildning?
Om 2. varför? Därför att
  1. Matematiklärarkandidater är obildbara?
  2. Matematiklärarutbildare har otillräcklig utbildning?
Om 2. varför?
  1. Matematiklärarutbildare är obildbara?
  2. Utbildare av matematiklärarutbildare har otillräcklig utbildning?
Om 2. vilka är då utbildarna av utbildarna av lärarutbildarna?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar