söndag 17 januari 2010

Skolan som Valfråga: Matematik-IT

PJ Anders Linder skriver idag på SvDs ledarsida under titeln Kunskapsskolan står på spel:
  • Politiker, ekonomer och företagsledare är oeniga om det mesta, men de är rörande överens om värdet av utbildning. Det är ingen slump att Globaliseringsrådet – med ledamöter från akademi, fack, näringsliv och politik – öppnar sin slutrapport just med förslagen om hur Sverige ska stärkas som kunskapsnation.
  • Enigheten om utbildningens värde betyder inte att det råder enighet om en värdefull utbildningspolitik. Tvärtom är det väldigt mycket som står på spel i höstens val.
Ja, det är mycket som står på spel: Sveriges vara eller icke-vara som kunskapsnation.

Svensk skola har gått in i väggen och de ansvariga är paralyserade av rapporter om svenska elevers snabbt försämrade skolprestationer, inte minst i matematik. Paralysen kommer till fullt uttryck i Björklunds Matematiksatsning på 525 milj kr att spridas jämnt över landets kommuner och gräsrötter i ett sista försök att hitta ett halmstrå till räddning. 100 milj är redan förbrukade utan synbar minsta grodd, och 200 nya miljoner väntar nu på att malas ner i myllan till noll effekt.

En kunskapsnation måste idag också vara en IT-nation. IT måste finnas på schemat från unga år, men svenska skola lever med en 50-talsvision utan IT, en vision som inte längre ger elever en meningsfull skolgång, varken teoretiskt eller praktiskt inriktade elever. Alla behöver IT och och en skola med IT öppnar helt nya möjligheter till meningsfullt lärande och utveckling.

Björklunds 525 milj satsade på kombinationen Matematik-IT skulle kunna ge svensk skola ett verkligt lyft. Detta skulle kunna utgöra en konkret valfråga, där valet står mellan en meningslös, hopplös, destruktiv, diffus, tillbakablickande politik och en meningfull, hoppfull, konstruktiv, konkret, framåtsyftande politik.

Kunskapskanalen visar ikväll kl 20.00 hur IT effektivt kan föra ut information, inspiration och motivation till Afrikas fattiga landsbygd och skolor. Samma teknik kan hjälpa skolan i Sverige ur sin paralys.

Jag hoppas att några politiskt ansvariga, opinonsbildare eller ledarskribenter kan nappa på detta och ta upp till diskussion vad Matematik-IT kan erbjuda.

Eftersom PJ Anders Linder så månar om Sverige som kunskapsnation, kanske PJ är en sådan person? Kan vi få en ledare om Matematik-IT, please?

Delegationen arrangerar en konferens om ingenjörsutbildningarnas fortsatta utveckling och attraktionskraft den 19 januari 2010:
  • Nya ingenjörsroller – utmaningar och möjligheter
  • En konferens om ingenjörsutbildningarnas fortsatta utveckling och attraktionskraft.
  • Konferensens moderator Karin Adelsköld är komiker.
Ingenting om IT, ingenting om Matematik-IT. LJ svarar överhuvud taget inte på tilltal. Vad bryr sig LJ om Sverige som kunskapsnation? Har väl fullt upp med att klamra sig fast vid VD-stolen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar