torsdag 14 januari 2010

Bristande Förkunskaper i Matematik, Igen!

Per-Olof Bentley, universitetslektor i matematikdidaktik vid Göteborgs Universitet, låter via dagens P1 Nyheter meddela svenska folket att de stora problem som skolmatematiken brottas med beror på elevers bristande förkunskaper från tidigare årskurser. Dessa bristande förkunskaper propageras genom hela studiegången även upp till universitetsutbildning för matematiklärare, som alltså inte heller har de förkunskaper som anses behövas för att komma igenom grundskola. En ond cirkel, där roten till det onda hela tiden kan sökas i tidigare studier ända ner till vaggan. En ond kedja utan hopp. En av matematiker och matematikdidaktiker omhuldad problemformulering som saknar lösning.

Bentley chockar först med följande skräckrapport:
  • Vi har sett i Lilla Edet bland annat där vi haft projekt i matematik, att där har elever kunnat sitta tre-fyra år och övat in felaktigheter utan att någon upptäckt det.
Och ger sedan följande klargörande analys:
  • Den svenska matematikundervisningen är procedurinriktad. Det innebär hårdraget att eleverna lär sig att behärska matematiska metoder men saknar kunskap om var och varför de används.
Det enda lilla hopp Bently kan leverera i detta kompakta mörker, är:
  • Eleverna i Hongkong och Taiwan, som presterar högst i de internationella jämförelserna, ägnar mycket mer av sin fritid åt matte än svenska elever. Och det finns mycket i deras syn på undervisning som den svenska skolan skulle kunna ta efter.
Bentley är som universitetslektor i matematikdidaktik ansvarig för den nuvarande katastrofen, men har inget att komma med, och vill bara som Björklund drömma sig tillbaka till ett 50-tal då alla elever flitigt och korrekt löste sin reguladetri och andragradsekvationer sida upp och sida ner, utan att då heller förstå varför.

Hoppet går nu till Mona, som kanske kanske är beredd att något hoppfullt titta framåt, på alla de nya möjligheter som Matematik-IT erbjuder. Istället för bara hopplöst bakåt som Bentley och Björklund.

Bentleys analys ges ett tyst godkännande av högskolans matematiker, som samfällt tiger och uppgivet låter matematikundervisningen kollapsa inför allas ögon. Men vad skall vi ha högskolematematiker till om inte för att ansvara för att matematikundervisningen i landet inte bara är meningslös resursförstörelse?

Matematiklärarna tiger också eftersom de är förklarade okunniga och obegåvade av tigande högskolematematiker. Det kan inte vara roligt att vara matematiklärare idag. Och eleverna har naturligtvis ingen talan. Dom har ju för dåliga förkunskaper för att kunna säga något vettigt.

Men det finns en svaghet med tigande. ALLA måste tiga för att det skall funka. Det räcker med stöd för min kritik och framtidsvision av EN enda nyckelperson för att förlamningen skall släppa. EN. Vem?

Skolverket meddelar att det nu finns nya friska miljoner att söka i Björklunds Matematiksatsning. 525 miljoner helt bortkastade, pengar som rätt använda skulle kunna lyfta svensk skola ur sitt svarta matematikhål. Men ingen bryr sig. Ingen protesterar. Paralysen är total. Det skulle räcka med EN nyckelperson som sa något. EN mening av EN person. När?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar