tisdag 5 januari 2010

Öppet Brev till Mona Sahlin: Matematik-IT som Valfråga

Mona Sahlin
Socialdemokraterna

Jag heter Claes Johnson och är professor i tillämpad matematik vid KTH. Jag har länge arbetat med modernisering av matematikutbildningen vid teknisk högskola.

Skolpolitiken kan komma att avgöra valet 2010 mellan två jämna block. Här står Alliansens Björklund för en återgång till 50-talets plugg- och priviligieskola med den traditionella skolmatematiken som främsta symbol. Björklund förbrukar nu 525 milj kr i sin Matematiksatsning riktad till landets kommuner med förhoppningen att återuppväcka en traditionell matematikundervisning som somnat in.

Mot Alliansens konservativa tillbakblickande skola kan ställas en modern skola som förbereder eleverna för det nya kunskaps-samhälle som IT-tekniken nu skapar, där kunskap har en reell innebörd bortom meritokrati, betyg, gradering, rangordning och urval.

Den som idag kan utnyttja IT i olika former har ett kraftfullt verktyg för många ändamål. En av skolans viktigaste uppgifter är därför att ge färdigheter i IT, och detta ämne måste införas på schemat från tidiga skolår.

IT bygger på matematik, närmare bestämt på olika former av beräkningsmatematik som används av Google sökmotor, inom digital bearbetning av text, ljud, bild och alla former av virtuell verklighet. Kort sagt numerisk geometri, algebra och differentialkalkyl = matematik med dator som turbo.

Det är såldes naturligt att kombinera matematik med IT, lämpligen i det nya skolämnet Matematik-IT, som lär ut både hur IT kan användas samt principerna bakom IT.

Matematik-IT skulle kunna införas om Björklunds 525 milj användes för vidareutbildning av lärare, istället för att som nu förbrukas utan någon som helst positiv effekt. Detta skulle ge svensk skola en kraftig injektion och kunna föra Sverige till en ledande roll som kunskapsnation.

Jag hoppas Socialdemokraterna vill ta upp Matematik-IT till diskussion som en möjlig profilfråga inför valet:
  • Matematik-IT som ett progressivt förslag för Sverige som modern kunskaps- och IT-nation, mot Björklunds traditionella skolmatematik utan mening.
Jag har skrivit olika debattartiklar i ämnet varav tidigare finns på min hemsida och senare i Ny Teknik samt på Newsmill IT-Samhällets Matematik och Satsa 500 milj på Vidareutbildning av Lärare.

Dessa artiklar stöds av ett större antal artiklar på min professionella blogg under mathematics education inkl referat av mitt misslyckade möte med Utbildningsdepartementet.

Vänliga hälsningar,

Claes Johnson

Prof i tillämpad matematik
KTH

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar