söndag 10 januari 2010

Vetenskap och Demokrati och KVA


Ingemar Nordin skriver i Demokrati och Vetenskap:
  • Alla de klimatforskare, FN-organ, journalister och politiker som idag trosvisst deklarerar att CO2 är den växthusgas som kommer att värma jorden till katastrofala nivåer, och att den därför måste tas ned med drastiska metoder, borde ta till sig insikten om vetenskapens begränsningar. 
  • I synnerhet gäller det alla dem som i vettlös fanatism börjat tröttna på det öppna samhället och ropar efter auktoritära system istället. Demokrati är måhända ett ganska uselt styrelsesystem. Men det är, som Churchill uttryckte det, det minst dåliga av alla system som prövats.
Principen om fri och seriös debatt är gemensam för vetenskap och demokrati, och är nog grunden för vår fromma förhoppning att vår demokrati,  trots sin relativa uselhet, skall kunna motstå trycket från auktoritära regimer. I en auktoritär regim måste vetenskapen också vara auktoritär, och detta leder förr eller senare vilse i Lysenkos efterföljd. Tror vi. Bara en fri och seriös debatt kan garantera att vi inte åker i diket. Förr eller senare. Vill vi gärna tro.

Men är då den vetenskapliga debatten i vår demokrati fri och seriös? Är våra vetenskapliga institutioner pålitliga garanter för att dessa ideal upprätthålls? Är detta vad Royal Society of London och Kungliga VetenskapsAkademien gör när de förnekar Climategate och låter vetenskapen styras av auktoritet?

Knappast. Och detta är oroväckande: Vetenskapen verkar bedrivas på samma auktoritära sätt i vår fria demokrati som i auktoritära system. Och då finns ingen försäkring mot Lysenkos villfarelser. KVA måste sluta blunda och tiga och öppna för fri och seriös vetenskaplig debatt, om klimat och Climategate. 

Är då som ofta påstås forskarna så oeniga om AGW? Finns den fria och seriösa vetenskapliga debatt som skulle visa på en sådan vetenskaplig oenighet? Nej, eftersom klimatalarmister inkl KVA och Al Gore inte ställer upp på fri och seriös vetenskaplig debatt, utan istället skjuter från bunker. Det fina med vetenskap är att det går att avgöra om Jorden är platt eller rund, om man bara tillåter argumenten att mötas. Med ensidigt diktat kan Jorden mycket väl fortfarande vara platt, men inte om kritiker släpps in. Forskare kan också enas om att man inte vet.

Om bara vetenskapens viktigaste princip om om fri och seriös debatt gällde, så skulle det inte finnas något Climategate, en "vetenskaplig" panel som IPCC styrd av politiker, eller vetenskapliga akademier styrda av IPCC.  Eller en järnvägsingenjör i ledningen för IPCC vars affärer väcker uppseende i hemlandet Indien.

You can fool some of the scientists all of the time, and all of the scientists some of the time, but you can not fool all of the scientists all of the time.

Wikipedias Jimbo bestämmer nu från sin bunker vetenskapliga sanningar, om AGW, Climategate eller d'Alembert's paradox. Google och Wikipedia verkar vara koordinerade: Wikipedias förnekelse av Climategate går hand i hand med att antalet träffar på Google reducerats från 50 milj till 2 milj de senaste veckorna, medan Yahoo ligger kvar på 30 milj och Bing på 51 milj.

I denna nya situation är det än viktigare att vetenskapliga institutioner som KVA inte låter sig
kapas av Jimbo eller partikanslier.

1 kommentar: