tisdag 26 januari 2010

Presentation på Kunskapsskolan av Matematik-IT


Här följer inledning till min presentation vid Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum i Saltsjöbaden på inbjudan av Kurt Berndt om mitt program för förnyelse av matematikutbildning:
 • MATEMATIK-IT
som ansluter till min presentation vid Helsingfors Tekniska Högskola 26/10 2009:

Huvudfrågorna om Vad/Varför/Hur?, har nya svar i dagens IT-samhälle, som bygger på matematik, på IT-Matematik.

Vi observerar:
 • Latinet försvann från svensk skola på 60-talet när frågan om Vad/Varför? inte längre hade ett övertygande svar.
 • Frågan om Vad/Varför? har idag inga övertygande svar inom matematikutbildning.
 • Varken matematiker, matematiklärarutbildare, matematiklärare har svar.
 • Matematiken är nu på väg att följa latinet. Kollaps.
 • För varje år allt sämre resultat:
 • Ingen förstår varför.
 • Ingen vet vad som bör/kan göras, utom att backa
 • Bevis: Björklunds Matematiksatsning: 525 milj i sjön
 • Bevis: Bentley's Matematiska Djupanalys
 • Paralys: Kollaps vs Simulering
MATEMATIK: IT
Program för Matematik-IT på KTH:
Kärna:
 • Computational Solution of Differential Equations: FEM
 • Newton's 2nd Law: dv/dt=F/m
 • solid-fluid-elektro-gravitation-reaction-diffusion-convection
 • particles + forces = The World
Matematik på gymnasium och grundskola:
 • gymnasiematte förenklad version av högskolematte
 • grundskolematte förenklad version av gymnasiematte
 • ...
Grundelement:
 • tal, funktion, geometri, derivata, differentialekvation, integral,
 • partiklar + krafter: m dv/dt =F
 • simulering av Världen
 • i form av datorspel
Lösning till differentialekv
 • dv/dt = f(t) för t>0, v(0)=v0
som beräknas med tidsstegning:
 • v(n+1)=v(n)+f(n)dt, n=0,1,2,...
är integralen
 • v(T)=integralen(0,T)f(t)dt ~ sum(n=0,N)f(n)dt.
Matematik-IT
 • ger meningsfull baskunskap för alla
 • ger användbar specialkunskap för några/flera
 • ger läraren möjlig meningsfull roll
 • ger läraren status genom väsentlig användbar kunskap
 • visar konkret vad matematik är och kan användas till
 • konstruktiv matematik med dator som arbetshäst/turbo
 • learning-by-doing
 • öppet för självständigt arbete och eget lärande
 • stimulerar till utforskande
 • öppet mot samhället och IT
 • ger grund för förståelse av både verklig och virtuell värld
 • väcker intresse särskilt hos unga själar
 • är viktig för svensk skola som Kunskapsskola + Färdighetsskola
 • är viktig för Sverige som modern kunskaps/IT/teknik-nation
 • den skola som kan erbjuda Matematik-IT har ett försteg:
 • attraherar intresserade elever och erbjuder utmaningar/fördjupning
 • stimulerar ointresserade elever till färdigheter istället för misslyckande
 • nuvarande skolmatematik = negationen till ovanstående.

Rapport om mötet:

Kurt Berndt, professor i strukturbiokemi vid Karolinska Institutet, leder Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum inhyst i Stockholms anrika Observatorium i Saltsjöbaden, tillsammans med bl a Charles Sacialotto, ansvarig för spetsprogrammet i matematik, och Ana-Cabballero-Herrera med ansvar för nyutveckling.

Jag föreslog samarbete med det nya programmet i Simuleringsteknik KTH,  med test
av den nya versionen av Body&Soul på gymnasienivå.  Alla var intresserade av de nya möjligheter som nu finns att ge en meningsfull engagerande matematikundervisning. Återkommer om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar