måndag 29 september 2014

S + MP: Obligatoriskt Gymnasium

S+ MP meddelar stolt att man kommit överens om om att utvidga skolplikten att omfatta även förskoleklass och gymnasium, inalles 13 årig obligatorisk skola för alla. Skälet upp ges vara
  • Många börjar gymnasiet, men när det blir lite motigt hoppar många unga av. 
  • Genom att göra gymnasiet obligatoriskt kan detta förhindras:
  • Alla resurser skall sättas in så fort någon är på väg att hoppa av.
Lärarfacket uppges jubla. I förslaget ingår obligatorisk matematikundervisning under 13 år, i de fyra räknesätten inklusive bråkräkning och regula de tri.  Alla resurser skall sättas in så fort någon elev härför visar bristande intresse eller färdighet. Efter 13årig skolplikt skall ingen svensk tveka inför uppgiften att räkna ut vad 1/2 + 1/3 blir, en för arbetslivet både nödvändig och tillräcklig kunskap.

S+MP förväntar sig en bred blocköverskridande överenskommelse med speciellt FP,  även om FP har diametralt motsatt uppfattning, ingen match för Stefan Löfvens med sin omvittnade förhandlingsfärdighet och 2åriga gymnasieutbildning i botten.

Den utvidgade 13åriga obligatoriska skolplikten kan ses som en kompensation för att under Alliansen värnplikten avskaffats, skatteplikten urholkats och det fria skolvalet exploderat, som en blivande svag regerings fromma förhoppning om att kunna stärka Staten och därmed finna en uppgift.

Återstår att se om S+MP kan anamma mitt förslag om reformerad skolmatematik som Matematik-IT.
Inte helt osannolikt. Obligatorisk Matematik-IT! Sveriges matematiker borde jubla!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar