tisdag 1 december 2009

SVT om Stockholmsinitiativet: Sakligt och Opartiskt?

I Adaktusson TV8 30/11 gör SVT följande utttalande om Stockholmsinitiativet SI:
 • Henrik Ekman: Klimatskeptikerna har för lite fakta. Vad är de nya rönen? Har dom publicerats? Det skulle bli en jordbävning om man hade det. Den jordbävningen har jag inte sett.
 • Erika Bjerström: Uppvärmingen är till 98% säkerställd. SI utnyttjar de resterande  2% väldigt skickligt med sina väldigt aggressiva lobbyinsatser. I Storbrittannien har SI mordhotat folk. Här i huset har SI attackerat kollegor och krävt att dom skall bli avskedade...det är väldigt svårt att föra en dialog med SI.
 • Erika Bjerström: Hackerskandalen ligger 14 år tillbaka i tiden. Man vet inte om mailen är autentiska och utredning skall göras.  När utredningen är klar skall den få det utrymme den förtjänar. SI har fått mer plats i SVT än de förtjänar.
 • Ekman: Det finns Policybeslut på att SVT skall satsa på klimatalarmism, i enligt med Reinfeldts linje.
Otroligt SVT! Hur är detta möjligt med sådan osaklig propaganda av public service? Är SVT politiskt styrd av Reinfeldt, inför Köpenhamnsmötet? I likhet med KVA?

För tänk om när nu Reinfeldt skall förmå den fattiga världen att avstå från fossil energi, 
det skulle komma fram att hans egen TV-kanal ifrågasätter hela detta stolta projekt,
därför att vetenskaplig grund saknas, hur skulle det se ut, för världen? Och dessutom skulle
det ju strida mot SVTs eget policybeslut. Dock gäller:
 • SVT måste offentliggöra policybeslutet som styr bevakningen av klimatfrågan!
Jag har anmodat SVT att förklara vad detta policybeslut innebär. Kanske liknar det Sciencemuseum's Prove-It policy?

I den följande debatten med Åke Ortmark SI säger Mikael Karlsson Naturskyddsföreningen:
 • SI är samma kategori som aggressiva rovdjurshatare och kreationister som ifrågasätter evolutionsteorin. Detta är mycket osmakligt, det finns inget vetenskapligt solitt stöd för den linje som SI...
Otroligt att detta skulle beskriva de kunniga och sympatiska personer jag träffat på inom SI. Eller tex Richard Lindzen MIT som idag skriver i Wall Street Journal: The Climate Science Isn't Settled. Confident predictions of catastrophe are unwarranted.


Samtidigt med Adaktusson TV8 sänder SVT Kunskapskanalen Storforum med Henrik Ekman: After Kyoto, där vi får höra:
 • Bo Ekman Tällberg Foundation: We need a new global system to meet the global threats. We need to enforce climate sanctions by military force, if needed.
 • Ander Wijkman: US Senators won't listen.
 • José Maria Figueres-Olsen former president of Costa Rica: We could enforce climate tax only because there were no elections.
 • Jan Eliasson UN special envoy in Darfur: We need a global organization. Everybody has to get involved. We should act preventive. We are all micronesians. Copenhagen is just a part of the process. 
 • Christine Loh Civic Exchange Think Tank: Chinese people believe that material things are part of well-being, but we need to describe a happy life with few belongings. 
med flera. Inte en enda minsta lilla klimatskeptiker. Sakligt och opartiskt?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar