tisdag 25 februari 2014

Högsta Förvaltningsdomstolen Uttalar sig Inte om Vilken Lagstiftning HFD Tolkar

Högsta Förvaltningsdomstolen HFD meddelar ännu en gång att HFD inte kommer att avslöja vilken lagtext som ligger till grund för HFDs dom 5339-13 och 5340-13:

Vi läser att HFD uppfattat att jag vill att HFD anger vilken lagtext som ligger till grund för argumentationen. Så långt OK.

Därefter säger HFD att HFD uttalar sig om hur lagstiftningen ska tolkas och tillämpas. Gott och väl.

Men sedan kommer dråpslaget: HFD lämnar inte förtydligande av det slag jag efterfrågar, dvs HFD talar inte om vilken lagstiftning det är som HFD uttalar sig om hur den skall tolkas och tillämpas.

Detta är nu vad Kammarrätter, myndigheter och medborgare har att rätta sig efter. Hade det inte varit till stor hjälp för alla dessa om HFD hade kunnat tala om vilken lagstiftning det är som HFD tolkar?

Är HFD att förstå som ett slags orakel som talar i gåtor? Är det så en rättsstat skall fungera? Ja, nog finns det en hel del frågor som tränger sig på...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar