onsdag 19 februari 2014

Domstolsverket Gallrar Epostloggar efter 90 dagar Utan Stöd i Lagen

När jag begär att få ut epostlogg, vilken är allmän handling enligt TF, från Högsta Förvaltningsdomstolen får jag beskedet från Domstolsverket att:
  • Epostloggar för Sveriges Domstolars epostsystem gallras efter 90 dagar efter upprättande med stöd av RA-FS 1991:6.
Inte ett ord till stöd för detta finns emellertid i RA-FS 1991:6, som tvärtom handlar om gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse med det uttryckta villkoret att:
  • Gallring får dock endast ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. 
Att epostloggar för Sveriges Domstolar skulle var av ringa eller tillfällig betydelse och sakna värde för rättskipning, är liktydigt med att verksamheten inom dessa myndigheter skulle vara av ringa eller tillfällig betydelse och sakna värde för rättskipning. 

Uppgiften att gallring ev epostloggar efter 90 dagar skulle ha stöd i RA-FS 1991:6 är således en ren och skär lögn. Varför nedlåter sig Domstolsverket till att bluffa? Jag skall skriva och fråga.

Notera att normal behandlingstid för ett ärende vid Högsta Förvaltningsdomstolen kan vara 6 månader eller mer. Gallring efter bara 3 månader innebär gallring under pågående rättegång. Lever vi i ett rättssamhälle?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar