tisdag 21 januari 2014

Är Högsta Förvaltningsdomstolen Ofelbar?

Högsta  Förvaltningsdomstolen (HFD) har i domar 5339-13 och 5340-1 skapat ett prejudikat som urholkar Offentlighetsprincipen, instiftad i svensk grundlag av Riksdagen. Jag anmodade JK att granska prejudikatet och avgöra om det innebär att HFD har skrivit ny grundlag, utan att ha rätt därtill. Här är svaret från JK:Vi läser att JK inte kunnat vidta någon åtgärd eftersom JK inte kan ha någon synpunkt på domstols avgörande i sak eller bedömning, och då speciellt inte på HFD som högsta instans.

Om HFD skrivit ny grundlag utan att ha rätt därtill, så är det ingenting som JK, regeringens jurist, kan ha någon synpunkt på och därmed inte regeringen får man anta.

HFD är med andra ord i likhet med Påven ofelbar. Vad HFD beslutar blir lag och om denna lag står i motsats till grundlag, så är det HFDs lag som gäller.

Men är det verkligen i enlighet med de grundläggande principerna för vår svenska demokrati att ge viss myndighetsutövning frisedel från demokratisk kontroll såsom varande ofelbar?  I en parlamentarisk demokrati är det väl bara Riksdagen som är ofelbar?  Och i ett kungadöme eller diktatur, endast kungen eller diktatorn? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar