onsdag 13 november 2013

Svar från Mikael Enelund Programansvarig Matematik - Maskinteknik

Här är svar från Mikael Enelund programansvarig för den nya utbildningen i Beräkningsorienterad Matematik för Maskintekniker vid Chalmers, på min fråga om han har några kommentarer till de senaste posterna på min blogg:

Hej Claes.

Som ansvarig för maskinteknikprogrammet litar jag helt och hållet på att Stig och Anders mfl utvecklar och genomför en genomtänkt och anpassad matematikutbildning för maskinteknikstudenterna. Kurserna fungerar bra, de får fina omdömen av studenterna, andelen studenter som klarar kurserna är bra (i jämförelse med övriga kurser i programmet) och kunskaperna verkar vara tillräckliga för kurser i programmet som tillämpar matematik. Lärare på masternivå och industrin har också påpekat att studenterna har blivit mycket bättre på att använda beräkningsmatematik (såväl industriella programvaror som egenutvecklade program) för att lösa öppna, komplexa och ofta olinjära problem.

Det sker också en ständig kursutveckling och anpassning till programmets behov. Speciellt trevligt för mig som också är lärare i hållfasthetslära är att grunderna till finita-elementmetoden undervisas i grundkursen Matematisk analys i flera variabler, detta är faktiskt unikt för Chalmers maskinteknik. Så vitt jag förstår är matematikkurserna i varierande omfattning inspirerade av BodyandSoul och dina tidigare gärningar på Chalmers. Utan ditt pionjärarbete skulle det vara mycket mindre beräkningsmatematik i både matematiken och de mer tillämpade kurserna.

Som sagt, när det gäller val av läromedel och pedagogik så lämnar jag det åt kursernas lärare.

Vänliga hälsningar


Mikael


Mitt svar var följande:

Tack för svar Mikael.

Som programansvarig tycker jag Du borde tänka själv och inte bara blint lita på leverantörer. Du skulle kunna få ett mycket bättre program för M om Du bara efterfrågade detta. Det första vore att begära att den särdeles traditionella amerikanska kurslitteraturen ersattes av något som passar vår IT värld av idag och imorgon. Varför inte pröva att ställa detta krav?

Vänliga hälsningar

ClaesInga kommentarer:

Skicka en kommentar