måndag 11 november 2013

Beräkningsinriktad Matematikutbildning för Maskinteknikprogrammet på Chalmers vs BodyandSoul

Efter att ha först ha deltagit i BodyandSoul (BS) programmet 2000 - 2005  för kemistudenter och sedan lagt ner detsamma 2006 i samband med att jag flyttade till KTH, flyttade Stig Larsson över sina reformerfarenheter till maskinteknik och lanserade där en ny Beräkningsinriktad Matematikutbildning presenterad i en artikel författad tillsammans med programansvarige Mikael Enelund vid Utvecklingskonferensen KTH 2008 med informationen (som forfarande är aktuell):
  • Kurslitteraturen är två traditionella läroböcker, kompletterade med ett kompendium i  Beräkningsmatematik.  
Den nya Beräkningsinriktade Matematikutbildningen beskrivs i artikeln precis som om den vore BS, dock utan minsta referens till BS. Kompendiet är kopia av några inledande kapitel i BS och innehåller en referens till BS som "inspiration" och artikeln avslutas med
  • Ansvarig matematiklärare, professor Stig Larsson, tilldelades Maskinteknikprogrammets pedagogiska pris för sina insatser för utvecklandet och genomförandet av matematikkurserna. Priset baseras på en omrröstning bland studenterna. Stig erhöll även Chalmers pedagogiska pris 2008 för sitt arbete med att integrera matematikämnet i ingenjörsämnet”. Pristagarna utses av en jury. Studenternas sammanfattande betyg på matematikkurserna har för alla kurser legat över fyra på en femgradig skala och slutsatsen är att studenterna är mycket positiva till kurserna och genomförandet.
Idag 5 år senare ser allt ser likadant ut och reformaktiviteten verkar ha avstannat: samma "traditionella läroböcker" (Adams och Lay) och samma lilla kompendium i Beräkningmatematik, samma programansvarig, samma revolutionerande reformmatematik värdig pedagogiska priser, men naturligtvis fortfarande utan synbar närvaro av BS. Verkligheten ter sig ibland konstig, men allt torde ha en rationell förklaring som så småningom kan uppenbaras.

PS1 För den fortsatta lanseringen av maskinteknikprogrammet, som beskrivs som Sveriges bästa och prisats av Teknikföretagen som Årets Teknikutbildning Högskola 2012, se:
Webbaserad läobok/undervisningsmaterial i matematik listas som önskvärd framtida utveckling. När jag meddelar Enelund och Larsson att sådan finns i form av webversionen MST av BS, möts jag av kalla handen. Planen verkar vara att expandera kompendiet i Beräkningsmekanik att fylla detta syfte, möjligtvis med BS/MST som "inspiration" enligt tidigare mall, men att denna utveckling får anstå eftersom "orken inte räcker".

Larsson säger att den traditionella läroboken av Adams avses avvecklas "på sikt" men att BS/MST inte kommer att användas som ersättning, eftersom "BS/MST inte går att använda som kurslitteratur" (även om det gick bra under 6 år med BS för kemistudenter), utan bara som "inspiration", för läraren och kursboksförfattaren, men inte för studenten eller priskommitten.

PS2 När Larsson 2006 presenterade sin plan för den nya Beräkningsorienterad Matematikutbildningen utformad helt enligt BS inför CDIO, fanns en vag antydan av BS i texten i följande ordalag:
  • The Mechanical Engineering program at Chalmers University of Technology has taken part in the development of the CDIO model of engineering education since 2000. 
  • At the same time, new mathematics courses for the engineering education have been developed at Chalmers and implemented in the Chemical Engineering and Bioengineering programs since 1999. These courses emphasize mathematical modeling, simulation, the use of modern computational tools, and interaction with courses in chemistry and chemical engineering. This is achieved by taking a computational (constructive) approach to the teaching of mathematics. 
Vid nästa presentation 2008 efter det att det nya epokgörande programmet startat på maskinteknik, var BS fullständigt utrensat, som om det aldrig funnits, som om det inte var väl dokumenterat i form av 3 böcker hos Springer och omfattande websida med extramaterial, som om Larsson aldrig hade undervisat enligt BS i 6 år.

PS3 Se följande legendariska foto av BodyandSoul-teamet som drev matteutbildningen på kemiteknik 2000-2006. Kan personerna identifieras?

Klassiskt foto runt sekelskiftet från Prof. Leibschnitzels (3 fr v) gästföreläsning om Lipschitz-kontinuitet.PS4 Jag leddes till denna undersökning av sakernas tillstånd (som jag var lyckligen ovetande om) då Anders Logg, efter att ha avslutat den inledande första kursen ht 2013 i reformprogrammet för Beräkningsorienterad Matematikutbildning vid Maskinteknik Chalmers, frågade mig om det fanns någon som ville ta över websidan för BodyandSoul, som Anders haft hand om sedan 2000, eftersom Anders inte längre såg att websidan fyllde någon funktion för utbildningen på Chalmers och eftersom Anders nu tillträtt sin professur på Chalmers.

PS5 Jag har bett Mikael Enelund, programansvarig för maskinteknik, om kommentar, men det verkar inte som Mikael vill kommentera. Att tiga verkar vara guld för ansvariga vid högskolan, men håller det i längden?

PS6 Anders har på mitt förslag lagt upp en länk till MST samt några relevanta kapitel ur BS på hemsidan för den inledande kurs som Anders givit, detta efter det kursen avslutats och eftersom Anders ansett det vara korrekt. Mitt förslag till Stig att göra detsamma för andra kurser i programmet har inte tillmötesgåtts, förmodligen följdriktigt.

PS7 Den intresserade kan jämföra utdraget ur BS enligt ovan med Stig Larssons kompendium Beräkningsmatematik och kanske då förstå varför "BS inte passar som kursbok" medan den svenska översättningen av Stig passar jättebra, eller inte förstå det. Kan problemet vara att BS är på engelska?

Under tiden 2007 - 2013 är det bara detta kompendium i Beräkningsmatematik på 49 sidor som "nyskrivits" av Stig som översättning till svenska av några kapitel ur BS. Att översätta hela BS på 2048 sidor  i samma takt skulle ta 7 x 41 = 287 år! Men många priser och utmärkelser skulle det bli.

PS8 Det sorgliga i sammanhanget är inte att BS kopierats utan korrekt referens, det sker hela tiden i den akademiska världen, och det får man ju se som ett tecken på att BS är tillräckligt intressant för att attrahera kopiering,  utan att så lite av BS har kopierats under falska förespeglingar av att leverera detsamma som BS. Det är ju därför priserna har inhöstats, inte för att en traditionell amerikansk standard Calculusbok som Adams har använts. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar