torsdag 7 november 2013

BodyandSoul Tillbaka på Chalmers

BodyandSoul (BS) som reformerad matematikutbildning initierades och drevs vid Chalmers 1998 - 2006, men lades ner då jag flyttade till KTH 2007.  BS återuppväcks nu på Chalmers i form av delar rekommenderade som "fördjupningstext" inom M-programmet hämtade ur web-versionen Mathematical Simulation Technology (MST).

Chalmers teknologer välkomnas till MST, som ger Chalmers en konkurrensfördel jämfört med KTH, där MST är förbjudet.

PS1 Mina synnerligen motiverade frågor till Anders och Stig enligt nedan möts med kompakt tystnad. Kanske finns det inga svar som tål ljuset.

PS2 Jämför med de senare posterna

6 kommentarer:

 1. Hej Claes,

  Detta är inte schysst!

  Som du mycket väl vet så har jag inte rekommenderat MST på Chalmers. Däremot har jag rekommenderat väl valda delar från dina tidigare böcker Body&Soul som fördjupningsmaterial för den extra intresserade. Det gäller speciellt kapitlen om Lipschitz-kontinuitet, bisektion och fixpunkt som har relevans för kursen.

  Jag har inte för avsikt att ge mig in i en diskussion om exakt varför jag inte har rekommenderat MST, eftersom jag vet att det inte leder någonstans, utan nöjer mig med denna rättelse.

  mvh

  SvaraRadera
 2. Eftersom Du uppenbarligen tar avstånd från MST får Du var så god att ange varför.
  Annars är det inte en "schysst" argumentation och det vill Du väl inte stå för?

  SvaraRadera
 3. Hej Claes.

  Det stämmer inte att BS varit borta från Chalmers och nu återvänt. BS har influerat min och andras undervisning här. Därför försvann inte BS med dig. Och ingenting har hänt just nu som ändrat BS grad av närvaro vid Chalmers.

  Med BS syftar också jag på dina böcker och inte MST.

  Bästa hälsningar. /stig

  SvaraRadera
 4. Din verklighetsbeskrivning stämmer inte Stig: Kurslitteraturen och kursplanen är 90% standard Adams och 10% BS i form av Ditt kompendium som väsentligen är kopia av de inledande kapitlen i BS. Om Du presenterar detta som fortsättning på BS inför omvärlden så ger Du en felaktig bild. MST är webversionen av BS och därför kan man inte skilja MST från BS och säga buh åt det ena men bäh åt det andra. Jag får snarast intrycket att Du säger buh åt båda. Har jag missuppfattat Dig?

  SvaraRadera
 5. Jag väntar på svar från Anders varför MST är så dåligt att Anders publikt måste uttrycka sitt avståndstagande. Krypskytte är inte "schysst".

  SvaraRadera
 6. Fråga till Stig: I vilket avseende skiljer sig kursen Matematisk Analys i En Variabel för M/Design (som enligt Stig influerats av BS) från motsvarande kurs för andra utbildningar som tex E och VägoVatten (som inte influerats av BS) , som alla använder samma bok av Adams?

  SvaraRadera