fredag 29 november 2013

Den Traditionella Lärobokens DödMikael Enelund, programansvarig för utbildningen i Maskinteknik vid Chalmers, levererar i en brevväxling angående BodyandSoul på Chalmers följande skakande observation från vad som prisats vara den bästa teknikutbildningen i landet:
  • Min erfarenhet är att studenterna läser litteraturen i allt mindre omfattning. De praktiserar modellen "trial and error" dvs att försöka lösa problemet först och om det behövs titta på föreläsningsanteckningarna, fråga en kompis eller en lärare, söka på nätet, titta på en föreläsning från MIT eller Khan academy etc och i sista hand titta i läroboken.
Detta är, mina läsare, inget annat än en dödförklaring av den traditionella läroboken, den tjocka tryckta amerikanska kursboken på glättat papper mellan styva pärmar inhandlad för dyra pengar, eller kurskompendiet som läraren själv snickrat ihop och sålt till studenterna år efter år. 

Nu finns nätet, och ingen köper längre en dyr lärobok för sedan inte titta i den, och läraren finner ingen mening i att skriva ett kompendium när allt redan finns på nätet.

Vad skall då läraren göra utan kursbok eller kompendium? Vad skall föreläsningarna bestå av om det inte finns någon kursbok eller kompendium att kopiera på svarta tavlan? Vad skall tentan bestå av om det inte finns en kursbok som anger vad som inte ingår i kursen och istället nätet tränger in från alla håll?

Se där några frågor som dagens lärare, studenter, läroboksförfattare och utbildningsledare står inför. Låt oss söka svar i några kommande poster...Vi börjar med begrunda The text book is dead uttryckt av Facebook Co-founder Chris Hughes:
  • In the next five to seven years, the textbook is no longer going to be the basic building block of education.
On a similar note, Nobel Laureate Harry Kroto said he now regards Wikipedia as more accurate than printed textbooks and far less costly for both students and educators. In preparing his GEOSET lectures, Kroto said, he never uses a single textbook.

PS Man kan också begrunda:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar