lördag 25 augusti 2012

Nej Censuren av BodyandSoul på KTH Är Inte Upphävd

Min fråga till Rektor KTH om  min bok BodyandSoul: Mathematical Simulation Technology (MST) fortfarande är förbjuden på KTH besvaras inte, men leder till att SCI-skolan via Anna-Karin Tornberg meddelar den lärare, som avser använda MST som kurslitteratur med start på måndag, att boken inte får användas. Skälet uppges vara att boken innehåller matematik för klimatmodeller som inte kan tillåtas på KTH.

Jag har via läraren anmodat Anna-Karin att ange vilka meningar/avsnitt som förbjuds av KTH, och sagt mig vara villig att ändra dessa enligt KTHs önskemål så att boken kan användas som kurslitteratur på KTH.

Jag återkommer med Anna-Karins precisering av vad som är så galet i min bok. Skall bli mycket intressant för mig som författare att få veta detta, eftersom det inte framkom då boken stoppades ht 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar