tisdag 21 augusti 2012

Mr Double-Speak Lennart Bengtsson Talar Ut

Lennart Bengtsson, som beskrivit mina matematikböcker som "rappakalja",  talar idag till svenska folket på Newsmill:
 • Världen står inför två viktiga mål som måste uppnås: 
 • de långsiktiga effekterna av klimatpåverkande utsläpp av växthusgaser och det andra handlar om att avskaffa fattigdomen så att människor på vår jord har möjlighet till ett värdigt liv. 
 • Dessa mål står idag i konflikt med varandra.
Se där Bengtssons problemformulering: klimat mot värdigt liv i konflikt. Vilket väger då tyngst? 

Klimatet:
 • Under innevarande århundrade måste klimatproblemet på något sätt åtgärdas då risken för en farligt stor global uppvärmning inte kan uteslutas.
 • Här är helt visst ledande forskare eniga...En global uppvärmning är oundviklig... 
 • Det största och allvarligaste problemet med CO2 är den långa uppehållstiden i atmosfären. Detta kan bäst reduceras genom en systematiskt utökad vegetation samt infångandet av koldioxid i stor skala på samma sätt som nu sker bl. a i Nordsjön där koldioxid transporteras tillbaka i berggrunden. 
 • Här bör en realistisk planering påbörjas snarast och det politiska samhället bör förbereda allmänheten att sådana aktiviteter är nödvändiga.
 • Med den kunskap vi har idag måste en tilltagande koncentration av koldioxid i atmosfären betraktas som en alltför stor riskfaktor i ett längre tidsperspektiv.
 • En energisk och kraftfull satsning på nyskapande teknisk utveckling på energiområdet måste på alla sätt uppmuntras och underlättas. 
 • Här är det mer teknisk och vetenskaplig kreativitet som behövs, med till en början en mer effektiv användning av den fossila energin.
Det Värdiga Livet:
 • En nödvändig förutsättning för att ge alla människor ett värdigt liv är att se till att tillfredsställa alla människors behov av energi. 
 • Det finns ingen möjlighet att förse människorna med näringsrik föda, omsorg om deras hälsa, trygghet och utbildning utan tillgång till billig energi i lämplig form. 
 •  Detta är en nödvändig förutsättning. Idag lider huvudparten av jordens befolkning allvarlig brist på energi inte minst i form av elektricitet.
Bengtsson talar inte om vilket som är viktigast, klimat eller värdigt liv. Bengtsson är nämligen svensk mästare på double-speak. Bengtsson är nämligen för både klimat och värdigt liv, fastän dessa mål är i konflikt.

Finns det då ingen lösning: Jo, det räcker att inse att det finns en stor mängd synnerligen kompetenta vetenskapsmän som är eniga om att koldioxidbegränsning är helt obehövlig, meningslös och dessutom omöjlig att genomföra. 

När man väl insett detta, kan ansträngningarna inriktas mot att ge människor ett värdigt liv och den kraftfulla satsningen på nyskapande teknisk utveckling på energiområdet göras utifrån realiteter istället för orealistiska drömmar. Eller hur Lennart? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar