torsdag 20 mars 2014

Till Per-Anders Ivert Redaktör för SMS-Bulletinen

Jag har skickat följande inlägg till Svenska Matematikersamfundets medlemsblad Bulletinen med anledning av redaktör Per-Anders Iverts inledande ord i februarinummret 2014.

Till SMS-Bulletinen

Redaktör Per-Anders Ivert inleder februarinummret av Bulletinen med: "Apropå reaktioner; det kommer sällan sådana, men jag uppmärksammades på en rolig reaktion på något jag skrev för några nummer sedan och som handlade om huruvida skolmatematiken behövs. En jeppe från Chalmers, en person som jag inte känner och tror att jag aldrig varit i kontakt med, skrev på sin blogg":
 • Oktobernumret av Svenska Matematikersamfundets Bulletin tar upp frågan om skolmatematiken ”behövs”. 
 • Ordförande Per- Anders Ivert inleder med Själv kan jag inte svara på vad som behövs och inte behövs. Det beror på vad man menar med ”behövs” och även på hur skolmatematiken ser ut.
 • Ulf Persson följer upp med en betraktelse som inleds med: Det tycks vara ett faktum att en stor del av befolkningen avskyr matematik och finner skolmatematiken plågsam. 
 • Ivert och Persson uttrycker den vilsenhet, och därav kommande ångest, som präglar matematikerns syn på sitt ämnes roll i skolan av idag: Yrkesmatematikern vet inte om skolmatematiken längre ”behövs” och då vet inte skolmatematikern och eleven det heller. 
Ivert fortsätter med:
 • "När jag såg detta blev jag rätt förvånad. Jag trodde att mina citerade ord var fullkomligt okontroversiella, och jag förstod inte riktigt vad som motiverade sarkasmen ”ordförande”. Den här Chalmersliraren trodde nog inte att jag var ordförande för Samfundet, utan det ska väl föreställa någon anspelning på östasiatiska politiska strukturer". 
 • "Vid en närmare läsning såg jag dock att Ulf Persson hade kritiserat den här bloggaren i sin text, vilket tydligen hade lett till en mental kortslutning hos bloggaren och associationerna hade börjat gå kors och tvärs. Om man vill fundera över min ”vilsenhet och ångest” så bjuder jag på en del underlag i detta nummer".
Iverts utläggning om "jeppe på Chalmers" och "Chalmerslirare" skall ses mot bakgrund av det öppna brev till Svenska Matematikersamfundet of Nationalkommitten för Matematik, som jag publicerade på min blogg 22 dec 2013, och där jag efterfrågade vilket ansvar Samfundet och Kommitten har för matematikundervisningen i landet, inklusive skolmatematiken och det pågående Matematiklyftet.

Trots ett flertal påminnelser har jag inte fått något svar varken från Samfundet (ordf Pär Kurlberg) eller Kommitten (Torbjörn Lundh) eller KVA-Matematik (Nils Dencker), och jag ställer denna fråga än en gång nu direkt till Dig Per-Anders Ivert: Om Du och Samfundet inte har drabbats av någon "vilsenhet och ångest" så måste Du kunna ge ett svar och publicera detta tillsammans med detta mitt inlägg i nästa nummer av Bulletinen.

Med anledning av Ulf Perssons inlägg under Ordet är mitt, kan man säga att det som räknas vad gäller kunskap är skillnad i kunskap: Det alla kan har ringa intresse. En skola som främst satsar på att ge alla en gemensam baskunskap, vad den än må vara, har svårt att motivera eleverna och är förödande både de många som inte uppnår de gemensamma målen och för de något färre som skulle kunna prestera mycket bättre. Sålänge Euklidisk geometri och latin var reserverade för liten del av eleverna, kunde motivation skapas och studiemål uppnås,  tämligen oberoende av intellektuell kapacitet och social bakgrund hos elever (och lärare). Matematiklyftet som skall lyfta alla, är ett tomt slag i luften till stora kostnader.

Epiteten om min person i Bulletinen har nu utvidgats från "Johnsonligan" till "jeppe på Chalmers" och "Chalmerslirare", det senare kanske inte längre så aktuellt då jag flyttade till KTH för 7 år sedan. Per-Anders ondgör sig över språklig förflackning, men där ingår uppenbarligen inte "jeppe", "lirare" och "mental kortslutning".

Claes Johnson
prof em i tillämpad matematik KTH

1 kommentar:

 1. Appropå Jeppe på berget, som väl ska handla om en vilsen person som helt plötsligt inbillas ha makt och börjar uppträda despotiskt, kommer jag osökt att tänka på Lennart Bengtsson. Det är ganska anmärkningsvärt att se vad han skrev om Ingemar Nordin på UI för en tid sedan:

  http://uppsalainitiativet.blogspot.com.es/2011/04/ingemar-nordin-pa-svt-debatt.html

  CITAT

  "Lennart Bengtsson15 maj 2011 11:33
  ”Världens s.k. utvecklade stater har mer eller mindre okritiskt köpt budskapet från FNs klimatpanel att det är förbränningen av fossila bränslen som orsakar en global uppvärmning, samt att denna uppvärmning kommer att accelerera någon gång i framtiden. Detta trots att den vetenskapliga grunden för all alarmism är mycket svag, eller helt enkelt felaktig.”

  Ovanstående magnifika yttrande av professor Ingemar Nordin finns att läsa på bloggen Climate Scam, 14.5 2011. En blogg som uppenbarligen har påtagit sig uppgiften att systematiskt desinformera läsarna. Vad det är som driver professor Nordin till denna furiösa protestverksamhet i en vetenskaplig fråga där han helt saknar professionella insikter eller formell kunskap och som han nära nog dagligen upprepar, är obegripligt. Det faktum att en ökad mängd växthusgaser ger en förhöjd temperatur i jordens troposfär har faktiskt varit känt i mer än ett sekel. Endast en fundamental okunnighet om atmosfärens långvågiga strålning och en total brist på tillit till de experter världen över som faktiskt råkar känna till detta kan förklara hans beteende.
  Att ledande akademiska representanter inom vårt utbildningssystem ägnar sig åt vetenskaplig desinformation är ingenting annat än bedrövligt och faktiskt ett beklagansvärt utnyttjande av det fria, öppna samhällets yttrandeformer. Om nu professor Nordin påstår att den vetenskapliga grunden till växthusgasuppvärmningen helt enkelt är felaktig borde han kanske försöka visa varför det förhåller sig så. Detta borde ju en professor ägna sin energi åt och inte i grundlösa påståenden via famösa bloggar som inte har någon annan verkan än att diskreditera seriös vetenskap på ett sätt som mer hör hemma i totalitära stater eller i medeltida tankevärldar.

  Lennart Bengtsson
  Medlem av KVA"

  SLUTCITAT

  Detta skulle senare följas av hans egen stalinistiska utrensning av misshagliga läromedel, bl.a. med hjälp av diverse stora dagstidningar, utan replik. Nu när klimatalarmism inte är lika kul längre har han istället lierat sig med Nordin. Snacka om Jeppe..

  SvaraRadera