fredag 14 mars 2014

DN Debatt: Offentlighetsprincipen Vittrar Bort genom Plattläggningsparagrafer

Nils Funcke konstaterar på DN Debatt under Offentlighetsprincipen är på väg att vittra bort:
  • Den svenska offentlighetsprincipen nöts sakta men säkert ned.
  • ..rena plattläggningsparagrafer accepteras…
  • Vid EU inträdet 1995 avgav Sverige en deklaration: Offentlighetsprincipen, särskilt rätten att ta del av allmänna handlingar, och grundlagsskyddet för meddelarfriheten, är och förblir grundläggande principer som utgör en del av Sveriges konstitutionella, politiska och kulturella arv.
Ett exempel på plattläggningsparagraf är Högsta Förvaltningdomsstolens nya prejudikat:
  • För att en handling skall vara färdigställd och därmed vara upprättad och därmed vara allmän handling, krävs att någon åtgärd vidtas som visar att handlingen är färdigställd.
Med denna nya lagparagraf lägger HFD medborgaren platt på marken under myndigheten som nu själv kan bestämma om och när den åtgärd som enligt myndigheten krävs för färdigställande har vidtagits av myndigheten, eller ej.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar