torsdag 6 mars 2014

Journalisten: HFD Inbjuder till "Skuggförvaltning" med Oklart Skriven Dom

Journalisten rapporterar om Högsta Förvaltningsdomstolens (HDF) nedskrivning av Offentlighetsprincipen:
  • Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att intern e-post som inte är del av ett formellt ärende inte är offentlig handling. Därmed blir en stor del av all kommunikation inom myndigheter omöjlig för media och allmänhet att granska, menar organisationen Academic Rights Watch.
  • Academic Rights Watch, en sammanslutning av forskare som bevakar akademiska friheter och som uppmärksammat Johnssons fall, menar att detta kraftigt minskar allmänhetens insyn.
  • Dessutom uppmuntras myndigheter att hantera känsliga frågor informellt, utan att upprätta och diarieföra formella ärenden i korrekt ordning.
  • Det underlättar en ”skuggförvaltning” där lagar och regler inte accepteras. Det kan exempelvis handla om inkvisitionsliknande interna utredningar av anställda som anses obekväma, säger Erik J Olsson från Academic Rights Watch.
  • Han menar också att domen är oklart skriven.
  • Domstolen säger väldigt lite om vad som krävs för att ett mail ska ingå i ett ”färdigställt” ärende.
  • Risken är att myndigheter i praktiken själva får välja vad de vill offentliggöra.
Nu väntar vi bara på att Uppdrag Granskning och Janne Josefsson skall vakna. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar