tisdag 24 maj 2016

Wallström: Förmån (utan Tjänstesamband) Ingen Muta

Chefsåklagare Alf Johansson vid riksenheten mot korruption meddelar till TT:
  • Det begicks inget mutbrott när utrikesminister Margot Wallström fick en lägenhet av Kommunal. Åklagaren lägger ner förundersökningen.
  • Det är också uppenbart att Wallström har mottagit en förmån, anser Johansson, men det kan alltså inte bevisas att hon har fått den just i egenskap av minister.
  • Sammanfattningsvis har jag inte kunnat finna att det föreligger ett så kallat tjänstesamband, det vill säga en förmån i form av ett hyreskontrakt som har lämnats med anledning av statsrådets uppdrag.
Lawline gjorde an analys när lägenhetsaffären uppdagades i januari med titeln MARGOT WALLSTRÖM UPPFYLLER REKVISITEN FÖR TAGANDE AV MUTA, med bl följande motivering:
  • Av kontraktet parterna emellan framgår att hyresförhållandet gäller så länge Margot Wallström har sin nuvarande anställning.
Chefåklagaren anser alltså att Wallström tagit emot förmån, men anser, i synbar strid med kontraktet, att denna förmån inte har haft samband med Wallströms anställning som minister. 

Eller kanske har tjänsten haft visst samband, men jämfört med det rena vänskapssamband som Johansson vet måste ha funnits (ja, vad annat skulle det ha kunna vara?) mellan Wallström och Kommunal (dock utan att ha hört Wallström), måste väl tjänstesambandet anses som försumbart?
Så klart att Wallström säger "Jag älskar Kommunal" och så klart att kärleken är besvarad!

Under alla förhållanden är Sverige det land i världen som har minst korruption, om man inte räknar vänskapskorruption förstås, och det är ju inte detsamma som den riktiga rejäla korruption som florerar i alla andra länder...

Det rimliga är väl nu att Wallström åter flyttar in i Kommunals lägenhet, eftersom som Wallström säger "inget fel är begånget". Det är ju trots allt en ganska trevlig lägenhet, stor, möblerad, central, låg hyra...

Se också tidigare post.

Jämför också med SVT: Wallströms lägenhet direkt kopplade till hennes politiska uppdrag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar