fredag 6 mars 2015

Öppet Brev till KVA om "Återstrålning" och "Växthuseffekt"

Jag har idag skickat följande brev till KVA:

Till KVA

kopia: Henning Rodhe, Lennart Bengtsson

Efter förslag av Lennart Bengtsson har jag skickat nedanstående brev till Henning Rodhe och Raymond Pierrehumbert.

Brevet behandlar det fenomen av "återstrålning" från atmosfären till jordytan, som utgör grunden för den vetenskapliga beskrivningen av "växthuseffekten" med hotande global uppvärmning från fossil energi, vilken ligger till grund för nuvarande svenska klimatpolitik med inriktning mot ett fossilfritt Sverige 2050.

Efter grundliga studier har jag kommit till slutsatsen att "återstrålning" är ett fiktivt fenomen som inte har fysisk realitet, vilket har konsekvenser för realiteten av "växthuseffekten".

Enligt uppgift är KVA nu i färd med att utarbeta ett nytt uttalande om den vetenskapliga grunden för "växthuseffekten" under ledning av prof Henning Rodhe. Med anledning av frågans utomordentliga betydelse för svensk klimatpolitik önskar jag få tillfälle att för KVA personligen framlägga resultatet av min vetenskapliga undersökning av "återstrålning" och dess betydelse för "växthuseffekten".

Hälsningar
Claes Johnson
prof em i tillämpad matematik KTH

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar