torsdag 5 mars 2015

KlimatAnpassningsPerspektivet Skall Ingå i All Utbildning

Statskoll meddelar att SMHI vill ta över ansvaret i kampen mot klimatförändringen med följande huvuduppgift:
  • Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI får i uppdrag att, genomföra en rikstäckande kartläggning av grundskole-, gymnasium- samt universitets- och yrkesutbildningar där klimatanpassningsperspektivet är eller bör vara en del av undervisningen, samt att baserat på detta ge rekommendationer till universitet och Skolverket.
Ett utomordentligt initiativ i Lysenkos och PropagandaMinisteriets anda.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar