måndag 30 mars 2015

Svar från KVA: Akademien Svarar Aldrig på Brev från "Privatpersoner"

KVA har svarat på mina brev angående den vetenskapliga dokumentationen av fenomenet "återstrålning", vilken utgör grunden för den CO2 alarmism som dikterar att västvärlden inklusive Sverige måste  "ställa om" till ett förindustriellt "fossilfritt" stadium:

Bäste Claes Johnson,

Akademiens kansli har meddelat mig att akademien aldrig svarar på brev från privatpersoner.

Jag har diskuterat din begäran om ett sammanträffande med "de för svarets utformning ansvariga". Vi anser att det inte finns anledning anordna något seminarium av den typ du föreslår innan dina, från gängse uppfattning avvikande, teorier om grunden för atmosfärens växthuseffekt publicerats i en vetenskaplig facktidskrift med peer review.

Hälsningar

Henning Rodhe
Professor emeritus
Meteorologiska institutionen
Stockholms universitet

Min kommentar:
  1. Huruvida jag som professor vid KTH är en "privatperson", eller om Henning Rodhe som prof em vid SU är det, är inte klart.
  2. Jag har begärt att KVA för mig skall redovisa den vetenskapliga dokumentationen av fenomenet "återstrålning", inte att som Henning Rodhe skriver ta del av mina "avvikande teorier".
Så här går det till i den vetenskapliga debatten i Sverige av idag. Här är mitt svar till KVA och Henning Rodhe:

Till KVA

Bäste Henning Rodhe

Du har valt att missförstå min begäran: Den avser redovisning av det fenomen av "återstrålning", som  enligt den "gängse uppfattning" Du hänvisar till, ligger till grund för KVAs nuvarande och kommande uttalande om den vetenskapliga grunden för atmosfärens "växthuseffekt". Du svarar på denna min klart framställda begäran med:

" Vi anser att det inte finns anledning anordna något seminarium av den typ du föreslår innan dina, från gängse uppfattning avvikande, teorier om grunden för atmosfärens växthuseffekt publicerats i en vetenskaplig facktidskrift med peer review".

Någon begäran att KVA skall betrakta min "avvikande teori" har jag inte framställt, varför Ditt svar inte är något svar. Jag upprepar därför ånyo min begäran. Om den av mig efterfrågade vetenskapliga dokumentationen de facto finns, så finns det ingen anledning för KVA att dölja den för mig och den vetenskapliga världen.

Skulle detta ske med avsikt, så skulle vetenskapens grundläggande princip om öppen redovisning brytas. Att KVA skulle stå bakom något sådant är för mig närmast otroligt. 

Jag ser alltså fram emot den av mig begärda redovisningen av KVA av den vetenskapliga dokumentationen av fenomenet "återstrålning" som anses ligga till grund för "växthuseffekten".

Vänligen,

Claes Johnson

prof em med fullmakt i tillämpad matematik KTH   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar