måndag 16 mars 2015

Nytt Brev till KVA om "Återstrålning"


Till KVA

Efter samtal idag med Henning Rodhe har jag anledning att förnya min begäran om möte med KVA angående den fysikaliska grunden för den "återstrålning", som anges vara ett fundament i den vetenskapliga beskrivningen av den så kallade "växthuseffekten". Vi samtalet bad jag Henning redovisa fysiken bakom "återstrålning" och den version av Stefan-Boltzmann's strålningslag som anses beskriva detta fenomen. Henning hänvisade till att denna fråga fanns utredd i litteraturen, men ville inte ge någon referens.

Frågan återstår alltså att besvara och jag anser att KVA på anmodan måste kunna leverera ett svar på denna fråga inom ramen för KVAs kommande nya uttalande om den vetenskapliga grunden för klimatförändringar. Det kan inte var möjligt för KVA att avge ett vetenskapligt uttalande utan att vara berett att redovisa grunden för detsamma. 

För att föra frågan framåt konstruktivt anmodar jag KVA att snarast besvara min fråga om den vetenskapliga grunden för fenomenet "återstrålning" och dess dokumentation i den vetenskapliga litteraturen. För att komma till avslut begär jag att svaret levereras till mig vid ett seminarium där de för svarets utformning ansvariga är närvarande.

KVAs nya uttalande kommer att lägga grunden för svensk klimatpolitik fram till 2050, och det är av yttersta vikt för det svenska samhället att detta uttalande är grundat på så korrekt vetenskap som möjligt.

Minsta misstanke om att "återstrålning" skulle kunna vara ett fiktivt fenomen utan fysikalisk grund, som härrör från en misstolkning av Stefan-Boltzmann's strålningslag, måste föranleda utredning, av KVA.

Vänligen,

Claes Johnson

PS1 Det finns medlemmar av Royal Society som har förmåga att se igenom den religion av koldioxidalarmism som predikas av sällskapet. Läs och begrunda. Tänk om det fanns en säger en sådan person i KVA.

PS2 Notera att bevisbördan ligger hos de som påstår att "återstrålning" är en realitet, inte hos de som ifrågasätter existensen av detta fenomen. Att påvisa att något som inte finns, som " återstrålning", de facto inte finns kan vara näst intill omöjligt, såvida inte icke-existensen följer av en logisk semantisk motsägelse. Att visa att det inte finns några "andar" eller "telepati" eller "psykokinesi" är svårt, men inte heller det som den vetenskapliga frågeställningen gäller. Det är istället att påvisa existensen av dessa fenomen för de som så påstår. Det är alltså KVA som på anmodan skall kunna redovisa det vetenskapliga underlaget för "återstrålning". 

11 kommentarer:

 1. Jag har för mig att du har uttryckt skepticism mot den kosmologiska bakgrundsstrålningen. Den är ju uppmätt med bl a avstämda radiomottagare som sitter i fokalplanet i ett teleskop ( i Planck-instrumentet i rymden). Vilka andra typer av mätinstrument krävs för att bevisa existensen av elektromagnetisk strålning. Skulle du acceptera existensen av "back"radiation om man påvisat den med ett sådant instrument. Ditt problem verkar handla om mätteknik!?

  http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Planck/Instruments

  SvaraRadera
 2. Om Du har ett instrument med temperatur 0 K så kan Du mäta värmeöverföring från en rymd med temperatur 3 K. Om Du har ett instrument med temperatur större än 3 K så kan Du mäta värmeförlust mot en bakgrund av temp 3 K. Inget av detta beror på någon mystisk "back radiation", eller hur?

  SvaraRadera
 3. Ok, om vi bara använder en mottagare med temp nära 0K så kan vi mäta den kosmologiska bakgrundsstrålningen men tydligen också den strålning som atmosfären sänder ner över oss,och därmed konstatera att den existerar. Vi är tydligen överens om att den strålning, som somliga kallar återstrålning/backradiation, existerar ( i och med att vi kan mäta den).

  SvaraRadera
 4. Nej, en mottagare av temp 0 K avger ingen värmeenergi och kan således inte vara utsatt för "återstrålning".

  SvaraRadera
 5. ???? Men du skrev ju själv ovan att om du använder en mottagare med temp nära 0K så kan du uppmäta strålning från en varmare rymd/kropp, t ex kosmologiska bakgrundsstrålningen och således även från atmosfären, och denna strålning måste då vara sigma x Tatm^4 eftersom mottagaren har temp 0K. Och mottagaren kan befinna sig på jordytan o kylas på lämpligt sätt. Jag talar nu inte om "Ghostmeters" :-)

  SvaraRadera
 6. Detta har inget med "återstrålning" att göra, som sagt tidigare.

  SvaraRadera
 7. Men vad kallar du den strålning som kommer från atmosfären och träffar jordytan. och som du kan uppmäta med en 0K-mottagare.

  SvaraRadera
 8. Menar Du att om det regnar i Din regnmätare så regnar det överallt? I så fall får Du tänka igenom saken en gång till.

  SvaraRadera
 9. En 0K-mottagare utsänder ju ingen strålning, så hur skulle en dessutom avlägsen varm kropp kunna veta att mottagaren finns på en speciell plats dit den varma kroppen skall skicka sin strålning. En omöjlighet som du säkert förstår. Övernaturlig signalering tror varken du el jag på.

  SvaraRadera
 10. Kroppar skickar inte ljuspartiklar hit och dit. Två kroppar kan ha radiativ förbindelse genom stående elekromagnetiska vågor varvid den varmare kan överföra värmeenergi till den kallare. Om man tror på infraröda fotonpartiklar i två filer mellan två kroppar har man mycket obegripligt att förklara, som hur en fotonpartikel kan hitta till vårt öga från en avlägsen stjärna eller tvärtom m m

  SvaraRadera
 11. Nej, fotoner behövs inte här, E-M-vågor räcker bra.
  Som jag visade ovan så strålar atm mot jordytan med P= e x sigma x Tmed^4 där e=atm emissionsfaktor. Pga att jordytans spektrum helt överlappar atm spektrum så både absorberas och emitteras atmosfärens nedåtstrålning. Atm i sin tur absorberar en del och emitterar sedan både nedåt och uppåt, osv. Kontentan av detta är att atm inte direkt kan värma upp jordytan. Men enl vetenskapen strålar jord-atm-systemet ut allt mindre energi allteftersom CO2-halten ökar, varför jordytans temp måste öka för att energibalans skall uppnås. Vad som händer med tempen i forts blir intressant att följa. Man kan tydligen ha väldigt olika uppfattning om detta.

  SvaraRadera