lördag 20 december 2014

Sverige: Humanitär Stormakt: Löfvens Jultal: Kunskap: Dynamit: Nyårsklockor: Nyval: Icke Nyval


Sveriges regering deklarerade den 13/2 2013 genom Carl Bildt att
  • Sverige är en humanitär stormakt.   
Detta är idag en politisk sanning omfattad av både Allians och Rödgrön Regering, som i debatten ofta används (tex här och här) som uttryck för att svenska folket är utvalt och har förmånen att leva i den bästa av världar.

Att Sverige en gång var en stormakt (1611-1718) har vi fått lära oss i skolan, och vi läser i media att Sverige idag har en vapenexport väl värdig en stormakt. Föreställningar  om stormakt och utvaldhet är oss alltså inte främmande,  utan har tvärtom blivit en så integrerad del av "den svenska modellen" eller den "svenska mentaliteten" att de svårligen kan identifieras och än mindre ifrågasättas.

När Löfven vid EU-mötet 18/12 så höjde rösten och krävde hårdhandskar mot Putin var det förmodligen utifrån känslor stimulerade av diffusa minnen från skolan om slaget vid Poltava 1709, där Sverige som stormakt knäcktes av Ryssland, och av Palme som stormaktspolitisk spelare med Sverige som insats.

Följdriktigt utfärdade Löfven idag i sitt jultal Det Svenska LöftetVi skall hjälpa varandra med kunskap, trygghet och jämlikhet, och ingen människa ska lämnas bakom. Detta som en svensk form av The American Dream (frihet, broderskap och jämlikhet i franska revolutionens anda) , allt enligt Löfven, som förtydligar: Jag vet att vi kan stå emot rasistiska krafter. Sverige ska vara framåtsträvande, rikt och modernt.

Vi ser att för Löfven är kunskap = frihet, trygghet = broderskap (vi skall hjälpa varandra) och jämlikhet = jämlikhet, där det nya är frihet = kunskap. Men kunskap är ojämnt fördelad och kan svårligen kombineras med att ingen människa skall lämnas bakom, såvida inte
  • maximal kunskap = minimal kunskap = gymnasiekompetens 
i enlighet med Löfvens proposition till riksdagen (som dock röstats ned).

Dock, under alla förhållanden är det klart, eftersom Sverige delar ut Nobelpriset, att:
  • Sverige är även en kunskaplig stormakt
Att Lövfen höll sitt jultal till kunskapens lov på Stortorget, med Nobelmuseet som fond, är således helt följdriktigt. Men säger inte etablerad vishet att kunskap = makt? I så fall skulle vi enligt Löfven få kedjan
  • Sverige stormakt = Sverige kunskapsnation = Sverige framåtsträvande, rikt och modernt.
I så fall ett uppmuntrande budskap till svenska folket inför den instundande julen!


PS1 Löven kommer att ringa in det nya valet vid tolv-slaget på Nyårsafton, på Skansen i par med Jan Malmsjö som givit Tennyson's Nyårsklockor en ny egen tolkning (eftersom han glömt den ursprungliga versionen enligt egen uppgift till media):

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
den gamla Riksdagen lägger sig att dö...
Ring Nyval över land och vatten!

Ring in det nya valåret och ring ut det gamla
i årets första, skälvande minut.
Ring lögnens makt från SD ut,
och ring in (S)anningen till os(S) som famla.

Ring våra tankar ut ur (S)orgens häkten
och ring hugsvalelse till (S)argat parti.
Ring hatet ut emellan os(S) och (S)verige(D)emokrati
och ring försoning in till (S)amarbete hela (S)läkten

Ring ut ett dödsdömt S+MP som räknat sina dagar
och forngestaltningar av split och kiv (SD).
Ring in ett ädlare politiskt liv 

och för minoritetsregering lämpligare lagar.

Ring ut arbetslöshet och sociala nöden,
och ring den frusna (S)kolan åter varm.
Ring ut det meningslösa gatuvåldets larm,
men ring till trainee-jobben arbetsglöden (V).

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor (SD),
förtalets lömskhet (KD), avundens försåt (FP).
Ring in det rätta på humanitära triumfens (S)tråt,
och ring till seger (S)ocial(D)emokratins framåtsträvande fanor.

Ring, klocka, ring... och (S)eklets krankhet vike;
det dagas, Partiet fram i styrka går
Ring ut, ring ut rosornas och krigens år,
ring in en tusenåra (S)amregerings rika och moderna rike!


PS2 Alliansen har idag 27/12 beslutat att förena sig med Löfven på för att ringa in det nya budgetåret genom att i kör meddela svenska folket följande Decemberöverenskommelse:  
  • Ring ut, ring ut de tusen krigens år i Riksdagen.
  • Ring in den tusenåra fredens rike på Skansen(till 2022).
Överenskommelsen innebär att Riksdagen flyttas till Skansen från och med årskiftet och där slås samman med Akvariets apor, halvapor och ryggradslösa djur, detta för att skapa ordning och reda enligt Anna Kinberg Batra (M). Men är det verkligen Skansendemokrati som svenska folket vill ha?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar