torsdag 4 december 2014

Stefan Löfven Trotsar Parlamentarismens Princip


Efter att ha som statsminister fått sin budget nedröstad i Riksdagen bestämmer Stefan Löfven utan att höra Partiet att nyval skall utlysas. Stefan Löfven gör detta för att förhindra att talmannen undersöker om Alliansen är villig att ta över och genomföra den politik som Alliansens vinnande budgetproposition anger, vilket vore det riktiga enligt den demokratiska parlamentarismens grundläggande princip att det är Riksdagen som bestämmer.

Stefan Löfven bryter därmed denna princip, som innebär att nyval bara kan utlysas om inte en handlingsduglig regering kan formas. Ett nederlag i Riksdagen, som är lika med en misstroendeförklaring, kan inte vara tillräckligt skäl för att tillåta utlysning av nyval, eftersom om så vore fallet parlamentarismen skulle kunna  urarta till en spiral av nyval på nyval mot fullständigt kaos: Löfven skulle ju kunna fortsätta på den inslagna vägen och utlysa ännu ett nyval om han skulle förlora valet i mars 2015. Om inte Löfven avgår nu varför skulle han göra det efter ännu en förlust?

Att Stefan Löfven bryter mot parlamentarismens grundläggande princip måste bero att han med sin bakgrund som fackpamp inte förstår betydelsen av densamma. Att socialdemokratiska partiet är medlöpare i denna process visar hur långt upplösningen av detta en gång så principfasta parti nu gått.

Vi lever idag i ett Sverige där både vetenskapens och demokratins principer bryts av en regering med främsta mål att stoppa användningen av fossil energi och behålla maken oavsett vad Riksdagen bestämmer.

Hur har det kunnat bli så här tokigt? Var finns akademi och media? Alliansen?

PS1 Så sent som dagen innan Löfven röstades ned försäkrade han svenska folket att han inte skulle sitta kvar och administrera Alliansens budget, och gjorde sedan tvärtom. Tidigare minister Eskil Erlandsson anser att Löfven därmed visade sig vara ohederlig. EU-parlamentariker Gunnar Hökmark säger samma sak. Förutsättningen för att Löfven skulle utses till statsminister var att han kunde förväntas få igenom sin budget. När han nu misslyckats med detta kan han inte sitta kvar.

PS2 Tove Lifvendahl anser att Alliansen bör fälla Löven via misstroendevotum. En sådan torde inom kort krävas av SD, efter Löfvens angrepp. SD har 49 röster och det räcker med 35 för ställa krav på förtroendeomröstning.

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar