tisdag 16 december 2014

Löfven som Schrödingers Katt


Som av en händelse kopplar min senaste serie av poster om den radierande atomen till det kaos som statsminister Löfven nu målmedvetet driver vårt land emot, och som i dagens ledare i SvD av Per Gudmundson beskrivs som Schrödinger's Regeringsalternativ, som en superposition av två diametralt olika tillstånd av
 • liv -- död
 • S-regering -- icke S-regering
 • S-budget -- Allians-budget
 • MP -- icke MP
 • nyval -- icke nyval
 • samarbete -- icke samarbete
 • förbifart -- icke förbifart
 • vårdval -- icke vårdval
 • kärnkraft -- icke kärnkraft
 • osv -- icke osv
 • ...
Nu visar min analys av den radierande atomen att superposition av två möjliga över tid bestående egen-tillstånd utan utgående strålning, varav ett kan vara grundtillståndet och det andra ett exciterat tillstånd, är förknippat med energiförlust i form av utgående strålning av en frekvens som utgör skillnanden mellan frekvenserna för de båda egen-tillstånden och alltså utgör en dissonansfrekvens. 

Energiförlusten förknippat med en sådan dissonansfrekvens beskrivs i samma SvD av LO-basen under rubriken LO: Nyval hotar jobben, och innebär att en superposition inte är bestående över tid: Dissonansen skapar frustration och dränerar systemet på konstruktiv energi.

En överslagsberäkning ger vid handen att Löfvens superposition av två oförenliga tillstånd har en energiförlust med en halveringstid på en vecka. Räknat från den 1/12 ger detta efter 4 veckor en förlust av regeringsduglighet med en faktor 16! Ingen regering kan klara en sådan förlust vilket innebär att Löfven kommer att tvingas avgå före 29/12, dagen då nyval av Löfven är utannonserat att bli utlyst. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar