tisdag 22 november 2022

Vill Svenska Folket Leva i Fossilfritt Sverige?

Infångning av utandningsluft kommer att bli nödvändig för att uppnå Klimatmålen

Fossilfritt Sverige är ett Socialdemokratiskt Regeringsinitiativ att göra Sverige till Världens Första Fossilfria Välfärdsland. Vägen stakas ut genom Klimatmål som skall uppnås med en Klimatlag.

Klimatmål:  

  • Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. De kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder. För att nå målet får även avskiljning och lagring av koldioxid av fossilt ursprung räknas som en åtgärd där rimliga alternativ saknas.

Klimatlag (1 januari 2018):

  • Lagen ålägger ett ansvar på nuvarande och framtida regeringar att föra en politik som utgår från klimatmålen.
Allmänhetens beredskap att följa vad än Klimatlagen kommer att kräva anges vara stor enligt följande hoppfulla undersökning (om än inte Alla Är Med):
  • 8 av 10 tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen.
  • Mest positiv är de tillfrågade till att köpa energisnåla hushållsapparater nästa gång de byter, vilket 9 av 10 kan tänka sig.
  • 8 av 10 kan tänkta sig att köra bil mer energisnålt, sänka elförbrukningen i hemmet och åka tåg istället för flyg.
  • 7 av 10 kan tänka sig att köpa färre saker och att semestra nära istället för att flyga utomlands.
  • 6 av 10 respondenter är positiva till att samåka mer, äta mindre kött, välja elbil, ställa bilen till förmån för cykel eller elcykel samt välja klimatsmarta fonder.
  • Hälften kan tänka sig att åka mer kollektivt och sänka temperaturen inomhus.
Dessa åtgärder torde inte räcka, men till detta kommer att läggas stora omställningar för industrin som kräver stora investeringar vilket gör produkterna dyra. Men det blir sällan märkbart för slutkonsumenten.

Resan mot ett Fossilfritt Sverige har redan börjat. 

Tempot måste öka, men vi har kommit en bit på vägen. 

Men vill verkligen Svenska Folket vara med på denna resa? Vilken högsta inomhustemperatur kommer att vara tillåten enligt Klimatlagen?  13 C?

Varför skall resan göras? Vad är problemet med fossil energi? Varför skall den bannlysas? För att den ger utsläpp av CO2? Men växterna lever ju av CO2? Vilken vetenskap visar att lite mer utsläpp av CO2 kommer att orsaka märkbar/mätbar global uppvärmning?

Och den mänskliga utandningsluften innehåller ju CO2. Skall den "fångas in" och lagras i marken med CCS, så att växterna inte kommer åt den?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar