söndag 4 september 2016

Vilka Kunskaper i Matematik Kommer att Behövas i Yrkeslivet?

Huvudargumentet för att öka den redan omfattande undervisningstiden i matematik i den obligatoriska grundskolan, vilket Riksdagen beslutat enligt föregående bloggpost, formuleras på följande sätt:
  1. För de enskilda eleverna är det av stor vikt att de får de kunskaper i matematik de kommer att behöva i yrkeslivet eller för fortsatta studier. 
  2. Att de har sådana kunskaper är viktigt även för samhället i stort.
Eleverna skall alltså bibringas de kunskaper i matematik de kommer att behöva i yrkeslivet. Men detta  är ju en synnerligen kryptisk närmast logiskt cirkulär formulering.  

Men vilka kan då dessa kunskaper vara? Ett sätt att närma sig denna fråga är att kartlägga vilken matematik som idag de facto används inom olika yrkesgrupper, lämpligen genom en bred enkätundersökning hos dagens yrkesverksamma. Har en sådan undersökning gjorts, och vad var i så fall resultatet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar