tisdag 20 september 2016

Programmering i Skolan: Trivium eller Quadrivium?

Skolverkets förslag till nya läroplaner för grundskolan med programmering som nytt inslag, utformat på uppdrag en Regering som registrerat vibrationer från omvärlden, verkar ha fastnat i systemet då ingen proposition till Riksdagen om programmering är i sikte.

Lika bra det, eftersom Skolverkets förslag har tillkommit efter principen att göra så lite som möjligt, dock med den stora fördelen någon vidareutbildning av lärare i det nya ämnet programmering inte behövs.

Men ute i kodstugor och på bibliotek växer en underground-rörelse fram, där barn får prova på att programmera i Scratch:
  • Scratch helps young people learn to think creatively, reason systematically, and work collaboratively — essential skills for life in the 21st century.
  • Scratch is a project of the Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab. 
Det informella samhället har här tagit ett initiativ till folkbildning, enligt gammal god svensk socialdemokratisk tradition, för att kompensera brister i skolans utbildning. 

Tanken med Scratch är alltså att hjälpa barn från tidig ålder att tänka kreativt och resonera systematiskt, eftersom detta anses vara väsentliga färdigheter i det vuxenliv som väntar barnen. 

Denna tanke ligger också till grund för den ökning av antalet undervisningstimmar i matematik på låg- och mellanstadium med 225 timmar, som Riksdagen beslutat: Med en ordentlig dos matematik under tidiga skolår för alla barn kommer både individ och samhälle att frodas, därför att matematik i likhet med programmering bygger på systematiskt resonerande, och det skall man lära sig i småskolan!

Men om nu systematiskt resonerande/matematik/programmering är så viktigt, och faktiskt inte så vidare enkelt ens för vuxna, vore det då inte bättre att vänta lite till dess barnen är mogna att ta emot mer än bara det enklaste? Och inte bränna det mesta krutet i förtid utan vidareutbildning av lärare, utan istället ge lärarna ordentlig vidareutbildning så att de kan förmedla något bortom det triviala? 

Klassik utbildning bestod av inledande trivium = grammatik, logik och retorik, följd av quadrivium = aritmetik, geometri, musik och astronomi. Vi ser att trivium (väsentligen språk) kom tidigt, medan quadrivium (väsentligen matematik) låg senare i utbildningen. Kanske något att tänka på även idag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar