tisdag 4 maj 2021

Pisa, Anna Ekström och Peter Fredriksson

Anna Ekström har blixt-inkallats till Utbildningsutskottet med anledning av två promemorior av tjänstemän på Utbildningsdepartmentet om felaktigheter i PISA 2018, som Ekström mörkat i sin presentation inför svenska folket av en påtaglig resultatförbättring jämfört med PISA 2015. Speciellt kan det vara så att den lilla uppgången från 2015 för matematikämnet i själva verket innebär fortsatt nedgång och fördjupning av skolmatematikens kris.    

Både Anna Ekström och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har som framgår av tidigare poster visat sig vara totalt ointresserade av möjlig lösning av skolmatematikens kris. Ekström säger sig inte känna till någon kris alls och Fredriksson säger sig "inte ha möjlighet" att betrakta frågan överhuvudtaget. 

Det är inte så ansvaret för skolan skall bäras. Frågan är om Ekström och Fredriksson kan sitta kvar. Tänk om det tillsattes ny ledning med vilja att lyfta svensk skolmatematik. Så bra det vore för elever, föräldrar, lärare och samhälle.

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar