måndag 10 maj 2021

Ämneslärarutbildningar i Matematik: Bristande Kvalitet enligt UKÄ

Universitetskanslersämbetet UKÄ har avslutat sin granskning av ämneslärarutbildningar inledd 2018. Följande utbildningar bedöms ha bristande kvalitet:

Ämneslärare matematik gymnasium:

  • Göteborgs Universitet
  • Högskolan i Kristianstad
  • Luleå Tekniska Universitet
  • Lunds Universitet
  • Uppsala Universitet.

Ämneslärare matematik åk 7-9:

  • Göteborgs Universitet
  • Högskolan i Kristianstad.
Dystert, särskilt vad gäller gymnasielärare. Ytterligare uttryck för skolmatematikens kris. 

Lösningen på krisen består av fortbildning för lärare i matematik för det digital samhället: DigiMat. Läs och begrunda!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar