fredag 29 januari 2016

Macchiarini: Scandal at Karolinska?


After watching a Swedish Television documentary about the unsuccessful transplantations by Paolo Macchiarini on 3 patients at Karolinska and 3 patients in Russia, Rector Hamsten at Karolinska, the crown jewel of Swedish science, decided that if what happened to the patients in Russia according to the documentary was indeed true, then Karolinska would have to reconsider its long time support for Macchiarini reported as follows in Science Aug 28 2015:
 • Karolinska Institute clears trachea surgeon of misconduct charges.
The logic of Hamsten presented to Swedish Television as a reaction to the documentary, thus is that the unsuccessful transplantations in Russia, performed after those at Karolinska, were (possibly) disastrous, while the unsuccessful transplantations at Karolinska performed with even less experience, were if not successful in any case fully satisfactory taking everything into consideration, more precisely the circumstance that the untested transplantations were performed on patients who would (for sure) die anyway sooner or later.

Thus the solid support of Macchiarini by Karolinska, against several internal and external alarm reports starting in 2009, continues although according to Hamsten the confidence in Macciarini has slightly eroded...

What does this say about the level of Swedish science and its leadership?

PS1 The prof at Karolinska who recruited Macchiarini was Urban Lendahl, now Secretary of the Nobel Committee in Medicin.

PS2 Karolinska Institutet meddelar 160205:
 • Karolinska Institutets styrelse (Konsistoriet) har i dag fattat beslut om en extern granskning av ”Macchiarini-ärendet”. 
 • Konsistoriet bedömer att en sådan granskning är viktig som ett led i arbetet med att återvinna KI:s förtroende hos allmänheten, forskarsamhället, medarbetare och studenter.
 • Konsistoriet har förtroende för rektor Anders Hamsten och har uppmanat honom att kvarstå som rektor under den tid granskningen pågår. 
Konsistoriet "bedömer" sålunda att KI förlorat sitt förtroende hos allmänheten, forskarsamhället, medarbetare och studenter (eftersom det nu uppenbarligen måste återvinnas). Trots att KI således förlorat sitt förtroende utanför KI, framhåller KI att KI har fortsatt förtroende för Rektor Hamsten och man kan då kanske tro att Hamsten också har fortsatt förtroende för KI. 

Läget är alltså att KI har förlorat sitt förtroende utanför KI medan fortfarande KI har förtroende för sig själv och det borgar väl för att KI då kan återvinna sin förlorade heder?

Rektor Hamsten kommenterar med följande upplysning:
 • Jag är glad för det tydliga stöd som konsistoriet ger mig. 
 • De beslut som konsistoriet fattat ligger helt i linje med vad jag själv anser behöver göras nu.
Nuläget vad gäller förtroende är alltså:
 •  KI har tappat sitt förtroende för Macchiarini.
 • Allmänheten har tappat sitt förtroende för KI.
 •  Forskarsamhället har tappat sitt förtroende för KI.
 •  KI-medarbetare har tappat sitt förtroende för KI.
 •  Studenter har tappat sitt förtroende för KI.
 • KI har förtroende för Rektor Hamsten.
 • Rektor har förtroende för KI.
 • Lars Leijonborg har förtroende för att KI skall återvinna sitt förlorade förtroende.
 • Macchiarini har tappat sitt förtroende för KI. 
 • Alfred Nobel har tappat sitt förtroende för Nobelkommitten i medicin. 
 • Svenska medborgares förtroendet för Sveriges Statsministern rasar.
 • Sveriges förtroendet för FNs Panel i botten.
PS 160207 Urban Lendahl avgår som sekreterare i Nobelförsamlingen vid KI och Nobelkommitten för medicin och fysiologi. Nu faller Hamsten snart...och sedan...

PS 160208 Vår svenske Nobelpristagare i medicin Arvid Carlsson har talat i svensk television:
 • Det är en skandal utan like. Det är det värsta som har hänt i medicinprisets historia. Och överhuvudtaget i Nobelprisets historia skulle jag nästan tro.
 • Priset förlorar allvarligt i anseende och det gäller att få ner denna negativa effekt till ett minimum. Det måste ske genom en rejäl utredning och storstädning. Dessutom en omedelbar reaktion som går ut där man förklarar att här har begåtts ett allvarligt fel och att de som har begått fel inte får finnas i Nobelförsamlingen.
 • Eftersom så många är inblandade och har agerat felaktigt så tror jag den får göras väldigt radikalt och starta från toppen. 
 • Det är min uppfattning att hela styrelsen för Karolinska Institutet avgå. 
 • Och rektorn måste avgå och vidare de som har agerat till förmån för den här verksamheten.
 • Man måste se till att de inte längre kan ha någon ansvarsfull position och naturligtvis inte får ha rösträtt i församlingen på Karolinska institutet som utser Nobelpris.
Vad kan man säga om detta? Vem vet bäst, en Nobelpristagare eller den Nobelkommitte som utsett pristagaren? I Sverige är svaret givet: Naturligtvis vet ledamöterna i kommittén, tillika professorer vid Karolinska, bättre än en svensk pristagare, eftersom de äro flera till antalet och dessutom kräver naturligtvis uppgiften att rätt välja rätt pristagare på rätta grunder genom att rätt förstå värdet av den vetenskapliga upptäckt pristagaren råkar ha lyckats göra, mer än att bara ha haft lite tur som enskild forskare som Arvid Carlsson.

PS 160209  Trycket ökar nu i serie avslöjanden i DN. Ytterst ansvarig är Regeringen genom
sin minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson och den politiskt tillsatte ordf Lars Leijonborg i Konsistoriet, som högsta beslutande organ vid Karolinska. Regeringen/Knutsson/Leijionborg har hittills duckat men nu är sanningens minut kommen...

PS 160210 Sten Heckscher skall utreda Macchiarini-Skandalen:
 • När granskningen kommer att vara klar är enligt Sten Heckscher svårt att säga. Lars Leijonborg har önskat resultat till sommaren.
 • Ja, kanske men det oklart är när sommaren infaller, säger Sten Heckscher.
 • Vad är det som ni exakt ska utreda? Ska ni utreda forskarfusket, oredligheten?
 • Det är inte lätt att svara på... var det hela kommer att hamna har jag inget svar på idag, säger Sten Heckscher. 
 • En rad missförhållanden och etiskt oförsvarliga arbetssätt har framkommit, och detta har lett till en förtroendekris för svensk medicinsk forskning. 
 • Kungl. Vetenskapsakademien ser mycket allvarligt på situationen och understryker betydelsen av att ärendet kommer att granskas av externa utredare, både vad gäller forskning och sjukvård.
 • Vetenskapsakademien kräver att utredningen om forskningsfusk återupptas och förs över från Karolinska Institutet till Centrala Etikprövningsnämnden. Det är av största betydelse att ärendet avgörs på ett oväldigt sätt som vinner allmän acceptans och återskapar förtroendet för medicinsk forskning.
 • Vetenskapsakademien finner det djupt olyckligt att den uppmärksammade rapporten om den första operationen med konstgjord luftstrupe, publicerad i The Lancet 2011, kvarstår oförändrad på tidskriftens hemsida. Akademien kräver att en komplettering införs i tidskriften där det redogörs för det fortsatta förloppet, komplikationerna och patientens bortgång.
I likhet med KI talar KVA om förlorat förtroende för medicinsk forskning som om det är ett odiskutabelt faktum.  Och om nu detta står klart för alla inklusive KI, så måste det väl ha konsekvenser för den ledning på KI som trots många larm aktivt stöttat Macchiarini under alla de år missförhållandena pågått?

PS 160211 Torbjörn Tännsjö skriver på DN-Debatt:
 • Om någon måste avgå på grund av den så kallade Macchiariniaffären vid Karolinska institutet, så är det rektor, Anders Hamsten. 
 • Och någon måste gå. Hamsten måste gå på grund av de allvarliga fel han gjort sig skyldig till. 
 • Ska förtroendet för KI återupprättas behövs dock mer radikala förändringar än byte på posten som rektor. KI:s dåliga rykte är nämligen välförtjänt. 
 • Det handlar om själva den akademiska kulturen – eller, om man vill spetsa till saken, om frånvaron av en sådan.
Detta stämmer med min egen erfarenhet av svensk akademisk kultur.

PS 160212 Hamsten avgår med följande förklaring:
 • I debatten har Karolinska institutet också kritiserats för en kultur av självtillräcklighet, osund elitism och prestigetänkande. Det kan vara sant, jag vet inte.

2 kommentarer:

 1. Vad gäller Nobelpriset har det ett så starkt varumärke att det mesta rinner av. Att vapenindustrin sponsrar t.ex. (i direkt anknytning till Alfred Noels egen kanonindustri, Bofors)http://saab.com/region/singapore/about-saab/stories/saab-singapore-stories/2015/saab-supports-the-nobel-prize-series-in-singapore/
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=2487684
  Att Nobelstiftelsen, genom bolaget Nobelhuset AB, vill exploatera kulturmiljön på Blasieholmen är ett annat exempel: https://www.youtube.com/watch?v=UZ83twzuFw0

  SvaraRadera
 2. Kanske det, men även ett starkt varumärke, om det är detta det handlar om, kan knäckas av en liten tuva, om nu det är det Macchiarini skandalen handlar om.

  SvaraRadera