tisdag 14 april 2015

Lennart Bengtsson: Katastrofal KlimatVetenskap som Politik

Lennart Bengtsson sågade min bok Mathematical Simulation Technology som "rappakalja" i DN i samband med KTH-gate 2010. LennartB verkar inte heller gilla min person och har avbrutit all kommunikation med mig, detta sedan jag sågat KVAs nya klimatuttalande författat av bl a LennartB som politik istället för vetenskap.

Lars Bern introducerar ännu en artikel av LennartB på Anthropocene på följande sätt:
  • Jag har fått följande viktiga inlägg i den heta klimatdebatten från vännen Lennart Bengtsson, som enligt min mening är den ledande auktoriteten inom svensk klimatvetenskap idag. Vi har båda engagerat oss i klimatdebatten, jag med inriktning på debattens politiska och ekonomiska konsekvenser och Lennart med tappra försök att förklara vetenskapen bakom klimatets variabilitet. 
LennartB skriver i sin karateristiska ironiska stil (med udden riktad mot mig särskilt skulle jag tro): 
  • Med våldsam frenesi angrips KVAs yttrande av landets självutnämnda klimatexpert(er) som (antingen) anser att klimatändringen är en kolossal överdrift och ett politiskt tillrättaläggande... 
  • De som tar del i dagens klimatdebatt är nästan uteslutande lekmän från alla tänkbara områden som har de mest bestämda uppfattningar i frågor där de nästan helt saknar insikt eller vetenskapligt omdöme. 
  • Professionella experter och fackmän som sysslar med klimatforskning som en naturvetenskaplig disciplin avhåller sig när nog helt från att delta. (utom LennartB förstås)
  • Alla vill nu vara med på arenan och alla vill ha en uppfattning men inser inte att detta inte fungerar om man inte samtidigt bekvämar sig att sätta sig in i de vetenskapliga frågorna utan bara känner på sig hur det skall vara. 
  • Detta ...resulterar i en meningslös pseudodebatt mellan lekmän som med allt större envishet driver sin uppfattning. 
  • En debatt som saknar substans kommer självklart att upphöra på grund av intellektuell syrebrist och under tiden kommer forskarna att isolera sig i sina elfenbenstorn som de alltid gjort. 
Så talar Sveriges främste klimatexpert från sitt elfenbenstorn: Lekmän som jag har bara "rappakalja" att komma med och experterna "avhåller sig" från att yppa någon vetenskap: Politiska uttalanden räcker för KVA.

Detta skrev jag till LennartB som kommentar på KU:

Då ställer jag de frågor som många kommer att ställa och som Du måste kunna besvara. KVA skriver:”Den pågående snabba ackumuleringen av CO2 i atmosfären, kopplad till dess långa uppehållstid i atmosfären utgör ett allvarligt problem. Utan aktiva motåtgärder kan en hög koncentration av CO2 finnas kvar i atmosfären under hundratals år”.

1. Vad är innebörden av att ”CO2 i atmosfären utgör ett allvarligt problem”?
2. Vilka är ”aktiva motåtgärder” och vad är deras verkan?

Vill Du nu vara så vänlig att svara tydligt och klart på dessa frågor! Det är precis de frågor som politikerna vill ha svar på när de skall utforma kommande svensk klimatpolitik och som bara kan besvaras av vetenskap. Den högsta vetenskapliga kompetensen och auktoriteten kommer härvid till uttryck i KVAs Uttalande om den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar och det är på denna grund klimatpolitiken kommer att formas. Innebörden i uttalandet måste då kunna förstås och ovanstående huvudfrågor måste ges ett tydligt och begripligt svar. I annat fall kommer klimatpolitiken att vila på lösan grund och kan bli hur katastrofal som helst. Så vad är Dina svar på dessa huvudfrågor?


Här är svarskommentaren som "sista brevet från LennartB":

Bäste CJ

Jag har oupphörligt svarat på Dina frågor samt givet referenser till andra arbeten och undersökningar.

Jag har tydligt sagt att anrikningen av CO2 och andra långlivade växthusgaser i atmosfären är ett potentiellt problem som enligt min uppfattning bör lösas före slutet på detta sekel. Det är inte något akut problem idag och sannolikt kommer det att finnas andra alternativ att producera icke-fossil energi mot mitten eller senare hälften av detta sekel utan några särskilda åtgärder. Denna förmodan baserad på den mänskliga kreativitetens track record samt det meningslösa att göra prognoser för mänskligheten. Dylika prognoser är nästan utan undantag felaktiga och meningslösa.
Detta blir mitt sista svar till Dig. Vänligen ställ inte ytterligare frågor. De kommer inte att besvaras i någon form!

MVH, L Bengtsson

Och här är mitt svar:

OK Lennart, jag skall inte besvära Dig med fler frågor, som Du alltid undviker att svara på och därför upprepas. Men frågorna finns kvar och kommer att ställas av andra och speciellt av de politiker som har att utforma svensk klimatpolitik och då söker ledning i KVAs uttalande.

Jag konstaterar att ett ”allvarligt problem” i KVAs uttalande i Din mun har vridits till ett ”potentiellt problem” som tydligen kan vänta med att ”lösas” till seklets slut och ”inte är något akut problem idag”.

Ja, Lennart, Du är en mästare i att tala med dubbla tungor. Problemet för oss medborgare som inte har någon talan, är att dubbla budskap från en vetenskaplig auktoritet kan användas precis hur som helst och för vilka politiska syften som helst och det är precis det vi ser hända idag när koldioxidalarmismen hotar att driva västvärlden i fördärvet. Naturligtvis har Du inget ansvar för detta, eftersom Du urskuldar Dig med att ha talat emot denna alarmism som säger att ”koldioxid i atmosfären är ett allvarligt problem”, samtidigt som Du skrivit under samma uttalande.

Kanske en dag Du kommer att fråga Dig själv om dubbla budskap är värdigt en sann auktoritet.

Vänliga hälnsingar och lycka till!  
Claes

Till sist LennartB dessa allvarsord: 

Dubbla budskap står i motsats till principen att ett uttalande i vetenskapens namn inte kan bestå av motstridiga budskap. Ett motstridigt dubbelt budskap är sämre än inget budskap alls, eftersom det kan vridas hur som helst och utnyttjas för vilka syften som helst. En vetenskaplig auktoritet som ensam bär den vetenskapliga kunskapen, eftersom alla andra är okunniga lekmän, har ett särskilt ansvar att inte missbruka vetenskapen namn genom dubbla vetenskapliga uttalanden. Eller hur Lennart?

PS Jag har skickat in följande kommentarer till Anthropocene:

Jag har skrivit en allvarlig kommentar på min blogg, riktad till LennartB särskilt och då även till Anthropocens läsare eftersom LennartB där är så flitig skribent, och vän till LarsB. Den som är intresserad av att läsa mina allvarsord kan själva söka sig till min blogg, efersom LarsB rensar sin blogg på alla de många länkar som läggs upp i kommentarer och som LarsB säger sig inte kunna ansvara för. Naturligtvis ansvarar inte LarsB för vad jag skriver på min egen blogg och vice versa, om det nu rådde någon oklarhet om detta.

Angående "lekmän" vs "vetenskapsmän": Det är den skeptiska bloggosfären som avslöjat vetenskapsmännens svek mot både vetenskap och folk genom att sälja ut sig till politiker hungriga på makt med klimatalarmism som vapen. Det är bloggosfären som till slut kommer att sätta stopp för detta oerhörda falsarium av en dimension som aldrig tidigare skådats i vetenskapens historia, inte vetenskapens företrädare (vilket tydligt framgår av KVAs uttalande). Lysenko är en mygga i sammanhanget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar