lördag 10 januari 2015

Wolodarski: DN = Charlie Hebdo: Politisk Korrekthet

Den politiskt korrekte chefredaktören Peter Wolodarski på det politiskt korrekta huvudsstadsbladet Dagens Nyheter kommenterar terrordådet mot Charlie Hebdo med:
 • Vi är en tidning. Vi har sorg i dag.
 • Någon kanske frågar: Var det nödvändigt av Charlie Hebdo att ständigt utmana och provocera, ja, stundtals slå vilt åt alla möjliga håll? Svaret är givet: det är varje medborgares rätt att få göra just det, även om det svider och till och med råkar vara olämpligt. Demokratins ramar måste vara så pass vida att de rymmer också grova provokationer och förolämpningar.
 • Häri ligger en avgörande skillnad mot de samhällsskick där fundamentalism och repression härskar.
 • Det måste vara slut på naivitet. Det måste vara slut på undfallenhet mot dem som hotar och sprider hat.
Wolodarski uttrycker solidarisk enhet: Dagens Nyheter = Charlie Hebdo.

Men vad betyder egentligen DN = CH? Vi vet att en matematisk ekvation A = B antingen uttrycker
 • (1) identitet dvs att A = A, där B alltså är identisk med A, vilket är tautologiskt självklart och därför inte har något egentligt informationsinnehåll,
eller
 • (2) likhet gäller för vissa aspekter av A och B, men inte all som ju täcks av (1), vilket har ett informationsinnehåll, så långt dessa aspekter är specificerade. 
Sålunda uttrycker 1 + 1 = 2 likhet i antal men inte identitet,  eftersom 1 + 1 uttrycker addition som process medan 2 endast är slutresultatet av processen. Skillnaden uttrycks av att notationen inte är den samma.

Wolodarski sammanfattar med:
 • DN publicerar i dag bilder på de mördade i attacken. Vi gör det för att hedra offren och uttrycka solidaritet med deras anhöriga.
 • Men vi gör det också för att de som angriper det fria ordet även angriper allt det som vi själva står för.
Lars Bern jämför Wolodarskis här framförda försvar av det fria ordet med sin erfarenhet av suppression av det fria ordet som DN länge utövat i klimatfrågan i form av politisk korrekthet, och som jag också fick känna av i samband med att min röst tystades av KTH i ett mediadrev beskrivet som KTH-gate.

DN uttrycker således solidaritet med det fria ordets uttryck i form av islamsatir, som nu angripits, vilket är politiskt korrekt och därför inte är så modigt. 

Men DN undertrycker samtidigt det fria ord som på vetenskaplig grund ifrågasätter den politiskt korrekta koldioxidalarmism som anses utgöra mänsklighetens största hot, långt större än hotet från extrem islamism, vilket inte heller kräver något mod, bara dumhet. 

Nu är enhetstanken grunden för det politisk korrekta, som innebär att vi alla är en och delar samma uppfattningar i vårt gemensamma (om än odefinierade) innanförskap. Utom de förstås som står utanför, men de är ju så avskyvärda att de inte kan räknas som hedervärda medborgare.

Men satir kan vara både politiskt korrekt och inkorrekt och kan uppfattas olika: Vad skulle DN säga om Charlie Hebdos islamsatirer fick en framträdande plats på SDs hemsida?  Jämför med dessa synpunkter.

Och hur skall vi tolka Wolodarskis Det måste vara... ultimatum: Det måste vara slut på naivitet. Det måste vara slut på undfallenhet mot dem som hotar och sprider hat.

Frågan kvarstår: Vad menas med att DN = CH? Varför är politisk korrekthet ledstjärnan för DN?
Vad menas med Det måste...?

PS1 Wolodarski fortsätter i DN 11/1:
 • Säkert är att opinioner snabbt kan vända. Det som ena dagen är majoritetens åsikt kan efter hand förbytas i en annan. 
 • Hur tidningar och andra opinionsbildare agerar har betydelse. 
 • Vi är illa ute den dagen vi överlåter åt män med Kalasjnikovs att fungera som press­censorer.
 • Att stora delar av Europa (inklusive DN!) stått upp för öppenheten efter massakern i Paris inger hopp. Det har inte varit ett stöd till Charlie Hebdos alla kampanjer, som också omfattat destruktiv kollektivisering,
Wolodarski säger nu att vi är en tidning inte riktigt gäller längre, men det verkar som Wolodarski i omskrivning medger att DN är politiskt korrekt, med sin egen presscensur utan Kalasjnikovs.

PS2 Naturligtvis kan min egen erfarenhet av censur på inga sätt jämföras med terrordådet mot Charlie Hebdo. Men av alla de inkl DN som nu står upp mot censur, så är det få som själva blivit drabbade. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar